:: LEX :: МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 34)

Срок представления материалов

14 июля 2021

До начала конференции осталось дней 28


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
 
22.07.2020 09:48
Автор: Болобан Дмитро Анатолійович, аспірант, Запорізький національний університет
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]

Автомобільні дороги є важливою складовою економіки будь-якої країни, особливо України, оскільки зважаючи на вигідне географічне розташування на перетині головних транспортних шляхів, які з’єднують країни Азії та Європи, наша держава має значний транзитний потенціал, реалізувавши який можна отримати значні надходження до бюджету. Проте у зв’язку з тим, що більшість автомобільних доріг України були побудовані ще у 70-х роках минулого століття та не розраховані на сучасні навантаження, наразі реалізувати цей потенціал повною мірою неможливо.

Наведене вище свідчить про необхідність проведення масштабної реконструкції українських автомобільних доріг, яка зважаючи на її значну вартість та наявність у держави інших не менш важливих проблем, на даний момент є майже неможливою. 

З огляду на описане можна зробити висновки про актуальність дослідження адміністративно-правового регулювання платних автомобільних доріг в Україні, як одного із можливих шляхів вирішення наявних проблем. 

Розуміння сутності адміністративно-правового регулювання платних автомобільних доріг в Україні неможливе без визначення його мети та завдань. Загалом кожна регулятивна дія передбачає наявність певної мети, оскільки вона є необхідною передумовою ефективності її здійснення.

Крім того, дослідження мети регулюючої діяльності має велике значення при аналізі правового регулювання будь-якої сфері, оскільки саме вона зумовлює змістовний склад механізму регулювання, адже на її досягнення спрямовані дії всіх складових регулюючого механізму.

Словниково-довідникова та філософська література визначає мету, як предмет прагнення, те, що бажано здійснити [1]; стан в майбутньому, котрий можливо змінити відносно теперішнього та варто, бажано або необхідно досягнути [2].

На основі цих підходів до визначення терміну «мета», вченими юристами, було запропоноване таке визначення поняття «мета правового регулювання» - це елемент розумової діяльності суб’єкта регулювання, внутрішній мотив, що спонукають до дії, є ідеальним зразком бажаного соціального результату від впливу суб’єкта правового регулювання на об’єкт, у зв’язку з чим, вона формуються під впливом пануючих у суспільстві, державі цінностей, виражає певні задуми, так і акумулює в собі знання системи регулювання, законів регулювання, наявність досвіду регулювання [3, с. 57; 4, с. 68].

Беручи до уваги зазначені вище підходи до розуміння понять «мета» та «мета правового регулювання», а також результати дослідження вітчизняного законодавства, можна виділити таку основну мету правового регулювання платних автомобільних доріг в Україні, як: досягнення ефективного, стабільного та законного функціонування існування мережі платних автомобільних доріг на території України.

Мета адміністративно-правового регулювання впровадження та використання платних автомобільних доріг в Україні, як і мета будь-якої діяльності, конкретизується у відповідних завданнях.

Завдання правового регулювання, як зазначають О.П. та І.О. Віхрови - це те, що деталізує правові приписи - цілі, наближаючи їх до реального життя і встановлюючи більш чіткий орієнтир [5, с.148]. На основі цього підходу до розуміння даного поняття, можна сформулювати такі основні завдання правового регулювання платних автомобільних доріг в Україні: 

- проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері впровадження та використання платних автомобільних доріг в Україні;

- створення та удосконалення існуючого нормативно-правового підґрунтя для нормального функціонування платних автомобільних доріг в Україні;

- забезпечення безпеки дорожнього руху на платних автодорогах;

- створення ефективних механізмів збирання, акумулювання, розподілу та витрачання коштів отриманих від діяльності платних автомобільних доріг, а також контроль за їх цільовим використанням;

- здійснення контролю і нагляду за додержанням законодавства учасниками правовідносин у даній сфері, з метою запобігання правопорушенням та притягненню до відповідальності за їх вчинення.

Отже, для ефективного здійснення державної політики у сфері платних автомобільних доріг у механізмі правового регулювання даних відносин передбачено наявність певної мети та завдань, які покликані забезпечити активний соціально-економічний розвиток міст України шляхом збільшення дохідної частини їх бюджетів за рахунок надходжень від даної діяльності, збільшення кількості робочих місць та припливу інвестицій.

Література:

1. Публічний електронний словник української мови. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0.

2. Вікіпедія - вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0.

3. Пирожкова Ю.В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запоріжжя, 2007. 233 с.

4. Чомахашвілі О.Ш. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ірпінь, 2008. 20 с.

5. Віхров О.П., Віхрова І.О. Теорія держави і права: курс лекцій: навчальний посібник. Чернігів: Десна Поліграф, 2015. 304 с.

________________

Науковий керівник: Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
22.06.2020 14:48
СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
22.06.2020 14:36
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
21.07.2020 20:21
ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
17.07.2020 11:38
ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
15.07.2020 15:52
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
15.07.2020 15:36
НАУКОВІ ТЕЧІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
15.07.2020 15:31
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
04.07.2020 09:50
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ВІЙНИ: МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ ЗГІДНО ІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
03.07.2020 09:38
© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше