:: LEX :: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 
20.02.2015 18:17
Автор: Данилюк Владислава Ігорівна, слухач магістратури Запорізького національного університету
[Секція 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

Сьогодні з метою забезпечення дотримання прав людини є актуальним пошук та запровадження нових підходів у сфері управління органами внутрішніх справ, побудови їх якісно нової моделі відповідно до стандартів, принципів і норм, що вироблені світовою спільнотою. Важливе теоретичне та практичне значення на цьому шляху має досвід правоохоронних органів інших країн світу, знання тих явищ, тенденцій та закономірностей, що визначають сучасний стан і перспективи розвитку управління поліцейськими підрозділами та забезпечення ними прав та свобод людини [1].

О.С. Юнін, вивчаючи праці засновників західноєвропейської поліцеїстики, визначив правову сутність поліції як діяльність у галузі внутрішнього управління, що виражається в обмеженні й регулюванні діяльності окремих громадян, в основному, методами примусу для захисту суспільства в цілому і його складових зокрема. У цьому розумінні можна розглядати поліцію, по-перше, як один із найважливіших елементів збереження існуючої державно-владної системи; по-друге, поліція може відігравати позитивну соціальну роль, ставши ніби центром об’єднання системи підтримок державно-правовому режиму й бути "посередником" між державною владою і громадянами [2].

Актуальною є проблема дотримання законності, прав і свобод людини поліцією. Стан справ в цій сфері в зарубіжних державах далеко не ідеальний. Наприклад, в США щорічно реєструється до 20,5 тис. випадків порушення поліцейськими прав людини. Усе це дає підстави зробити висновок про те, що порушення законності і прав людини до теперішнього часу є невід’ємним атрибутом поліцейської діяльності і кардинального вирішення цієї проблеми поки ще не існує [1].

Щодо України, то принцип відповідності міжнародним стандартам прав і свобод людини є конституційним принципом, закріпленим у ст. 3, 5, 6, 8, 9 Основного Закону [3]. Сьогодні йдеться про необхідність упровадження в нашій державі міжнародних (зокрема європейських) стандартів прав людини та їх забезпечення органами внутрішніх справ. Виконуючи свої обов’язки, посадові особи правоохоронних органів зобов’язані дотримуватися міжнародних норм у галузі прав людини, імплементованих державою в установленому порядку, а також рішень міжнародних організацій, до виконання яких приєдналася держава (ООН, ОБСЄ, Рада Європи та інші), про що в національних законодавствах мають бути відповідні положення.

Міжнародно-правові гарантії забезпечення прав і свобод мають важливе значення в механізмі забезпечення прав та свобод, передбачених міжнародними договорами, конвенціями, деклараціями й іншими міжнародними документами, і є системою міжнародних норм, принципів, правових і організаційних засобів, умов та вимог, за допомогою яких здійснюють дотримання, забезпечення, охорону, захист прав, свобод і законних інтересів людини [4].

Першочергово необхідно закріпити в законодавчих актах максимально деталізований спектр завдань, функцій і повноважень, що має зменшити ризик зловживання правоохоронцями власними дискреційними повноваженнями та, як результат, мінімізувати ризик порушення закону. Останнє положення є особливо актуальним для нормативної бази діяльності органів внутрішніх справ України, що відрізняється надзвичайною різноманітністю законодавчих, міжвідомчих і відомчих норм з дисбалансом на користь останніх, що на практиці призводить до суперечностей між законним і підзаконним рівнями регулювання роботи персоналу. Досить ефективною в цьому випадку, як свідчить практика європейських країн, є максимальна регламентація дій посадових осіб шляхом розроблення деталізованих нормативно-правових актів, настанов, рекомендацій, що передбачають усі можливі варіанти поведінки персоналу в стандартних і нестандартних ситуаціях [1].

Таким чином, вивчення позитивного досвіду розвинених зарубіжних країн дає змогу використовувати більш ефективні з теоретичної та практичної точки зору методи забезпечення прав і свобод людини, якими користуються правоохоронні органи у своїй повсякденній роботі.
Література:

1. Соболь Є.Ю. Досвід організації та діяльності поліції провідних країн Європи [Електронний ресурс] / Є.Ю. Соболь, С.С. Коломойцев // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 461–466. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10cejppk.pdf.

2. Юнін О.С. Поліція в системі державних органів та забезпечення громадської безпеки [Електронний ресурс] / О.С. Юнін // Держава та регіони. Сер. : Право. – 2013. - № 1. – С. 59-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drp_2013_1_14.pdf.

3. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

4. Солоненко О.М. Сучасні міжнародні стандарти забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ / О.М. Солоненко // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 6. – С. 95-103.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше