:: LEX :: ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
 
30.03.2013 13:10
Автор: Каретнікова Вікторія Валеріївна, студентка групи «Г» Економіко-правового факультету Донецького національного університету
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

  Партії є суттєвим елементом політичної системи суспільства. Вони виступають носієм конкуруючих друг з другом політичних курсів, служать виразниками інтересів, потреб і цілей певних соціальних груп, ланцюгом між громадянським суспільством й державою. Завдання партій - перетворення приватних інтересів у єдиний сукупний політичний інтерес. Через партії та виборчі системи відбувається формалізація участі громадян, у політичному житті. Партії беруть активну участь у функціонуванні механізму політичної влади. Досить важливою рисою діяльності партій є їх ідеологічний вплив на населення, формування політичної свідомості і культури. В цьому аспекті особливого значення набувають визначення політичних партій та їх значення в суспільстві, оскільки перспективи модернізації всіх сфер життя залежать саме від них.

  Таким чином, метою дослідження є - визначення поняття політичних партій.

   К. Ісаєв вважає, що політичні партії - це, як правило, досить формалізовані політичні організації зі своєю структурою (керівні органи, регіональні відділення, рядові члени), що виражають інтереси тих чи інших класів, соціальних прошарків, груп, об’єднують найбільш активних їх представників, мають на меті завоювання політичної влади для реалізації певної програми соціальних, економічних, політичних перетворень [1, с.2].

  На думку О.В. Зайчук політичні партії – це громадські об’єднання, створенні з метою участі громадян у політичному житті суспільства засобами формування і виразу їх політичної волі, участі у громадських і політичних акціях, у виборах і референдумах, а також з метою представництва інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування [2, с.156].

  Також є легальне визначення політичних партій, а саме, Закон України «Про політичні партії в Україні», політичні партії - це зареєстровані згідно з законом добровільні об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що мають своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь і виборах та інших політичних заходах [3].

  Належніть різних поглядів, підходів щодо визначення політичних партій свідчить про те, що проблема поняття політичних партій є складною та має багатоаспектний  характер. У зв’язку з чим, набуває необхідность виявлення ознак політичних партії для їх визначення.  

  Першою ознакою є те, що політичні партії - об’єднання громадян, тобто добровільні  громадські формування,  створені на основі  єдності  інтересів. (Наприклад, політична партія «Нова політика» ставить на меті об’єднати небайдужих громадян і відповідальних політиків навколо актуального завдання – формування нового загальнонаціонального порядку денного для розвитку країни в XXI столітті [4] ).

  Другою ознакою є те, що вони виражають інтереси тих чи інших класів, соціальних прошарків, групп. (Наприклад, «Нова політика», закликає  всіх,  хто виступає за прагматизм, відповідальність та чесність в політиці, підтримати прагнення їхньої  партії заново розбудувати українську державу, а також виражати свої інтереси у побудуванні демократичної країни [4]).

  Третя ознака – мета, тоб то сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян. (Наприклад, політична партія «Удар», ставить на меті такі завдання: знищити підвалини корупції; забезпечити ефективний захист людини; посилити роль громадян у виборах; створити можливості для гідного заробітку та гармонійного розвитку людини та ін. [5]).

  Четверта ознака - формування органів влади. (Наприклад, природа політичних партії полягає в тому,  що вони об’єднують у своїй структурі громадян певних соціальних верств і груп,  а також завдяки цій структурі партії беруть участь у процесах здобуття,  утримання та впливу на державну владу, тим самим впливають на формування державних та місцевих органів влади).

  На основі вище наведеного, можна зробити висновок, що політичні партії - це об’єднання громадян,  які виражають інтереси тих чи інших класів, соціальних прошарків, груп і які мають на меті формування і вираження політичної волі громадян, вироблення державної влади та формування органів влади.
Література:

  1.Ісаєв К.А. Політичні партії в системі державної влади: автореф. дис…канд. політ. та філос. наук: 08.02.09/Харків.  регіон. ін.-т  держ. управл.-Харків, 2010.-11с.

  2.Теорія держави і права: підручник/ О.В Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінкум Інтер, 2002. – 156 с.

  3.Про політичні партії в Україні: Закон України від 27 лист. 2003р., №1349-IV//Відомості Верховної Ради України.-2003.-№15.-Ст.218.

  4.Виборча программа Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» [Електронний ресурс].-Режим доступу:- http://klichko.org/ua/about/viborcha-programa

  5.Статут політичної партії «Нова політика» [Електронний ресурс].- Режим доступу:    http://new-politics.org.uaдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
«УКРАЇНА ЖИВЕ Й БОРЕТЬСЯ ТА СИЛОЮ ЗДОБУВАЄ ПЕРЕМОГУ» УКРАЇНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЦЬКИЙ РУХ В БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ (1940-1950 роки)
22.04.2013 23:35
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК СПОСІБ УСУНЕННЯ ПРОГАЛИН В ПРАВІ
06.04.2013 15:57
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше