:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 6


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
 
11.08.2020 15:22
Author: Галагоза Владислав Олегович, аспірант юридичного факультету, Університет економіки та права “КРОК”
[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal-executive law. Medical law. Judicial and law enforcement institutions. Advocacy]

У багатьох країнах світу приватна детективна діяльність ефективно доповнює діяльність правоохоронних органів та відіграє важливу роль у протидії злочинності, оскільки результати їх діяльності можуть бути використані як докази в суді при розгляді майже усіх категорій справ. Інститут приватних детективів діяльність, якого у більшості країн світу визнана на державному рівні, врегульована законом та успішно використовується для збільшення можливості громадян та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів. Міжнародний досвід країн демократії засвідчує необхідність розроблення вітчизняної системи, яка дозволить функціонувати приватним детективним агентствам в певному правовому полі. Особливої уваги набуває потреба у запровадженні зарубіжного досвіду держав з його наступною адаптацією до національних, правових, суспільних, економічних реалій та з урахуванням перспектив подальшого розвитку в даній галузі [1]. 

Порівняльно-правове дослідження міжнародного досвіду діяльності інституту приватної детективної діяльності є досить актуальним у контексті запровадження інституту приватних детективів в Україні, оскільки воно дозволить з’ясувати найбільш оптимальні та ефективні положення, що можуть бути враховані в законотворчому процесі в Україні. На теперішній час спеціальне законодавство щодо детективної діяльності є не тільки в країнах ЄС та США, але й в деяких пострадянських країнах. У зв’язку з цим доцільно порівняти законодавство окремих країн в сфері приватної детективної діяльності щодо: вимог для кандидатів в детективи, кримінально-процесуального статусу, ліцензування діяльності, організаційно - правових форм, страхування професійної відповідальності, права на використання зброї, та проблемні аспекти взаємодії приватних детективів та конституційних прав та свобод громадян [2]. 

Завдання та функції приватних детективних агентств та приватних детективів частково співпадають із функціями правоохоронних органів. Коли громадяни за певних причинам не можуть звернутися до цих органів, то їх функції беруть на себе приватні детективні агентства. Зокрема, досвід Німеччини, Великобританії, США, демонструє високу ефективність приватної детективної діяльності, яка має відповідну законодавчу базу. Особливої уваги заслуговує досвід Німеччини щодо активної взаємодії приватних детективів та правоохоронних органів. Особливої гостроти проблема співвідношення державних та громадських інтересів у сфері провадження негласного контролю за інформаційними ресурсами набула у Європейському Союзі та США. Зокрема, у США та Великобританії діють законодавчі обмеження для використання відеоспостереження на виробництві. Натомість, в Німеччині, Австрії, Швеції, Норвегії роботодавець зобов’язаний отримати згоду працівника.

У більшості європейських держав детективні агентства діють уже досить тривалий час, що дало можливість ефективно врегулювати та контролювати цю діяльність. У Великобританії, державі в якій інститут приватного детектива існує багато років, не можна просто відкрити детективно агентство і стати приватним детективом, адже для цього необхідно здавати іспити на професійну придатність та отримувати ліцензію. Належність чи членство у відповідній асоціації, такій, наприклад, як Асоціація Британських детективів, гарантує, що людина володіє достатнім досвідом у цій сфері. 

Недостатня правова забезпеченість юридичної відповідальності створила ринок приватних слідчих  у світі, заснувавши різні форми організацій та кооперативних об'єднань, пов'язаних із поверненням викраденого майна та притягненням до відповідальності підозрюваних за винагороду [3].

Наприклад у Польщі не встановлюється вимог не тільки щодо стажу роботи в правоохоронних органах, але й щодо юридичної освіти. Але, встановлено вимогу щодо кваліфікаційного іспиту. До держав, в яких вимоги щодо стажу роботи в правоохоронних органах є обов’язковими можна віднести Латвію, Ізраїль, США (більшість штатів). Досвід країн, у яких приватна детективна діяльність законодавчо врегульована, показує, що функціонування приватних детективів, детективних агентств та їх об’єднань значно підвищує відповідальність державної правоохоронної системи за своєчасне і високопрофесійне реагування на потреби громадян та суспільства, звільняє правоохоронців від необхідності виконання багатьох незначних і невластивих їм функцій, сприяє загальному оздоровленню криміногенної ситуації.

У США права і можливості приватного детектива пов’язані з його класом. Приватним детективам присвоюються класи А або С (клас В присвоюється охоронцям). Детективи класу А можуть займатися виключно збиранням інформації. Клас С дає право надання охоронних послуг, проведення розслідування, носіння зброї. Детективам класа A та C дозволено затримувати осіб, запідозрених у скоєнні злочину, і передавати їх у правоохоронні органи, але заборонено проводити арешти і обшуки [4].

Діяльність приватних детективів у Німеччині характеризується комерційною спрямованістю. Приватне детективне агентство у Німеччині повинне бути зареєстроване як установа, що займається підприємницькою діяльністю. На відміну від деяких інших держав, засновнику не обов’язково володіти професійною підготовкою, але є вимоги щодо наявності мінімального капіталу. Відповідно до закону Німеччини про приватні підприємства, для відкриття приватної детективної служби потрібен спеціальний дозвіл органів місцевої влади, в тому числі на укладання контрактів із замовником: підприємством, приватною фірмою, відомством. У такому дозволі може бути відмовлено у разі, якщо приватна структура не може забезпечити необхідний рівень безпеки роботи або не має для цього достатніх технічних, фінансових, чи інших можливостей.

Висновки. Досліджуючи міжнародний досвід функціонування інституту приватної детективної діяльності, можна звернути увагу на зростаючу тенденцію попиту на послуги приватних детективів. У багатьох країнах світу інститут приватної детективної діяльності довів свою ефективність в сфері правоохоронної діяльності та захисту прав юридичних та фізичних осіб. Правовий статус приватного детектива може бути різним в залежності від правової системи держави. У більшості країн існує спеціальний орган уповноважений регулювати діяльність приватних детективів. Держави встановлюють вимоги щодо приватних детективів за такими критеріями як: освіта, стаж роботи в певних державних органах, віковий ценз, громадянство.  В кожній державі існують певні законодавчо встановлені вимоги щодо регулювання приватної детективної діяльності, які залежать від  національних, правових, суспільних, економічних реалій.

Література:

1. Беззуб І. Приватна детективна діяльність: українські реалії та зарубіжний досвід: Громадська думка про правотворення. Київ: НЮБ НБУВ, 2017. 77 с.

2. Юрко С. С. Недержавна охоронна і правоохоронна діяльність в Україні : дис. кандидата юридичних наук: 12.00.10 / Національний університет "Одеська юридична академія" 2017. – 252 с.

3. Литвиненко В. І. Зарубіжний досвід здійснення приватної детективної діяльності та його адаптація в Україні: науковий журнал “Верховенство права”, 2016. 140 с.

4. Черков В. О. Приватна детективна діяльність у розвинутих країнах світу: Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2010, Вип. 2, 259 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ЯВИЩАМ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
18.09.2020 18:54
РЕФОРМА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
16.09.2020 19:03
ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМА НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
16.09.2020 10:29
СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – «НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ (СТ. 134 ККУ)
14.09.2020 19:23
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше