:: LEX :: ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 35)

Date of conference

16 September 2021

Remaining time to start conference 0


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОП
 
29.11.2019 15:52
Author: Сароян Марія Артемівна, студентка бакалаврату, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
[Section 5. Arbitration law. Arbitration judicial law. Environmental law. Land law. Agrarian law. Financial law. Banking law]

У сучасних реаліях ми можемо спостерігати, що дедалі популярнішим, особливо серед молоді, стає створення власної справи, свого власного бізнесу, що передбачає створення юридичної особи, реєстрація в якості фізичної особи-підприємця. Це дає широкі можливості для розвитку, самореалізації у будь якій сфері, яку людина може для себе обрати. Але останнім часом ми все частіше стикаємось із тим що створити будь який бізнес набагато простіше ніж його закрити. Тож метою даних тез є розгляд та аналіз загальної процедури припинення діяльності фізичної особи-підприємця та етапах її здійснення.

Загалом, припинення діяльності ФОП – це правовий процес (процедура), в результаті якого фізична особа втрачає статус суб'єкта господарювання і можливість на законних підставах здійснювати підприємницьку діяльність. Причини припинення діяльності ФОП можуть бути різними. Умовно їх можна поділити на добровільні (припиняється за власним рішенням) та примусові. [5]

Примусове припинення діяльності ФОП відбувається через: визнання банкрутом (за рішенням суду);смерть фізичної особи ;визнання фізичної особи безвісно відсутньою або померлою (за рішенням суду); обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною (за рішенням суду), та за інших підстав, які визначаються ст.65 Податкового кодексу України [1].

Дуже часто особи помилково розраховують що цей процес закінчується, коли держреєстратор фіксує в реєстрі факт припинення діяльності ФОП. Насправді, згідно ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» , з цього моменту ФОП лише позбавляється статусу підприємця, але вся процедура припинення діяльності ФОП вважається закінченою лиш після зняття його з обліку в органах ДФС [3].

Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах визначено в ст.67 ПКУ. Це питання також детально регулюється розділом XI "Порядку обліку платників податків і зборів" від 09.12.2011. Процедуру припинення діяльності ФОП можна умовно поділити на такі етапи:

1 етап - Подання державному реєстратору заяви про припинення, встановленої законодавством форми. Таку заяву можна подати або в паперовому вигляді особисто чи через представника (за довіреністю), або в електронному вигляді (онлайн) через онлайн будинок Юстиції чи iGov. Запис про припинення ФОП вноситься до державного реєстру протягом 24 годин з моменту подання заяви.

2 етап - Закриття банківських рахунків. Для цього потрібно звернутися до банку з заявою про закриття рахунків у зв’язку з припиненням діяльності ФОП. (п.4 "Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків" від 31.12.93)

3 етап - Зняття з обліку у податковій. Це можливо тільки після подання ліквідаційної звітності та проведення перевірки. Якщо за результатами такої перевірки у ФОП немає заборгованостей по сплаті платежів до бюджету, штрафних санкцій, то підприємцю встановлюється обліковий стан «припинено» [2].

Зняття з обліку платників єдиного внеску здійснюється на підставі переданих державним реєстратором відомостей з реєстраційної картки (ст. 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") [4].

Якщо в ході перевірки спеціалістами ДФС будуть виявлені порушення або невідповідності - можливе ініціювання більш детального розслідування. У разі підтвердження факту приховування доходів або несплати обов’язкових платежів, підприємцю загрожує накладання штрафних санкцій.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися в контролюючих органах як фізична особа – платник податків.

Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з бюджетом за результатами здійснення господарської діяльності – в установлені терміни подати відповідному контролюючому органу податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якому проведена державна реєстрація припинення ФОП. Окрім податкової декларації такі особи подають «ліквідаційну звітність» щодо сум нарахованого ЄСВ. (п.11.18 " Порядку обліку платників податків і зборів") [2].

Необхідно закцентувати увагу, що внесення запису про припинення діяльності до Єдиного державного реєстру ще не означає остаточну ліквідацію, не знімає з ФОП зобов’язання, які виникли в процесі підприємницької діяльності, а також не скасовує штрафні санкції за їх невиконання. 

Таким чином можна зробити висновок, що процедура припинення діяльності ФОП є досить складною тим, що необхідно успішно пройти перевірки відповідних державних органів. Тому, аби уникнути будь-яких проблем при закритті, діючим підприємцям можна лише порадити сумлінно та уважно вести звітність та не допускати значних порушень та заборгованостей в ході своєї діяльності.

Література:

1. Податковий кодекс України (02.12.2010) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

2. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" (09.12.2011 № 1588) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#n340.

3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (від 15.05.2003) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15/paran64#n64.

4. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (від 08.07.2010) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n104.

5. Цивільний кодекс України (від 2003р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20180218#n296.

6. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків" (від N 117 від 31.12.93) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0117500-93.

________________

Науковий керівник: Гордієнко Тетяна Олександрівна, старший викладач, Дніпровський національний університет ім. О. ГончарадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВИ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ
11.12.2019 18:11
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше