:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ ПО СПРАВАХ ПРО ГРАБЕЖІ ТА РОЗБОЇ ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 6


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ ПО СПРАВАХ ПРО ГРАБЕЖІ ТА РОЗБОЇ ВЧИНЕНІ НЕПОВНОЛІТНІМИ
 
15.06.2012 19:39
Автор: Богачук Ірина Василівна, здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]

Відповідно до статті 172 КПК України очна ставка є одночасним допитом у присутності один одного двох раніше допитаних осіб про обставини, відносно яких вони дали суперечливі показання. Згідно чинного законодавства, по справах про грабежі та розбої вчиненні неповнолітніми, обов’язковими умовами для провадження очної ставки є: перша — вона може бути проведена між двома особами; друга — вони повинні бути заздалегідь допитані; третя — згідно з протоколами допитів в їх показаннях виявлені суперечності.

По справах про грабежі та розбої вчинені неповнолітніми очна ставка проводиться з метою викриття особи, яка дає неправдиві показання. Тому, приймаючи рішення про її проведення, слідчий повинен бути переконаний у правдивості показань однієї з осіб, з якими проводиться ця слідча дія, і що ця особа не потрапить під вплив того, хто дає неправдиві показання.

Рішення слідчого про те, в який момент і між якими особами, у показаннях яких знайдені суперечності, належить до тактичних і залежить від ходу розслідування справи, а також внутрішнього переконання слідчого. По справах про грабежі та розбої вчиненні неповнолітніми причиною відмови від проведення очної ставки може бути очевидна для слідчого безперспективність цієї слідчої дії, можливість психологічного впливу на одного з учасників цієї слідчої дії, ознайомлення допитуваних з матеріалами кримінальної справи, недостатньо підкріпленими іншими доказами, можлива змова між учасниками і подальша зміна ними показань. Усунути суперечності в показаннях у такому разі можна також іншими передбаченими в законі засобами, зокрема додатковим допитом окремих осіб, призначенням повторної (додаткової) експертизи тощо.

Маючи усі риси допиту, очна ставка водночас характеризується певною специфікою, яка обумовлена участю у цій слідчій дії двох допитуваних, а також спірним характером питань, які розглядаються під час її проведення, що і створює складнішу психологічну атмосферу у порівнянні з допитом однієї особи. У зв’язку з цим по справах про грабежі та розбої вчинені неповнолітніми до проведення очної ставки слідчий зобов’язаний готуватися з особливою ретельністю. Зокрема, визначити предмет очної ставки, скласти план її проведення, встановити послідовність допиту і черговість запитань, які мають бути висвітлені. Крім цього, слідчий зобов’язаний своєчасно забезпечити заходи, які виключають неконтрольоване спілкування між допитуваними, навіть знаками чи мімікою, змову між ними, погрози, тиск одного з учасників на іншого.

Якщо хоча б один з учасників очної ставки є неповнолітнім (у віці до 14 років), а на розсуд слідчого — у віці до 16 років, при її проведенні повинен бути присутній педагог або лікар, батьки чи інші законні представники неповнолітнього. Це положення засноване на тому, що очна ставка є різновидом допиту, тому при її провад¬женні слід дотримуватися всіх встановлених законом правил щодо кола осіб, присутніх при допиті неповнолітнього.

Вивчення нами кримінальних справ про грабежі та розбої вчинені неповнолітніми показало, що очна ставка проводилася по кожній четвертій справі, незважаючи на численні рекомендації криміналістів про вкрай обережне відношення до проведення даної слідчої дії й можливі негативні наслідки у результаті її проведення. При цьому варто відзначити, що в 15% випадків у проведенні очної ставки цілком не було необхідності, оскільки протиріч у показаннях учасників даної слідчої дії не було, а у всіх інших випадках не були вичерпані інші можливості усунення цих протиріч (шляхом проведення допиту із пред’явленням доказів, перевірки показань на місці й т.ін.).

Результати проведення очної ставки по вивчених кримінальних справах про грабежі та розбої вчинені неповнолітніми важко назвати позитивними, зокрема такими, що мають доказове значення. В 85% випадків учасники очної ставки не змінили показання, тобто протиріччя не були усунуті, а в майже 8% випадків неповнолітній, який раніше давав правдиві, викривальні себе й інших співучасників показання, змінив їх, підтвердивши показання іншого учасника очної ставки, вказав, що погано пам’ятав те що відбувалося, давав показання під тиском і т.ін.

На нашу думку, рішення про проведення очної ставки по справах про грабежі та розбої вчиненні неповнолітніми повинне прийматися тільки у випадках, коли вичерпані усі інші можливості усунення протиріч у показаннях.

До проведення очної ставки необхідна попередня консультація з фахівцем в області підліткової психології, або при відсутності такої можливості з педагогом чи підлітковим психіатром, спільне планування слідчої дії, прогнозування можливої поведінки підлітка й результату очної ставки в цілому.

Серед причин за якими, на нашу думку, варто уникати проведення очної ставки по аналізованій категорії кримінальних справ є: а) можливість негативного впливу іншого учасника очної ставки на підлітка, і звідси небезпека необґрунтованої зміни неповнолітнім обвинувачуваним своїх показань під впливом іншого учасника очної ставки; б) порушення психологічного контакту між слідчим і неповнолітнім, оскільки безпосередньо сам слідчим віч-на-віч зіштовхує підлітка з особою, погроз якої він боїться; в) до проведення очної ставки можлива, хоча й не обов’язкова ситуація, коли учасники зустрінуться перед дверима слідчого й відповідний вплив (причому необов’язково у вигляді залякування чи погроз) на підлітка може бути здійсненний ще до початку слідчої дії.

На нашу думку, по справах про грабежі та розбої вчиненні неповнолітніми очна ставка буде успішної тільки тоді, коли слідчий буде враховувати психологічні риси властиві неповнолітнім, а інколи й підліткові патологічні риси, прогнозувати можливу поведінку таких осіб й створювати сприятливу атмосферу в ході проведення очної ставки. У іншому випадку, ефективність, доказове значення цієї слідчої дії будуть знижені, буде мала ймовірність одержання нових об’єктивних даних, які мають значення для справи, зведеться на нівець виховне значення досудового слідства.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ПОВТОРНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ
24.05.2012 15:52
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕТОДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ У США
18.06.2012 15:47
НАПРЯМИ АНАЛІЗУ ЗВ'ЯЗКУ «ЗЛОЧИНЕЦЬ-ЖЕРТВА» З МЕТОЮ РОЗШУКУ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВЦЬ
18.06.2012 15:47
ДОСВІД СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ СПРЯМОВАНИХ НА ПРОФІЛАКТИКУ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У США
18.06.2012 15:45
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЗБУТ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
18.06.2012 15:43
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЗБУТУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ
18.06.2012 15:31
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ ТА СХЕМ В ХОДІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ
17.06.2012 18:36
ТИПОВІ ЕКСПЕРТИЗИ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗБОЇ
17.06.2012 18:35
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ ФАХІВЦІВ, В ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ, ДО РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
17.06.2012 18:33
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФОТОГРАФІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПОДІЙ
17.06.2012 18:32
© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше