:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ПРО СФЕРУ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 6


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ПРО СФЕРУ ДІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА
 
13.12.2013 16:43
Author: Бравичева Катерина Тарасівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
[Section 6. Labour law and public guarantee law]

Поняття "сфера дії трудового права" не визначено у законодавстві, теоретиками використовується лише доктринальне розуміння. Конституція України закріплює право громадянина на вибір професії і трудової діяльності, що знайшло відображення не лише в трудовому праві, а й у цивільному, адміністративному та ін.

З огляду на те, що трудове право на певному етапі історичного розвитку виокремилось з цивільного права, найбільш гострі дискусії щодо сфери дії трудового права та зокрема його самостійності ведуться саме представниками галузі цивільного права. Особливо актуальним це питання є напередодні прийняття Трудового Кодексу, тому визначення і дослідження сфери дії трудового права є першорядною проблемою.

Виокремлюють "широку" і" вузьку" сфери дії трудового права. "Широка" сфера, на відміну від "вузької", охоплює більше коло суб'єктів, відносини яких регулюються однотипними нормами. В Україні з радянських часів в принципі збереглася правова модель "вузької" сфери. У той же час істотно розширилося коло осіб як тих, що охоплюються трудовим законодавством, так і тих, що знаходяться в зоні автономного регулювання їхньої праці. З огляду на сучасні тенденції узгодження національного законодавства з європейським, важливо розуміти, що одним з основних принципів права Європейського Союзу є принцип юридичної ясності. Враховуючи важливість для правозастосовчої практики юридичної ясності у галузевій приналежності норм, що регулюють трудові відносини названих вище категорій осіб, необхідним видається приділити цьому питанню достатню увагу і місце у новому Трудовому кодексі України. Тут має бути чітко визначена сфера дії трудового права, зокрема, для тих категорій працівників, щодо правового регулювання праці яких ведуться наукові дискусії, в той час як трудові права людини для них порушуються, і законодавча невизначеність є однією із причин такого становища. Ст. 7 КЗпП України має зазнати суттєвих змін у напрямку конкретизації усіх категорій працівників, трудові відносини яких регулюватимуться спеціальним законодавством, а також встановлення критеріїв, меж та обсягу диференціації, допустимої щодо кожної категорії.

Трудова діяльність окремої особи - спортсмена, військовослужбовця за контрактом регулюється різними галузями права, зокрема, цивільним, адміністративним та іншими. Але, в той же час, містить ознаки найманої праці, що вимагає потребу внести ясність в визначення поняття “широкої” сфери дії трудового права.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАРАНТІЙ ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ
16.12.2013 22:50
ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ
15.12.2013 16:59
ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ЗАВДАНУ МОРАЛЬНУ ШКОДУ ПРАЦІВНИКУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
13.12.2013 16:35
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше