:: LEX :: РОЛЬ ПАРТНЕРІВ У СПІВПРАЦІ З НАУКОВИМ ПАРКОМ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 34)

Date of conference

14 July 2021

Remaining time to start conference 28


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ ПАРТНЕРІВ У СПІВПРАЦІ З НАУКОВИМ ПАРКОМ
 
31.01.2020 16:53
Author: Розгон Ольга Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Україна
[Section 3. Civil and domestic law. Civil judicial law. Commercial law. Housing right. Obligation law. International private law. Labour law and public guarantee law]

Умови успішного трансферу знань включають їх затребуваність, новизну, наявність відкритих баз даних, мереж передачі та каналів доступу, програм навчання і підвищення кваліфікації, мобільність носіїв знань, а також налагодження тісної співпраці з партнерами, набуття прав інтелектуальної власності спільно з партнерами [1, c. 261].

Діяльність партнерів особливо актуальна у науковому парку.

Зокрема, А. К. Митник пропонує залучати якомога більшу кількість партнерів як засновників та учасників наукових парків, та підприємств, установ, організацій, що дозволить не лише залучити додаткові фінансові ресурси, але й диверсифікувати ризики, розширити предмет діяльності наукового парку [2, c. 98].

За ст. 1 Законом України «Про наукові парки» партнери наукового парку — суб’єкти господарювання, що уклали з науковим парком договір про партнерство. Основними функціями наукового парку, пов’язаними з діяльністю партнерів, є такі: інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення засновників і партнерів наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги; захист і представництво інтересів засновників і партнерів наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання під час організації та виконання проєктів наукового парку в межах, визначених установчими документами наукового парку.

Отже, згідно з вищезазначеним законом партнерами наукового парку є суб’єкти господарювання. За ст. 55 ГК України суб’єктами господарювання визнаються: господарські організації та громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Відповідно, партнерами наукового парку можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність.

На сьогодні партнерами Наукового парку «Київська політехніка» є понад 30 підприємств і компаній, за участю яких виконуються майже 40 інноваційних проєктів і науково-технічних робіт. За 3 роки функціонування наукового парку в інноваційному середовищі виконано робіт на суму понад 20 млн грн. Наголосимо, що це позабюджетні кошти. Серед замовників — ТЕЦ № 6 «Київенерго», ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ВАТ «Мотор-Січ», НАК «Нафтогаз України» та багато інших [3].

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать співробітникові наукового парку, який створив цей об’єкт, але й науковий парк зі свого боку може мати певний обсяг немайнових прав при створенні об’єкта інтелектуальної власності через фінансування таких досліджень, утворення умов і сприяння науковому розвитку такої технології [2, c. 130]. Майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проєктів наукового парку, є власністю наукового парку та/або його партнерів, крім випадків, зазначених у ч. 4 ст. 17 Закону України «Про наукові парки».

Припускаємо, що ефективна діяльність наукового парку як учасника національної інноваційної системи та провідного суб’єкта трансферу технологій має супроводжуватися співпрацею постійних партнерів щодо створення об’єкта інтелектуальної власності у науковому парку, а також включати пошук нових партнерів.

Таким чином, по-перше, партнерами наукового парку можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, по-друге, партнери мають разом із науковим парком майнові права на технології та об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання проєктів наукового парку.

Література:

1. Довбенко В. І. Роль потенціалу трансферу знань і технологій в інноваційному процесі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 254–263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_40.

2. Митник А. К. Науковий парк як суб’єкт правовідносин інтелектуальної власності: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Митник Анна Костянтинівна; Приват. ВНЗ «Ун-т Короля Данила». Івано-Франківськ, 2018. 260 с.

3. Чудаєва І. Наукові парки: суть, функції та перспективи створення. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.1. Збірник науково-технічних праць Національний лісотехнічний університет України. С. 352–361. URL: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2011/21_1/352_Czud.pdf.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВОЛЯ ТА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ
06.02.2020 22:42
ПРОДАЖ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
06.02.2020 21:40
ДО ТЕОРІЇ ПРО ПЕРЕРИВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ІЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ ПОЗОВУ
06.02.2020 21:16
ЩОДО ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
06.02.2020 09:41
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
04.02.2020 15:09
ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ: ЗАКОН І РЕАЛЬНІСТЬ
04.02.2020 14:55
REALIZACJA PRAWA DO INDYWIDUALNOŚCI UCZNIÓW I STUDENTÓW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH
03.02.2020 17:01
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше