:: LEX :: ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ПРАВООХОРОННИХ ВІДОМСТВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 50


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ПРАВООХОРОННИХ ВІДОМСТВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
 
02.12.2008 20:42
Автор: Базалицька Інна Володимирівна, студентка Національного університету державної податкової служби України
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
В умовах стрімкого зростання рівня злочинності, особливої актуальності набуває ефективність у діяльності правоохоронних і контролюючих органів, основними завданнями яких є виявлення, розкриття і розслідування злочинів. Успішне виконання цих завдань стає можливим лише при вдало організованій взаємодії слідчих та оперативних відомств у межах оперативно-розшукових та процесуальних форм їх діяльності.
Взаємодію слідчих та оперативних підрозділів необхідно розуміти як засновану на законі, узгоджену за цілями, місцем, часом діяльність незалежних у процесуальному відношенні органів, яка виражається у найбільш доцільному об'єднанні притаманних цим органам засобів та методів і спрямована на попередження, припинення та розкриття злочинів.
Правові аспекти взаємодії полягають у: 1) узгодженні тих чи інших питань керівниками різних департаментів з метою їх подальшого юридичного оформлення; 2) ефективній розробці цілісного законодавства щодо взаємодії правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки України; 3) сприянні та роз'ясненні нормативної бази з цього питання правоохоронними і судовими органами України; 4) створенні єдиних баз даних.
Але тільки юридичними заходами ефективної та чіткої взаємодії не досягнеш. Потрібні також і організаційні форми, які є невід'ємним елементом цієї проблеми. Вони базуються на: 1) сповіщенні оперативним працівником слідчого, який обслуговує територію, де скоєно злочин, чи спеціалізується у справах даної категорії, про розпочате розслідування такого злочину; 2) направленні слідчому для вирішення питання про порушення кримінальної справи матеріалів перевірки за даними, що отримані оперативно-розшуковим шляхом; 3) спільному плануванню слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; 4) спільному обговоренні зібраних слідчих і оперативно-розшукових даних; 5) створенні слідчо-оперативних груп для виїзду на місце події, для розкриття складних та працемістких справ; 6) здійсненні організаційного керівництва взаємодією з боку керівництва податкової міліції тощо.
Взаємодія слідчого та оперативного працівника підпорядкована певним принципам: відповідності спільної діяльності вимогам закону; організуючій ролі та відповідальності слідчого за своєчасне розслідування кримінальних справ; самостійності органу дізнання у виборі засобів та методів оперативно-розшукової діяльності; узгодженому плануванні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; безперервності організаторської роботи при розкритті злочинів і розслідуванні кримінальних справ; негайного взаємного обміну інформацією (інформаційна взаємодія).
Жоден підрозділ будь-якого правоохоронного органу не зможе отримати позитивного результату шляхом вчинення поодиноких дій. Саме тому тільки спільна співпраця на усіх рівнях та комплексне застосування оперативних сил і засобів допоможе правоохоронцям у боротьбі зі злочинністю. Взаємність не тільки підвищує обізнаність взаємодіючих сторін, але й стимулює їх активність у правоохоронній сфері.

Література:
1. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України: Автореф.дис.канд.юрид.наук. – Київ:КНУ Внутрішніх справ, 2008. – 20 с.
2. Взаємодія податкової міліції з правоохоронними та державними органами при виявленні і розслідуванні злочинів у сфері оподаткування: Монографія. – Ірпінь: НАДПСУ, 2007. – 160 с.
3. Про введення в дію Інструкції “Про взаємодію правоохоронних органів та інших державних органів України уборотьбі зі злочинністю”: Наказ від 10.08.98 р. № 138.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 152 ТА 153 КК УКРАЇНИ
30.11.2008 23:44
ВИЗНАЧЕННЯ КВАЛІФІКУЮЧИХ ОЗНАК ХУЛІГАНСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМОТВОРЕННЯ
30.11.2008 23:43
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
30.11.2008 23:41
ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОРУШЕННЯ ЩОДО НИХ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ У ПРИВАТНОМУ ОБВИНУВАЧЕННІ
10.12.2008 23:02
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.11.2008 15:09
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
09.12.2008 21:07
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ДОПИТУ ОСІБ ПІДОЗРЮВАНИХ, ОБВИНУВАЧУВАНИХ ТА ПІДСУДНИХ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
08.12.2008 21:27
ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАННЯ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИЗНАННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОЮ ВІД ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
08.12.2008 21:12
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ - ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ
08.12.2008 07:52
ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
07.12.2008 15:16
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше