:: LEX :: КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 1


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
 
29.11.2007 19:18
Author: Кириченко Ігор Вікторович, науковий співробітник ДНДІ МВС України
[Criminal law. Criminal process. Criminalistics. Criminology. Criminal-executive right]
В наш час організована злочинність набуває впливу на різноманітні сфери економічних відносин, особливо її вплив підсилюється у сфері господарської діяльності, зокрема, на виробництво й обіг спирту, алкогольних напоїв, тютюну та тютюнових виробів. Криміналізація цієї високоприбуткової області господарської діяльності, в першу чергу, пояснюється втратою державної монополії на виробництво й обіг алкогольної та тютюнової продукції. Можливість одержання в короткий проміжок часу величезних, неконтрольованих державою прибутків залучає до себе організовану злочинність. До характерних способів їхньої діяльності відносять виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх безліцензійне виробництво, одержання незаконних прибутків від реалізації продукції із застосуванням пільг у оподаткуванні і сплаті мита.
Аналіз стану ринку алкоголю та тютюну в 2006 році показав, що попит на лікеро-горілчані та тютюнові вироби залишається досить стабільним і становить приблизно 520-530 мільйонів доларів США. Попит внутрішнього ринку на горілку й лікеро-горілчані вироби, за експертними оцінками, більш ніж на 40%, а на тютюнові вироби понад 60%, задовольняється за рахунок нелегальної й фальсифікованої продукції. Це свідчить про те, що практично половина реалізованого алкоголю й тютюну виробляється нелегально, чому у чималій степені сприяють пробіли в дозвільній системі. Ліцензії новим організованим підприємствам видаються без вивчення та аналізу рівня використання діючих потужностей і потреб держави чи конкретного регіону в цій продукції.
Таким чином, виникає нагальна проблема вивчення ситуації, яка склалась у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, аналізу тих чинників, які стимулюють, а в певних випадках і сприяють вчиненню злочинів у цій сфері господарської діяльності. Спробуємо розібратися в деяких аспектах вищеописаної проблематики, давши кримінологічну характеристику злочинним діям, що передбачені статтями 204 і 216 Кримінального кодексу України (далі ККУ).
Перейдемо безпосередньо до характеристики кількісно-якісних показників злочинів у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових, починаючи з аналізу рівня незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ). Як було зазначено на засіданні Ради національної безпеки і оборони України з питання “Про реалізацію заходів щодо врегулювання обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні”, тільки протягом січня-лютого 2003 року з незаконного обігу вилучено алкогольних напоїв на 5,5 млн. грн., спирту - на 1,5 млн. грн., тютюнових виробів - на 650 тис. грн., що значно перевищує показники минулого року. Для порівняння, за весь 2002 рік вилучено алкогольних напоїв на загальну суму 12,9 млн. грн., спирту - 3,1 млн. грн., тютюнових виробів - 3,6 млн. грн. Зростають масштаби нелегального виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Якщо у 2002 році виявлено 368 підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, то тільки за січень-лютий 2003 року - 98 таких цехів. У 2002 році перевірено 3628 суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали реалізацію тютюнових виробів. З них на 337 (9%) виявлено факти реалізації неякісних, небезпечних та фальсифікованих тютюнових виробів. Наведені факти доводять, що того об’єму заходів, який проводиться щодо протидії злочинній діяльності у сфері виробництва та обігу алкогольної та тютюнової продукції, явно недостатньо [1].
Слід зазначити, що рівень незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 ККУ) в Україні за останні роки має незмінну тенденцію до росту. Починаючи з 2001 р., коли набирав чинності новий Кримінальний кодекс, і в статистичній звітності МВС України з'явилися дані щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вперше було зареєстровано лише 71 випадок даного злочинного діяння, а починаючи вже з 2002 р. розпочалося стрімке зростання цих злочинів. Так, з початку 2002 р. кількість незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів збільшилася більше ніж у 13 разів. В цьому році вже зареєстровано 938 випадків цього злочину. Подальша динаміка зростання злочинних проявів даного виду підняла рівень зареєстрованих випадків до 1058 у 2003 р., а максимальна кількість незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів за останні декілька років зафіксована у 2004 р., коли число злочинних проявів даного виду в Україні становило 1787, це у 25 разів більше ніж у 2001 р. Деякий спад рівня зареєстрованих злочинів цього виду зафіксований у 2005 р., в цьому році зареєстровано 1193 випадки незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Порівнюючи рівень зареєстрованих злочинів у період 2001-2005 рр., можна побачити, що середньорічні темпи їхнього приросту складали в середньому 36,95% [2, С.17].
Досить схожа ситуація склалася з рівнем зареєстрованих злочинів, що визначені як незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 ККУ). Статистичні дані цього виду злочинних проявів за останні роки в Україні теж мають стабільну тенденцію до росту, таку ж, як і у незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів: стрімке зростання до 2004 р., а вже у 2005 р. – зниження рівня цих злочинних проявів. Так, у 2002 р. було зафіксовано 124 випадки злочинних діянь даного виду, у 2003 р. зареєстровано було вже 155 випадків, а у 2004 р. рівень незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок досяг 249 злочинів, це більше ніж у 2 рази за рівень злочинів даного виду у 2002 р., а середньорічні темпи приросту до 2004 р. складали приблизно 42,5%. Як було зазначено раніше, у 2005 р. зафіксоване зниження рівня цих злочинних проявів, в цьому році було зареєстровано 164 випадки незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок [3].
В статистиці картина має некритичний вигляд, але, виходячи з думки досвідчених фахівців у галузі протидії цьому сектору злочинних проявів, а також засобів масової інформації, виступів вчених на різних форумах та конференціях, а також ґрунтуючись на власному досвіді роботи дослідника у структурі правоохоронних органів, з великою впевненістю можна говорити про зростання в країні тенденції латентизації значної частини означених злочинів. Обсяги латентної злочинності в цілому і рівень окремих видів злочинів, зокрема, у сфері обігу підакцизних товарів, точно невідомий. За оцінками різних експертів, невиявленими, а отже, такими, що не відображені в офіційній статистичній звітності, залишаються 60-70% злочинів, що становлять більше половину фактично вчинених.
Становить інтерес той факт, що злочини у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в абсолютній більшості випадків мають «міський» характер. Наше дослідження показало, що за останні декілька років по Україні більше половини зареєстрованих злочинів даного групи, приблизно 65-75%, було вчи¬нено у містах та селищах міського типу. Заслуговує на увагу й географія злочинів, визначених статтями 204 і 216 ККУ: ці злочинні діяння набули значного поширення по всій території держави, адже реєстрація фактів вчинення злочинів цієї групи відбувалася в усіх великих містах і обласних центрах України. Так, найбільш криміналізованими є: Львівська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.
Як висновок, можна зазначити, що такий вид злочинних проявів як латентна злочинність у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, є значною соціально-економічною проблемою, розробка якої може дозволити встановити картину злочинності, що найбільш наближена до реальності, виявити слабкі місця соціальної політики правового регулювання відносин у податковій сфері, а також більш ґрунтовно підійти до розробки заходів та методів попереджувального впливу.
Таким чином, ми вбачаємо необхідність у серйозних наукових дослідженнях проблематики розглянутих вище злочинних проявів, адже це дозволить розробити ефективну систему протидії всім злочинним проявам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Така система має посприяти налагодженню контролю за рухом сировини і обладнання для виробництва алкогольної та тютюнової продукції, вдосконаленню порядку видачі ліцензій на її виробництво і торгівлю, обліку конфіскованого алкоголю і тютюну, механізму посилення системи захисту акцизних марок. Також доцільно посилити роботу митних органів у запобіганні перевезенню підробленої продукції, а конфісковане обладнання, яке використовується для виробництва підроблених акцизних товарів, та конфісковану підроблену продукцію необхідно знищувати.
Також, на нашу думку, виникає необхідність посилення регулювання цієї сфери господарської діяльності, яке має:
• охоплювати всі рівні дистрибуції товару, у тому числі, виробників, імпортерів, експортерів, склади, перевізників, організації роздрібної торгівлі та всіх інших осіб, які беруть участь у цьому бізнесі;
• бути послідовним та втілювалось послідовно в усіх регіонах держави;
• визначати вимоги щодо ліцензування та моніторингу всіх учасників цього бізнесу. У тому числі, вимоги щодо організацій, які здійснюють роздрібну торгівлю через Інтернет та за допомогою прямої поштової розсилки.
Ми зможемо досягти успіху у викоріненні фальсифікації тільки тоді, коли всі сторони, як виробники, так і держава, усвідомлять серйозність проблеми підробок алкогольної та тютюнової продукції, адже на першому місці стоять не надприбутки, а реальні людські життя.

Джерела:
1. Прес-реліз засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання "Про реалізацію заходів щодо врегулювання обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні" / сайт РНБОУ (http://www.rainbow.gov.ua/action/2003/04/0425ekn1.shtml).
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2003 року "Про реалізацію заходів щодо врегулювання обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні": Указ Президента вiд 26.04.2003 р. № 372/2003 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 18. – С. 17. – ст. 813.
3. Звіт про зареєстровані злочини на території України за 12 місяців 2001 року / Департ.інформ. технол. МВС України. К., 2002.; Звіт про зареєстровані злочини на території України за 12 місяців 2002 року / Департ.інформ. технол. МВС України. К., 2003.; Звіт про зареєстровані злочини на території України за 12 місяців 2003 року / Департ.інформ. технол. МВС України. К., 2004.; Звіт про зареєстровані злочини на території України за 12 місяців 2004 року / Департ.інформ. технол. МВС України. К., 2005.; Звіт про зареєстровані злочини на території України за 12 місяців 2005 року / Департ.інформ. технол. МВС України. К., 2006.

E-mail: igor_kirichenko@ipnet.kiev.ua
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПОМИЛКИ, ЯКІ НЕ ПОВИННІ ДОПУСКАТИСЯ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ
30.11.2007 17:53
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ
11.12.2007 08:32
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАЦІ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
10.12.2007 20:00
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
08.12.2007 13:34
ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЖИТЛА
05.12.2007 19:47
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ
05.12.2007 18:17
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше