:: LEX :: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 
30.11.2011 13:13
Автор: Залізняк Віталій Анатолійович, кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ
[Секція 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]

Внаслідок збільшення ролі та значення інформаційних ресурсів та загалом інформації в усіх сферах життєдіяльності суспільства та державного управління все більшої актуальності набуває удосконалення інформаційного законодавства України.

Не дивлячись на значну кількість нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері, говорить про дієвий та адекватний механізм правового регулювання інформаційних правовідносин на сьогодні неможливо.

Характерними рисами сучасного інформаційного законодавства України є його безсистемний розвиток, внутрішня суперечливість, неврегульованість багатьох інформаційних відносин, диспропорції у співвідношенні між законами і підзаконними актами на користь останніх, недостатня наукова обґрунтованість, декларативність та безадресність ряду законодавчих актів, а також відсутність у цих актах механізмів їх реалізації.

Реформування національного інформаційного законодавства зумовлено як інтенсивним розвитком суспільних інформаційних відносин всередині України, так і необхідністю приведення української інформаційної нормативно-правової бази до стандартів Європейського Союзу у зв’язку з проголошенням євроінтеграційним зовнішньополітичним курсом.

Виходячи із викладеного, дослідники вищезазначеної проблематики висловлюють різні думки, пропозиції щодо вдосконалення законодавства взагалі та інформаційного зокрема.

Найбільш популярний підхід щодо вдосконалення інформаційного законодавства України пов'язаний з необхідністю його кодифікації.

Дана позиція має також потужний правовий фундамент. Зокрема, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність» від 17 березня 2003 року [1] підкреслено необхідність розроблення Інформаційного кодексу України, в Програмі інтеграції України до Європейського Союзу [2] закріплюються положення щодо кодифікації нормативно-правових актів у сфері інформатизації, а також у Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» закріплено норму про необхідність підготовки та прийняття Інформаційного кодексу України тощо [3].

Задля реалізації цієї пропозиції держава створила ряд інстанцій, на які покладено обов’язки щодо вдосконалення законодавства – Інститут законодавства Верховної Ради України, Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України, Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України та ін.

Кодифікація вітчизняного інформаційного законодавства є складним та довготривалим процесом. Тим більше, що на сьогодні нараховується більше 3 тис. нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в інформаційні сфері. Але упорядкування законодавства – одне з основних завдань на шляху до побудови правової держави, а тому є досить актуальною проблемою для дослідження.
Література:

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Відкритість, дієвість, результативність» від 17 березня 2003 року // www.rainbow.gov.ua.

2. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 року // www.rainbow.gov.ua/action.

3. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України // Офіційний вісник України. – 2007. - № 11. – Ст. 7.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛВОЇ ВЛАСНОСТІ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
09.12.2011 16:50
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше