:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 0


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ ОБВИНУВАЧЕНОГО
 
18.05.2010 20:21
Автор: Герасимов Роман Разяпович, ад’юнкт кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ
[Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
1. В теорії моделювання, під моделлю розуміють штучно створену ідеальну або матеріальну систему, яка відтворює об’єкт дослідження і здатна замінити його таким чином, що її дослідження сприяє отриманню нової інформацію про об’єкт дослідження.
З позиції нашої статті, моделювання є методом, в основу якого покладено процес побудови, аналізу та використання моделей цих об’єктів як засобу отримання інформації для забезпечення гарантій прав обвинуваченого у кримінальному судочинстві.
2. З позиції захисту, в процесі підготовки до допиту обвинуваченого захиснику доцільно скласти спеціальну таблицю, в яку необхідно записати суттєві фактичні обставини і покази обвинуваченого. Аналіз змісту вказаної таблиці дозволить виявити питання, які підлягають з’ясуванню в процесі допиту. А головне, виходячи із сукупності наявної інформації по справі, захисник може змоделювати відповіді підзахисного. В свою чергу, вивчення ймовірних відповідей дозволить вибрати конкретний тактичний прийом захисту для будь-якої можливої ситуації майбутнього допиту. Однак, перспективна модель допиту має бути багатоваріантною. При її безпосередньому застосуванні в процесі допиту, захисник матиме реальну можливість використати саме той варіант моделі, який більш підходить до ситуації. Разом з тим, вибір конкретного тактичного рішення, на підставі ситуаційної моделі, залежить від обізнаності слідчого про особисті якості обвинуваченого.
3. З позиції обвинувачення, до моменту пред’явлення обвинувачення слідчий володіє інформацією про особливості характеру, інтелектуальні та комунікативні якості обвинуваченого. Створення на підставі такої інформації моделі особи обвинуваченого значно допомагає слідчому в індивідуалізації тактичних завдань допиту і стратегічних завдань слідства. Захиснику слід мати на увазі, що на певному етапі розслідування слідчий аналогічно будує модель особи обвинуваченого, яка відтворює його професійні та особисті якості. Це характерно для конфліктних ситуацій, при яких не тільки захисник, але й слідчий намагається заздалегідь моделювати лінію поведінки обвинуваченого при розслідуванні кримінальної справи.
4. Захисник повинен знати, що метод моделювання досить ефективно застосовується слідчими в процесі викриття обвинуваченого у неправді. Неправда в якості першопричини конфлікту може бути повною («легенда») і частковою (викривлення або заміна окремих фактів, обставин). Якщо обвинувачений викладає «легенду», в його свідомості одночасно існує два варіанти події, дві моделі: одна — «справжня» модель, яка є істинною, а інша «неправдива» модель, яка створена обвинуваченим у його свідомості та інтерпретуюча дійсність на його користь. Викладення обвинуваченим показань на основі «легенди» ускладнено тим, що йому потрібно постійно утримувати у пам’яті всі елементи вказаної моделі. Слідчий легко виявляє неправду шляхом використання тактичного прийому деталізації показань.
Таким чином, моделювання є ефективним методом забезпечення гарантій прав і законних інтересів обвинуваченого при проведенні слідчих дій. Даний метод має свої особливості під час проведення допиту обвинуваченого. Врахування цих особливостей сприяє максимальному захисту прав і законних інтересів обвинуваченого від необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності і покарання.

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ КРИМІНАЛЬНИМИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ
31.05.2010 20:01
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ
30.05.2010 13:24
НЕОБХІДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ НЕЗАКОННОГО ВИВЕЗЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ
30.05.2010 12:45
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
18.05.2010 20:22
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МАЛОЛІТНІХ
08.06.2010 22:03
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У США
08.06.2010 22:02
ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
08.06.2010 22:00
СПОСІБ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
08.06.2010 21:59
СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ПО СПРВАХ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН
08.06.2010 21:58
СПОСІБ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
08.06.2010 21:56
© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше