:: LEX :: ДОПИТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 34)

Date of conference

14 July 2021

Remaining time to start conference 28


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОПИТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
 
22.12.2013 13:43
Author: Сітовська Любов Володимирівна, старший викладач кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal-executive law]

Коло осіб, що підлягають допиту у кримінальних провадженнях про шахрайства у сфері іпотечного кредитування, визначається слідчим виходячи з обставин провадження й способу правопорушення. Під час допиту свідків, а також підозрюваних доцільно використовувати наявні в матеріалах кримінального провадження бухгалтерські й інші документи, що дозволить одержати більш докладні й конкретні показання, а також уникнути повторних допитів.

Перелік питань, що підлягають з’ясуванню у ході допитів, визначається залежно від того, чи мали місце: а) одержання іпотечного кредиту шляхом надання свідомо неправдивих відомостей про фінансовий стан особи, яка отримувала такий кредит; б) одержання пільгових умов кредитування аналогічним шляхом; в) незаконне одержання цільового кредиту; г) використання цільового кредиту не по прямому призначенню.

Як свідків допитують працівники організації, що видала кредит (голова банку, члени кредитного комітету, працівники служби безпеки). У ході їх допиту варто встановити: відомчі акти, що передбачають порядок і умови видачі іпотечного кредиту; стан кредитоспроможності клієнта на момент одержання такого кредиту по документах, наданих ним у банк; результати перевірки платоспроможності позичальника (якщо така проводилася); наявність підстав для видачі пільгового кредиту; причини допущених порушень під час видачі іпотечного кредиту; коли й ким встановлені незаконність одержання такого кредиту, його використання не по прямому призначенню, які вжиті заходи і їхні результати.

Під час розслідування незаконного одержанням цільового кредиту і його використання не відповідно до цільової програми, виникає необхідність у допиті в якості свідків посадових осіб, що відають розподілом коштів і контролюють їх використання. В ході їх допиту потрібно приділяти увагу: нормативно-правовій базі й дотриманню регламенту розподілу кредитних коштів; здійсненню контролю за їх використанням; цілям, на які виділені й фактично використані кошти; обґрунтованості нецільових платежів; місцезнаходженню невитраченої частини виділених коштів; виявленню осіб, відповідальних за незаконне одержання й нецільове використання коштів та іншим обставинам.

В ході допитів в якості свідків представників банку (голови або заступника, керівників структурних підрозділів, членів кредитного комітету, технічного персоналу) підлягають з’ясуванню такі питання:

– займана посада, коло функціональних обов’язків, ставлення до кредит¬них операцій банку взагалі та конкретної кредитної операції;

– який порядок укладання іпотечних кредитних договорів опрацьований у банку;

– хто конкретно з керівників банку приймає рішення про надання іпотечного кредиту;

– хто перевіряє достовірність наданих документів та їх відповідність чинним нормам з питань іпотечного кредитування;

– які відхилення від загальноприйнятого порядку були допущені (та з яких причин) під час укладення конкретних договорів, по яким іпотечні кредити не повернуті;

– хто і коли звертався від імені позичальника із заявкою про надання іпотечного кредиту;

– характер попередніх стосунків банку із позичальником, історія попереднього кредитування, наявність особистих стосунків позичальника з працівниками банку;

– коли та які документи були подані позичальником для одержання іпотечного кредиту та оцінки кредитоспроможності;

– хто конкретно надавав ці документи та представляв інтереси позичальника під час попередньої співбесіди, складання іпотечного кредитного договору, вирішення інших питань кредитування;

– де знаходяться ці документи і хто має право доступу до них; 

– хто безпосередньо працював з пакетом документів та здійсню¬вав оцінку кредитоспроможності позичальника;

– яким чином здійснювалася перевірка відомостей, наданих позичальником, зокрема тих, що відображають організаційно-правовий статус підприємства, стан господарської та фінансової діяльності, наявність забезпечення;

– чи змінились би умови та порядок іпотечного кредитування (надання кредиту взагалі, розмір позики, відсоток за позикою, якість та кількість забезпечення позики) за умов, якби позичальник надав правильні відомості;

– яким був порядок прийняття рішення про надання іпотечного кредиту, які особливості підписання кредитного договору, хто фактично був присутнім при цьому, які складались документи; 

– ким та яким чином здійснювалось перерахування кредитних коштів, які при цьому складались документи;

– динаміка та особливості здійснення кредитних стосунків із позичальником після підписання кредитного договору; 

– яким чином банк контролював цільовий характер витрачання позичальником кредитних коштів, хто безпосередньо цим займався, які доку¬менти складав;

– яким чином банк контролював своєчасне повернення кредит¬них коштів, характер та джерела відомостей про неплато¬спроможність позичальника, ким, коли та які заходи вживались для повернення іпотечного кредиту;

– загальна сума заборгованості за неповернутим кредитом, включаючи недоотримані процентні виплати.

Першорядне значення має допит особи, що вчинила кримінальне правопорушення. До моменту його проведення необхідно зібрати якнайбільше доказів, ретельно вивчити особу допитуваного, виробити тактику проведення допиту. Під час підготовки варто врахувати й той факт, що підозрювані по даній категорії кримінальних проваджень можуть мати високий рівень освіти, мати глибокі знання в галузі економіки і юриспруденції. Спочатку варто з’ясувати усі обставини, відомі підозрюваному, зафіксувати, проаналізувати їх, зіставити з іншими даними, наявними в матеріалах кримінального провадження, після чого подати докази для викриття у вчиненні правопорушення. У деяких випадках під час допиту підозрюваних доцільно використовувати звуко- і відеозапис, запрошувати до участі в допиті спеціаліста.

У ході допиту підозрюваного необхідно зупинитися на питаннях, які з’ясовувалися в ході допиту керівників банківської установи (її структурних підрозділів), персоналу, а також встановити: обставини кредитування й підготовки документів; мету витрати іпотечних кредитних коштів; чи здійснювалося їх переведення в готівку і з якої причини; договори укладені з метою одержання іпотечного кредиту, їх виконання; хто складав і підписував платіжні доручення й видаткові касові ордери по використанню іпотечного кредиту; обставини виплати відсотків за кредитним договором; можливість одержання іпотечного кредиту без підроблення документів; наміри щодо повернення отриманих коштів.

Залежно від сформованої ситуації, способу правопорушення в ході слідства може виникнути необхідність у допиті інших осіб, наприклад, працівників податкової інспекції, служби безпеки банку та ін.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
22.12.2013 14:11
МЕТОД МИСЛЕННОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
22.12.2013 14:10
НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
22.12.2013 14:08
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, ВЧИНЕНИХ ПІД ВИГЛЯДОМ РЕЛІГІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
22.12.2013 14:07
ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПРО ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
22.12.2013 13:41
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
16.11.2013 15:55
МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЯК ОЗНАКА ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 250 КК УКРАЇНИ
16.11.2013 15:46
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ, ЗІБРАНИХ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЮ ГРУПОЮ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
14.12.2013 18:00
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше