:: LEX :: ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ДАБІ
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 3


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ДАБІ
 
07.04.2020 13:36
Author: Стукаленко Валерій Вікторович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law. Administrative law. Administrative judicial law. Custom and tax law. Municipal law]

Механізм накладання штрафів у сфері містобудування регламентується Постановою КМУ «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 06.04.1995 № 244 (далі – Постанова № 244) [1].

Відповідно до п. 16 Постанови № 244, справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядається посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю (далі-ДАБК), до повноважень якої належить розгляд таких справ. Пунктом 22 цієї Постанови закріплюється повноваження, що за результатами розгляду справи посадова особа органу ДАБК, до повноважень якої належить розгляд справ, приймає одну з таких постанов: 

1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Тому, оскаржувати можливо чи постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, чи постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування.

Норми статті 5 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 р. [2]. корелюється із нормами пункту 28 Постанови № 244 [1], і закріплюють правило, що ці постанови можуть бути оскаржені суб’єктом містобудування, щодо якого її винесено, до суду протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження поштою або через електронний кабінет у той самий строк органу ДАБК, який виніс відповідну постанову.

Як свідчить судова практика, при розгляді справ щодо оскарження постанов ДАБІ (одного із органів, який може виносити такі постанови) у сфері містобудівної діяльності стосується різних етапів будівництва, починаючи з моменту проведення перевірки (складання протоколу ДАБІ, винесення постанови ДАБІ і т. д.). 

Необхідно визначитися із підставами для оскарження постанов ДАБІ по яким вже є чітко визначена правова позиція Верховного суду.

До таких позицій можливо віднести :

1) Акт, складений за відсутності Позивача, не може бути підставою для складання протоколу, припису та постанови про накладення штрафу на позивача, що порушило права позивача, а саме право бути присутнім під час проведення перевірки, подавати заперечення на акт перевірки та надавати пояснення з приводу нібито встановлених порушень (Постанова КАС ВС по справі №210/3059/17 (2-а/210/148/17); позиція ВС по справі №201/3017/17 (2-а/201/281/2017) [3]. 

Дана позиція обґрунтовується посиланням на норми, які закріплюють мезанізм проведення ДАБК – це Порядок проведення державного архітектурно-будівельного контролю від 23.05.2011 № 533 (далі – Порядок № 533). У пп. 3-5 п. 13 Порядку № 533 зазначено, що суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється ДАБК, має право: бути присутнім під час здійснення ДАБК; за результатами перевірки отримувати та ознайомлюватись з актом перевірки, складеним органом ДАБК; подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки, складеного органом ДАБК за результатами перевірки [3]. Також, необхідно враховувати положення п. 21 Порядку № 533, де зазначено, що якщо суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється ДАБК, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід'ємною частиною такого акта [3].

2) порушення процедури проведення перевірки є достатньої підставою для скасування результатів цієї перевірки (постанова по справі №210/3059/17 (2-а/210/148/17). Важливою складовою механізму проведення перевірки ДАБК, (у контексті Постанови № 533) є акт перевірки. Пункт 6 Порядку № 244, зазначає, що днем виявлення правопорушення є день складення акта перевірки відповідного суб’єкта містобудування [4]. А пп. 1 п. 8 цієї постанови вимагає, що провадження у справі про правопорушення у сфері містобудівної діяльності не може бути розпочате, а розпочате провадження підлягає закриттю в разі відсутності події і складу правопорушення у сфері містобудівної діяльності [4].

Акт не чинний – правопорушення відсутнє. Підсилюється зазначена позиція п. 18 Постанови № 533 – акт перевірки підписується посадовою особою органу ДАБК, яка провела перевірку, та керівником суб’єкта містобудування, щодо якого здійснюється ДАБК, або його уповноваженою особою, в останній день перевірки [3]. І, пункт 21 цієї Постанови регламентує лише ситуацію, коли особа відмовляється підписати акт перевірки та припису.

Тобто передбачається презумпція присутності суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється ДАБК.

Література:

1. Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Постанова КМУ від 06.04.1995 № 244. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-95-п/ed20170324 

2. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 № 208/94. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208/94-вр. 

3. Брикайло Ю. Порушення процедури проведення перевірки ДАБІ є достатньою підставою для скасування її результатів. URL : https://dreamdim.ua/uk/porushennya-protsedury-provedennya-perevirky-dabi-ye-dostatnoyi-pidstavoyu-dlya-skasuvannya-yiyi-rezultativ/

4. Порядок проведення державного архітектурно-будівельного контролю: Постанова КМУ від 23.05.2011 №533. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-п


________________

Науковий керівник: Миколенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
10.04.2020 12:59
ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
09.04.2020 18:06
ВИНЕСЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАБОРОННОГО ПРИПИСУ КРИВДНИКУ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ
09.04.2020 18:01
ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЇ
07.04.2020 13:44
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
02.04.2020 17:13
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше