:: LEX :: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУР ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 3


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУР ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
 
17.10.2018 19:47
Автор: Чепіга Дар’я Олександрівна, студентка 2 курсу юридичного факультету, Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

На сьогодні , ми бачимо, що не всі реформи відповідають конституції. І це є найважливішою проблемою в нашій державі, адже як можна розвивати країну, суспільні відносини, якщо фундамент зруйнований, а саме – конституція. Дивлячись на Конституцію України, можна побачити прогалину у законодавстві, наприклад, актуальна тема про відсутність розділу про прокуратуру. Хоча прокуратура є незалежним органом, але все ж таки державним. Тому, принципи їх діяльності, засади, чим вони керуються під час виконання справи, їх статус та інше, в першу чергу, повинно бути чітко закріплене в Конституції. 

Є зрозумілим те, що Конституцію порушують та ігнорують не просто так, а з власної вигоди політиків, легше маніпулювати суспільством, і поки воно вирішує свої питання, щодо реалізації своїх прав, тим часом високопосадовці підлаштовують усе під себе. Вони «покупають» усіх і усе, що діє в нашій державі на наш час, і їм це досить вигідно. А це, в свою чергу, є чистим видом корупцією. Корупція в Україні є однією з проблем, яку потрібно вирішувати. Тому постає питання, яким чином, і хто здатний зробити зміни в обмеженні корупції? Окрім Антикорупційного суду, НАБУ, Державне бюро розслідувань та інших, здатні на боротьбу проти корупцію і прокурори. Прокурори є державним правоохоронним органом, який діє незалежно. На них покладено здійснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів. Отже, вони мають за своїм правовим статусом боротися з корупцією.

Але визнання зростання рівня корупції об'єктивно обумовленим фактором зовсім не означає, що з нею треба примиритись. Корупція занадто дорого коштує нашій державі і народу як в матеріальному, так і в духовному вимірах. Не менш небезпечне те, що в суспільній свідомості вкорінюється стереотип про корупцію як етично прийнятну форму дій і «відновлення соціальної справедливості», розмивається розуміння суспільної небезпеки цього явища. Тому вивчення причин і наслідків розповсюдження корупції, систем боротьби з нею сьогодні – проблема суспільних наук, в першу чергу юридичних.

Перш за все, на наш погляд, першим кроком повинно бути вирішення найважливішої проблеми, яка є в нашій країні на сьогодні, це саме усунення усіх двозначностей у трактуванні українських законів, коли одну і ту саму норму закону можна трактувати по-різному. З цього починав реформу у Сингапурі Лі Куан Ю. З цього починалася реформа у Грузії і практично у всіх країнах, де корупція знищувала економіку. Прийняти закон про більш жорстку юридичну відповідальність саме з приводу корупції. І ці закони, ні в якому разі, не можуть суперечити Конституції. Тому і розділ про прокуратуру повинен зайняти своє місце в Основному Законі нашої держави.

Зробивши перший крок у подоланні корупції, а саме подолання колізій та двозначного трактування законів, можна перейти до другого кроку. Якщо існує такий орган, як Антикорупційний суд, який є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ, а саме з приводу нагляду державних органів, щоб не допускати корупцію. Також, вище було зазначено такий орган, як НАБУ. Якщо у першому кроці ми казали про подолання колізій, то слід це подолати і в державних органах. Адже, прокуратура і НАБУ не можуть «поділити» своїх повноважень. Тому, на наш погляд, слід включити НАБУ до прокуратури. Генеральний прокурор, як голова, а Директор НАБУ є його підзвітним, та в свою чергу вони керують прокурорами, які вирішують питання з приводу корупції. Це може буди окремим відділенням в прокуратурі, яке буде безпосередньо боротися з корупцією.

Випливаючи з другого кроку, про створення окремого органу в прокуратурі, який міг би боротися безпосередньо з корупцією. Доречно було б зробити, так званий, розподіл влади саме в прокуратурі. Ціл’ю якого, була б можливість зосередити увагу певної групи прокурорів на їх компетенцію. Тобто, певний підрозділ прокурорів відповідав за боротьбу з корупцією, наприклад, НАБУ у складі прокуратури, і саме окремий орган, який бореться з корупцією повинен бути автономним, навіть, якщо не повністю, то хоча б частково. Інший, за підтримку державного обвинувачення в суді, третій підрозділ – нагляд за забезпеченням верховенства права, і четвертий підрозділ, який є новою функцією прокурора – керівництво слідством. 

Наступним кроком, можно виділити досвід Сінгапура. Головна ідея антикорупційної політики прокурорів має полягати в "прагненні мінімізувати або виключити умови, що створюють як стимул, так і можливість особи здійснення корумпованих дій. Слід виділити такі важливі підпункти у цьому кроці, а саме: 1) велика строгість у юридичній відповідальності в справах про корупцію саме відносно високопоставлених урядовців для підтримки морального авторитету непідкупних політичних лідерів. Тобто, за корупцію повинна наставати юридична відповідальність, не залежно від посади і статусу особи, кожен повинен нести відповідальність за корумповані дії.; 2) ліквідація зайвих адміністративних бар'єрів для розвитку економіки.

В Україні прокурор має право перевіряти будь-які банківські та інші рахунки, то навіщо чекати, поки хтось буде спійманий на цьому, якщо можна активно за цим слідкувати і тримати під контролем. Це можна реалізувати за допомогою розробки системи моніторингу можливих точок виникнення корупційних дій у державних та суспільних організаціях та строгого контролю за діяльністю осіб, які перебувають у цих точках; 

Таким чином, наступним кроком має бути – що за допомогою збору даних та обчислень прокуратура стежить, де можливе виникнення корупції та встановлює над цією сферою жорсткий контроль. Якщо, органи прокуратури, на основі аналізу вхідних і вихідних коштів, виявили неточності, то державні органи опиниться під пильною увагою. За проступок — позбавлення всіх соціальних пільг і заборона працювати в держорганах.

Якщо підозрюваний користується імунітетом, то прокуратура подає звіт про підозри у корупції до парламенту, який далі слідує відповідним конституційним процедурам.

Таким чином, прокурорам, які ведуть боротьбу з корупцією, слід надати право без санкцій суду і порядку заарештовувати (або обшукувати) за обґрунтованою підозрою в корупції будь-яку людину.

У багатьох розвинутих країнах вже існує система, коли міністри надають прем’єру декларації про свої доходи. Тому, в нашій країні цим питанням буде займатись саме прокуратура, і міністри та депутати та інші державні органи, щорічно повинні надавати Голові прокуратурі, яка займається боротьбою з корупцією, декларації про свої доходи та доходи членів сімей. Якщо накопичені кошти виявляться підозрілими і надмірними, починається антикорупційне розслідування.

Введення поняття «презумпція корумпованості», згідно з якою чиновник, підозрюваний в отриманні хабара, буде вважатися винним, поки не доведе протилежне.

Отже, найголовнішим для нашої країни є те, що  потрібно ввести жорсткий контроль по боротьбі з корупцією, для відсічі людей, які тягнуть економіку нашої країни вниз. І хто, як не прокуратура може зайнятися цим питанням, адже цей орган діє незалежно і має обвинувачувальний характер своєї діяльності. Тому, якщо підійти до цього питання з повною відповідальністю, що саме вони зможуть знизити рівень корупції, то це потрібно розвивати, і вносити у систему України. Також важливим є становлення стабільного фундаменту, а саме – конституцію, щоб вона була не тільки найкращою конституцією в Європі через її систему, але щоб вона дійсно діяла і регулювала відносини між суспільством і державою.

Література:

1. Закон України «Про прокуратуру».  – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

2. Конституція України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

3. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» . – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

4. Указ Президента України від 16 квітня 2015 року № 217/2015 «Про утворення Національного антикорупційного бюро України»

__________________________

Науковий керівник: Чукаєва Вероніка Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпровського національного університету імені Олеся ГончарадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВІ ОСНОВИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
18.10.2018 20:20
УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
17.10.2018 20:28
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ)
17.10.2018 19:26
ПРАВО НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИМИ АКТАМИ
12.10.2018 14:58
ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
12.10.2018 14:52
ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
12.10.2018 14:48
STANDARDY KOORDYNACJI PRAWODAWSTWA W SPRAWIE PROCESORA URZĘDU REPUBLIKI BIAŁORUSI
03.10.2018 21:13
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше