:: LEX :: ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧИ МІРА БЕЗПЕКИ?
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 37)

Термін подання матеріалів

12 листопада 2021

До початку конференції залишилось днів 27


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧИ МІРА БЕЗПЕКИ?
 
12.05.2021 19:15
Автор: Рибальченко Анастасія Андріївна, ОР «Бакалавр», студентка 2 курсу Інституту права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Право на пересування осіб є одним з фундаментальних прав людини. Вперше воно було згадано в статті 41 Великої хартії вольностей. Щоправда, офіційним закріпленням цього права варто вважати статтю 13 Загальної декларації прав людини. У даному документі дано визначення права пересування як право особи вільно переміщатися на території конкретної держави та вільно обирати місце перебування, так і право покинути територію будь-якої держави. Даний документ став одним з ключових джерел міжнародного права. У 2000 році було прийнято Хартію основних прав Європейського Союзу, у статті 45 якої вказано, що кожний громадянин Євросоюзу може вільно обирати країну проживання та вільно подорожувати. У конституції США свобода пересування не є прямо прописаною, але випливає зі змісту статті IV розділу 2 абзацу 1, де вказано, що громадянам кожного з штатів надаються всі привілеї і пільги громадян в інших штатах.

Варто зазначити, що історії відомі випадки обмеження цього права. Надзвичайно багато їх було у 2020 році.  Наприклад, у період пандемії США заборонило своїм громадянам покидати домівки крім випадків крайньої необхідності та заборону в’їзду в США негромадян цієї держави [4]. З 7 листопада 2020 року Греція заборонила своїм громадянам пересування державою, Італія встановила ідентичні обмеження з 5 листопада до 3 грудня, додавши до цього заборону виходу з будинків з 22:00 до 05:00 без поважних причин. Пересування муніципалітетами заборонила Португалія, побоюючись поширення вірусу напередодні Дня всіх святих. У Словаччині вільне пересування можливе лише за наявністю негативного тесту на коронавірус, для інших громадян дозволено покидати домівки лише для купівлі продуктів і ліків, поїздок на похорон, хрещення або догляду за близькою людиною. Республіка Білорусь з 29 жовтня припинила пропуск через свою територію у зв’язку з поширенням інфекції. У Британії на святкування Різдва категорично заборонено покидати домівки. Список обмежень можна продовжувати, відшуковуючи інші приклади з держав світу.

З одного боку, видається, що такі обмеження суперечать нормативно-правовим актам і є обмеженням прав людини. Насправді право на свободу пересування не є абсолютним. Розглянемо винятки з цього права. 

Сіракузькі Принципи Тлумачення Обмежень і Відступів від Положень Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права згадують різні ситуації. У документі вказано, що обмеження прав має бути законним, пропорційним та необхідним. 

Першим винятком є оголошення персоною нон грата. Віденська конвенція про дипломатичні зносини у статті 9 вказує, що держава перебування може в будь-який час, не будучи зобов'язана мотивувати своє рішення, повідомити акредитуючи державу, що глава представництва або будь-кого з членів дипломатичного персоналу представництва є persona non grata. Персоною нон грата може бути оголошений будь-який громадянин іноземної держави. Персоні non grata заборонено в’їжджати на територію держави, яка це оголосила. Фактично це є обмеженням права на свободу пересування, бо особа не може вільно в’їхати на територію держави або проживати в ній. Варто зазначити, що персоною нон грата оголошують за наявності певних підстав, наприклад екстремістські або принизливі висловлювання про державу, наруга над правами людини, шпіонаж тощо. Отже, підставою для обмеження свободи пересування є оголошення persona non grata внаслідок грубих порушень прав людини та відсутності поваги до культури, традицій, історії держави або в принципі неприйнятні висловлювання про конкретну країну.  

Другим винятком є заборона пересувань під час спалахів інфекційних захворювань. У даному випадку держави, які вводять обмеження, апелюють до того, що право на вільне пересування може бути обмежено для потреб збереження здоров’я громадськості. У статті 25 Загальної декларації прав людини вказано, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. У статті 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права згадано про  запобігання   і   лікування    епідемічних,    ендемічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними;  створення умов,  які б забезпечували всім медичну допомогу і медичний догляд у разі хвороби. Отже, держава може обмежити свободу пересування в період епідемії або пандемії задля того, щоб виконати свої зобов’язання щодо запобігання поширення інфекцій. У цій ситуації держава дбає за здоров’я своїх громадян, зменшуючи контакти між ними та намагаючись зменшити кількість інфікувань. Це є реалізацією державою публічного інтересу її громадян.

Третім випадком є обмеження права пересування у зв’язку з загрозою суспільній безпеці. Сіракузькі Принципи встановлюють, що обмеження, встановлені законом, можуть бути обумовлені необхідністю забезпечити захист суспільної безпеки. Суспільна безпека означає захист від загрози для безпеки людей, їх життя або фізичного здоров'я, а також проти заподіяння серйозного збитку їхньому майну. Прикладом такого обмеження є заборона влади Японії відвідування 20-кілометрової зони навколо атомної станції Фукусіма без відповідного дозволу, отриманого від уповноважених державних органів. При обмеженні права вільного пересування по цій територіях Японія керувалася великою небезпекою радіації для людського організму та можливістю порушення права власності внаслідок мародерства на території зараженої зони.

Четвертим винятком є оголошення надзвичайного стану. Держава-учасниця може вживати заходів, щодо відступу від своїх зобов'язань по Міжнародному Пакту про громадянські і політичні права, викладених в статті 4, тільки у випадках виняткової і дійсної або неминучої небезпеки, яка загрожує життю нації. Ця небезпека може бути пов’язана з військовими діями або розповсюдженням захворювань. Наприклад 3 листопада 2020 року уряд Угорщини ввів надзвичайний стан, що передбачає введення комендантської години, яка є обмеженням свободи пересування у певний проміжок часу. На даний момент надзвичайний стан з обмеженням пересувань діє у Чехії, Франції, Іспанії та США. Національний закон про надзвичайні ситуації у США прямо дозволяє Президенту обмежувати пересування громадян. Крім того, Президент США може заборонити суднам входити у внутрішні води держави. Цим правом у 1996 році скористався президент Білл Клінтон після нападу військових Куби на американські літаки.

Отже, обмеження свободи пересування є абсолютно допустимим явищем в цивілізованому суспільстві. Щоправда, воно має бути виправданим та викликаним найбільш критичними явищами реальності.

Література:

1. Сиракузские Принципы Толкования Ограничений и Отступлений от Положений Международного Пакта о Гражданских и Политических Правах (1985). Организация объединённых наций. Документ ООН E/CN.4/1985/4, Приложение (1985).

2. Совгиря О.В. Конституційне право. Київ. 2012. – 94 с.  

3. Василевич Д.Г. Конституционное право на свободу передвижения и выбор места жительства. Минск, 2007. 

4. Трамп подовжив карантин у США через COVID-19. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-trump-podovzhyv-karantyn-u-ssha/30516871.html

5. Греція вводить жорсткий карантин на три тижні. URL: https://glavcom.ua/world/observe/greciya-vvodit-zhorstkiy-karantin-na-tri-tizhni-716169.html

6. Комендантська година і напівлокдаун: Італія посилила карантин. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/4/7116121/

7. В Італії через COVID-19 запровадили комендантську годину та карантинні зони. URL: https://hromadske.ua/posts/v-italiyi-cherez-covid-19-zaprovadili-komendantsku-godinu-ta-karantinni-zoni

8. Португалія на 5 днів заборонила поїздки країною на тлі коронавірусного антирекорду. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/30/7271866/

9. У Словаччині вільне пересування дозволять лише з негативним тестом. URL: https://www.dw.com/uk/vilne-peresuvannia-u-slovachchyni-dozvoliat-lyshe-z-nehatyvnym-testom/a-55428137

10. Білорусь тимчасово закрила наземний кордон для українців. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/bilorus-timchasovo-zakrila-nazemnij-kordon-dlya-ukrayinciv

11. Британія вводить новий локдаун. У чому причина. URL: https://suspilne.media/89655-britania-vvodit-novij-lokdaun-u-comu-pricina/

12. Зона в 20 км вокруг "Фукусимы" объявлена запретной. URL: https://www.bbc.com/russian/international/2011/04/110420_fukushima_no_go_zone

13. Угорщина оголосила надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-koronavirus-ugorshchyna-nadzvychaynyi-stan/30929424.html 

14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ СФЕРИ ІТ В УКРАЇНІ
14.05.2021 19:49
ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
12.05.2021 19:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше