:: LEX :: СФЕРА ІСНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
   
 
  Main page
  How to take part in a scientific conference?
  Calendar of conferences
  Акція! 100 грн на мобільний
  Our books

Actual researches of legal and historical science (Issue 32)

Date of conference

13 May 2021

Remaining time to start conference 3


  Scientific conferences
 

  Useful legal internet resources
 

 Useful references
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Counters


 References


 Our bottun
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СФЕРА ІСНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 
03.10.2010 16:18
Author: Батрин Станіслав Віталійович, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
[Arbitration law. Arbitration judicial law]
Питання про середовище (сферу) існування корпоративних правовідносин належить до розряду актуальних. Ще у перших підручниках з корпоративного права в Україні, була висловлена думка про можливість теоретичного поділу корпоративних правовідносин на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх пропонувалося віднести такі, що складаються між учасниками господарського товариства, його органами та товариством як юридичною особою. До зовнішніх – відносини господарського товариства з іншими суб`єктами права, не пов`язаними з господарським товариством відносинами участі (з державою, різними юридичними та фізичними особами) [1, 41-42]. Ті відносини, що складаються «всередині» господарського товариства пропонувалося іменувати «власне корпоративними» [2, 6].
На початку ХХІ ст. була оголошена думка класифікувати корпоративні правовідносини на: міжкорпоративні та внутрішньо організаційні, внутрішньо корпоративні відносини [3, 163]. Проте, наведений поділ викликає чимало застережень, в т.ч. і в силу тієї обставини, що не напрацьовано чіткого та зрозумілого критерію до групування. Що також важливо, не доведено, яким чином треті сторони можуть перебувати у корпоративному правовідношенні з корпорацією, якщо вони не пов’язані з нею участю, правами на частку, системою контрольно – управлінських повноважень щодо діяльності фіктивного суб’єкта права.
За таких умов, до числа зовнішніх можна приєднати відносини, які складаються між корпораціями та іншими суб’єктами господарювання (фактично, це і є звичайні «горизонтальні» відносини між суб`єктами господарювання) чи ті, що виникають між корпорацією та кредиторами, боржниками, найманими працівниками, Державною комісію з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, місцевими державними адміністраціями. Наслідково, відповідно до такого критерію, ми у перспективі маємо назвати корпоративними і ті відносини, що складатимуться між корпорацією та органами внутрішніх справ, органами прокуратури, судом. Попри те, що ці особи не мають безпосереднього відношення до корпорації, не набувають статусу учасника корпоративного правовідношення, пропонується включати цих сторонніх суб’єктів до складу учасників корпоративного правовідношення. Такий підхід, як вбачається, не відповідає правовій природі корпоративного правовідношення, яке виникає з чітких передумов та пов’язується безпосередньо з участю власника (учасника) в самому правовідношенні, заснованому на речово – правових зв’язках.
Ключовим недоліком наведених суджень вбачаємо те, що всі відносини, вищеописані як зовнішні, якраз і знаходяться за межами корпоративного зв’язку. Фактично, це обслуговуючі, допоміжні відносини, які забезпечують існування корпоративних правовідносин, «внутрішніх» за своєю сутністю відносин.

Література:
1. Кибенко Е.Р. Корпоративное право: Учебное пособие. -Харьков: Эспада, 1999. - 480с.
2. Мельник О.О. Корпоративне право України. Навчально – практичний посібник із зразками документів. – К: ФОП Мельник О.О. , 2008. – 368 с.
3. Становлення в Україні корпоративного права (з науково практичної конференції)/ А. Полешко. О. Юлдашев // Право України. - 2003. - N 11. - с.162- 171

e-mail: dobra2007@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
03.10.2010 16:20
© 2006-2021 All Rights Reserved At use of data from the site, the reference to the www.lex-line.com.ua is obligatory!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше