:: LEX :: ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» – ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ «КАДРОВОГО ГОЛОДУ»
 
08.06.2013 19:51
Автор: Овчиннікова Дар’я Володимирівна, бакалавр правознавства, Національна академія внутрішніх справ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Державною службою в Україні визнається професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на яких покладено практичне виконання завдань і функцій держави. Ця категорія осіб є державними службовцями, має відповідні службові повноваження і одержує заробітну платню за рахунок державних коштів.  Як стверджують автори - державну службу необхідно розглядати в аспекті виконання службовцями своїх обов'язків у державних організаціях, а саме: в органах державної влади, підприємствах, організаціях та установах. [3]

Правову діяльність державної служби регламентують норми конституційного, трудового, цивільного, фінансового та інших галузей права. Саме вони визначають статус держаного службовця, порядок набуття ним своїх повноважень,види заохочень та межі відповідальності державного службовця.

 Адміністративно-правові норми, які регламентують питання державної служби, складають частину цього інституту і є самостійним інститутом адміністративного права. Адміністративне право визначає адміністративно-правовий статус державного службовця системи державного управляння відповідно до Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993р. Проте сьогодні в Україні прийнято Закон України «Про державну службу», який набуває чинності 1 січня 2014 року. 

У новому законі змінено дефініцію державної служби і тепер вона набула такого вигляду – «державна служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг». [1, ст. 2]

Як вказують експерти відтепер державне управління акцентоване на підготовку пропозицій щодо формування державної політики та надання адміністративних послуг. Тож за Законом державна служба має сприйматись не як суто допоміжний інститут держави, який уможливлює функціонування її органів, – а передусім як механізм забезпечення реалізації прав і свобод людини, колективних інтересів суспільства. [2, ст. 4]

Роблячи висновки з такої дефініції, а також попереднього аналізу текстів старого та нового закону про державну службу вчені вказують такі її основні ознаки: здійснення на професійній основі, здійснення особами що мають ранг державного службовця, здійснення діяльності пов’язаної з виконанням завдань та функцій держави, націленість на захист прав, свобод та інтересів учасників суспільних відносин. 

Розділ IV Закону "Про державну службу" від 01.01.2014  чітко  регулює процедуру вступу на державну службу та  підкреслює усю важливість такої діяльності, розділ VIII встановлює відповідальність державного службовця.  

Текст нового Закону "Про державну службу" виправив багато помилок попереднього, проте на думку експертів заклав фундамент для нових колізій та конфліктів інтересів. Однак новий закон який ще навіть не вступив в силу як і його попередник не зробив головного – не зняв подвійних стандартів для осіб, що проходять державну службу.  Тобто з одного боку закон детально описує всі вимоги для вступу на державну службу та відповідальність пов’язану з такою діяльністю і лише стаття 5 говорить про фінансування державної служби, слабко прописаними є всі принади державної служби, можливо саме тому на сьогоднішній момент Україна відчуває «кадровий голод». [4] 

Для того аби мати більший вибір у питанні кадрового забезпечення закон про державну службу повинен не лише окреслювати усі можливі дисциплінарні методи, а й детально прописувати методи заохочення державних службовців. 

Роблячи висновок із аналізу  Закону України "Про державну службу" та розділу VIII зокрема можна зрозуміти, що державна служба в більшій мірі є великою відповідальністю аніж перспективою кар’єрного росту чи стабільного доходу. На думку автора ні старий, ні новий текст Закону України «Про державну службу» не вирішать проблем кадрового голоду.  
Література: 

1. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 //Відомості Вер¬ховної Ради України. - 2012. - № 26. - Ст. 273.

2. Тимощук В. Новий закон про державну службу: новели та проблеми / В. Тимощук, О. Курінний // «Юридичний вісник України», 4 -10 лю¬того 2012 року. - № 5 (866). - С. 4-5.

3. Державна служба; поняття, правовий статус державних службовців [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/BookPravothnavstvo/Glava12/R2G12p4.htm

4. Шляхи подолання кадрового голоду в Україні. [Електонний ресурс] Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=465899&cat_id=34595допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
31.05.2013 22:32
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УКРАЇНІ
31.05.2013 22:28
ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
07.06.2013 21:27
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
06.06.2013 12:56
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ ЗНИЩЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ
05.06.2013 19:53
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
05.06.2013 19:44
ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
05.06.2013 12:20
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)
05.06.2013 12:17
ДО ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ “АГЕНТ З МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ»
04.06.2013 21:18
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЧИННОСТІ АКТІВ УПРАВЛІННЯ
04.06.2013 21:10
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше