:: LEX ::  ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 3


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
 
12.10.2018 14:48
Автор: Колієнко Анжеліка Анатоліївна, студентка 3 курсу факультету філології та історії, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]

У даній статті автор досліджує проблеми реалізації та захисту прав людини і громадянина в межах України. Основна увага акцентується на факторах, які заважають у повній мірі виконанню статей другого розділу діючої Конституції України. 

Ключові слова: права, свободи, громадянин, захист, реалізація.

Права людини – це цілий комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві, які не можна порушити. Для більшості держав дотримання прав і свобод людини є домінуючим. 

1991 року Україна стає незалежною державою і робить перші кроки до формування демократичності і верховенства права. У Конституції України від 28 червня 1996 року вже було сформовано розділ під назвою «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина». 

Сучасне українське суспільство має широкий спектр прав і свобод, закріплених законодавчо. Нині у Конституції України існує 47 статей ( з 21 по 68 ст.), які присвячені висвітленню прав, свобод і обов’язків людини та громадянина. Для прикладу можна навести статтю 21 Конституції України, яка  визначає, що «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними». Згідно статті 22 Основного Закону держави, «Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані». Також у цій статті прописано, що «При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» [1]. 

Станом на сьогоднішній день залишається відкритим питання практичної реалізації та захисту цих прав і свобод. М. Козюбра, С. Алексєєв,  А. Колодій, Н. Оніщенко, А. Олійник та багато інших науковців працюють над проблемами реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина, які регламентовані чинним законодавством України [2, с. 41]. 

В. Сущенко у своїй статті «Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянині в Україні (у контексті верховенства права)» також наголошує на певних проблемах. Зазначимо деякі з них:

«1.низький рівень правової культури і правової свідомості переважної більшості членів нашого суспільства; 

2. низький рівень дотримання правопорядку (законності) у житті суспільства і держави та беззастережної відповідальності кожної без винятку особи перед собою і оточенням за процес і результати своєї діяльності;

3.низький рівень професіоналізму у сфері політичного та державного менеджменту і його виняткова залежність від особистих й групових (кланових) інтересів;

4.відсутність чіткої структурованості громадянського суспільства і громадського контролю за діяльністю всіх органів державної влади;

5.високий рівень корупції на всіх рівнях і щаблях державного і суспільного життя та відсутність політичної волі у його зменшенні» [3, с. 29-30].

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що в нинішній Конституції України чітко викладено чимало прав і свобод громадян України. Актуальною лишається проблема реалізації і захисту цих прав і свобод, спричинена певними факторами. Лише подолавши ці фактори, ми в повному обсязі зможемо побачити і відчути на собі наші права та свободи.

Ми вважаємо, що зараз головна функція органів державної влади має бути зорієнтована на забезпеченні верховенства права й справедливого судочинства. 

Література:

1. Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.president.gov.ua/documents/constitution.

2. Пильгун Н. В. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина України в контексті функціонування принципу верховенства права в Україні / Н. В. Пильгун, М. В. Рощук. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – №26. – С. 40–43.

3. Сущенко В.М. Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина України / В. М. Сущенко // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАуКМА. Том 129. Юридичні науки. – 2012. – №2 – с.28-31.

____________________________

Науковий керівник: Федоров Ігор Олександрович, старший викладач  кафедри історії, правознавства та методики навчання, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter




 Інші наукові праці даної секції
КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
18.10.2018 20:20
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
17.10.2018 20:28
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУР ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
17.10.2018 19:47
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)
17.10.2018 19:26
ПРАВО НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИМИ АКТАМИ
12.10.2018 14:58
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
12.10.2018 14:52
STANDARDY KOORDYNACJI PRAWODAWSTWA W SPRAWIE PROCESORA URZĘDU REPUBLIKI BIAŁORUSI
03.10.2018 21:13




© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше