:: LEX :: ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: РІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 3


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: РІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
13.12.2013 16:30
Author: Короєд Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, заступник начальника науково-дослідної частини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ)
[Section 3. Civil and domestic law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law]

Відповідно до ст. 1 ЦПК завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Якість і стан виконання цього завдання визначає рівень ефективності цивільного судочинства. При цьому ми враховуємо, що ЦПК регулює процесуальну діяльність не лише суду, а й інших учасників процесу, а вказане завдання цивільного судочинства адресовано в першу чергу до суду. 

Ми беремо за основу позицію А.В. Цихоцького, який розглядає теорію ефективності як систему узагальненого знання про результативність цивільного судочинства [1]. Як відомо, цивільне судочинство в цілому, як врегульована ЦПК процесуальна діяльність суду та інших учасників, охоплюється поняттям "цивільний процес". Цим же поняттям охоплюється й правосуддя в конкретній цивільній справі. Крім того, поняттям "процес" також позначається врегульований нормами цивільного процесуального права порядок розгляду і вирішення цивільних справ.

Викладене вище дає нам підстави виокремити декілька рівнів дослідження ефективності цивільного судочинства.

По-перше, це дослідження ефективності цивільного судочинства в цілому з огляду на цивільну процесуальну форму. Зазначений рівень дослідження ефективності стосується будь-якої цивільної справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства відповідно до встановленого ЦПК процесуального регламенту. Підрівнем дослідження ефективності цивільного судочинства в цілому буде дослідження ефективності цивільного процесуального регулювання, тобто якості стану виконання цивільним процесуальним законодавством того завдання, яке закладав законодавець при прийнятті ЦПК. Про стан ефективності в цьому випадку буде свідчити судова статистика про кількість скасованих судових рішень та несвоєчасно розглянутих справ всіма судами держави.

Іншим рівнем дослідження виступатиме ефективність правосуддя в конкретній цивільній справі. Ефективність правосуддя в конкретній справі може оцінюватися: з позиції суду, який розглянув справу; сторін, які брали в ній участь; суспільства, держави. Крім того, на прикладі розгляду конкретних цивільних справ можна побачити недоліки цивільного процесуального регулювання та сформулювати пропозиції, які підвищать ефективність цивільного судочинства в цілому. Але дослідження ефективності цивільного процесуального регулювання на цьому рівні виключається. 

В межах зазначених двох рівнів дослідження ефективності цивільного судочинства можливо проведення дослідження ефективності реалізації завдання і мети цивільного судочинства. Тобто, дослідження якості стану своєчасного і правильного розгляду і вирішення як всіх цивільних справ в державі в межах єдиної цивільної процесуальної форми, так й якості стану своєчасного і правильного розгляду і вирішення конкретної цивільної справи. А також дослідження ефективності судового захисту порушених прав як в межах єдиної цивільної процесуальної форми, так й з огляду на конкретні цивільні справи.

Самостійним рівнем дослідження ефективності цивільного судочинства можна виділити дослідження з точки зору суб’єкта розумової діяльності – людини: нормативна ефективність – означає ефективність правового регулювання; теоретична ефективність – означає науково обґрунтоване уявлення про якість реалізації завдань, які стоять перед цивільним судочинством; бажана ефективність – випливає із теоретичної та характеризує прагнення людей до ефективного правосуддя; дійсна ефективність – відображає реальний стан здійснення правосуддя в цивільних справах в державі. 

Крім того, з огляду на інстанційні функції суду [2], ефективність цивільного судочинства може досліджуватись на рівні реалізації судом функції розгляду справи по суті, на рівні реалізації судом контрольних функцій щодо перегляду судового рішення та на рівні застосування заходів цивільно-процесуальної відповідальності.

Дослідження ефективності на вищезазначених рівнях має відбуватися послідовно: від дослідження ефективності при здійсненні правосуддя в конкретній справі до дослідження ефективності цивільного судочинства в цілому, адже саме від визначення стану результативності розгляду і вирішення конкретних цивільних справ залежить з’ясування результативності судової цивільної процесуальної діяльності та її наслідків в цілому.
Література:

1. Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам: Дис... д-ра юрид наук / А. В. Цихоцкий. – Новосибирск, 1998. – С. 191.

2. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / К. В. Гусаров; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 40 с. допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ ЧЕРЕЗ НЕВИКОНАННЯ НАРЕЧЕНИМИ ОБОВ’ЯЗКУ ПОВІДОМЛЕННЯ ОДИН ОДНОГО ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я
23.11.2013 13:58
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЗОВІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
23.11.2013 13:47
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше