:: LEX :: ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 42)

Термін подання матеріалів

09 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОПОЗИЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА
 
12.05.2021 19:21
Автор: Георгієвський Юрій Валентинович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукового відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

13.04.2021 року Президент України В. Зеленський вніс до Верховної Ради України як невідкладний законопроект «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду» [1]. Законопроект розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення доступності правосуддя, права громадян на розгляд їх справ незалежним і безстороннім судом та підвищення рівня довіри до судової гілки влади. Приводом для його внесення стала підтримка 25 тисячами громадянами України електронної петиції № 22/102742-еп «Щодо ліквідації Окружного адміністративного суду м. Києва». 

Глава Держави запропонував ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва (ст.1) та утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві (ст.2). При цьому, в законопроекті запропоновано законом припинити здійснення правосуддя Окружним адміністративним судом міста Києва та тимчасово, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду, передати справи, що наразі перебувають в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва, на розгляд та вирішення Київським окружним адміністративним судом (п. 2 «Прикінцевих та перехідних положень») [1]. Також передбачається подальша передача цих та нових справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, новоутвореному Київському міському окружному суду. 

Фактично зазначена законодавча ініціатива в разі її прийняття Парламентом в запропонованій редакції означатиме звільнення суддів ОАСК і лише інституційну реконструкцію мережі адміністративних судів, яка супроводжуватиметься тільки зміною назви судового органу та подвійною передачею справ між зазначеними адміністративними судами. На нашу думку, такі інституційні зміни не сприятимуть покращенню доступу до правосуддя та досягненню завдань адміністративного судочинства з ефективного, а отже і своєчасного захисту прав, свобод та інтересів зацікавлених осіб.

Президентська ініціатива з ліквідації саме цього адміністративного суду не є першим в історії адміністративних судів України випадком. Так, 13 жовтня 2008 року президент України В. Ющенко своїм Указом № 922 [2] ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва і з 14 жовтня 2008 року утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва у кількості 22 суддів шляхом внесення змін до абзацу 27 статті 1 Указу Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004 [3]. 16.10.2008 року через чисельні звинувачення в узурпації влади та критику з боку громадськості Глава Держави був вимушений постановити Указ № 940, яким визнав Указ щодо зміни мережі адміністративних судів  в частині ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Центрального та Лівобережного окружних адміністративних судів міста Києва таким, що втратив чинність [4]. 

На наше переконання, справжньою причиною неабиякого суспільного резонансу та надмірної уваги до результатів процесуальної діяльності Окружного адміністративного суду міста Києва є його штучно створене особливе місце як в системі адміністративних судів, так і в системі судоустрою. Ця особливість пояснюється належністю виключної підсудності з розгляду та вирішення адміністративних справ за позовами до центральних органів виконавчої влади та інших суб’єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України (цей висновок спирається на зміст чинної редакції ч. 1 ст. 27 КАСУ [5]). При цьому, виключну підсудність ОАСК за весь період його функціонування законодавець неодноразово змінював.

Приміром, Законом України від 13.05.2010 року № 2181-VI [6] було внесено зміни до ч. 1 чинної на той час ст.19 КАСУ, чим Окружний адміністративний суд міста Києва було позбавлено компетенції розглядати та вирішувати адміністративні справи з приводу оскарження актів Президента України з віднесенням цих справ до компетенції Вищого адміністративного суду України. Навпаки, Законом України від 17 березня 2011 року № 3156-VI [7] внесенням змін до ч. 2 ст. 19 КАСУ до компетенції Окружного адміністративного суду міста Києва було віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Законом України від 1 липня 2014 року № 1555-VII [8] компетенцію суду додатково було розширено і вирішенням адміністративних справ з приводу оскарження рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання, а також адміністративні справи за позовом Антимонопольного комітету України у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання.

В тексті ст. 27 КАСУ в редакції Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII було відтворено останню чинну на момент прийняття цього закону редакцію статті 19 КАСУ, а Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» від 15 січня 2020 року № 460-IX [9] до виключної підсудності ОАСК було віднесено адміністративні справи про оскарження актів, дій чи бездіяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів.

На нашу думку, віднесення до компетенції визначеного адміністративного суду такої виключної підсудності створює штучні передумови для суспільного резонансу навколо його процесуальної діяльності в незалежності від її результатів. У випадку прийняття Закону «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва» доречніше було б не утворювати новий Київський міський окружний адміністративний суд, а розширити повноваження вже діючого Київського окружного адміністративного суду з Київської області додатково і на місто Київ. 

Як вбачається з відповідей на запити про публічну інформацію в провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва станом на 01.04.2021 року перебувало 42504 справ [10], а в провадженні Київського окружного адміністративного суду - 12667 справ [11]. В попередні періоди в провадженні КОАС перебувало значно менша кількість адміністративних справ: у 2018 році – 7517, у 2019 році – 7788, і лише у 2020 році – 14814. При цьому, відповідно до Наказу ДСА України від 08.08.2017 року № 841 [12] кількісний склад суддів Окружного адміністративного суду міста Києва  становить 49 одиниць, а в Київському окружному адміністративному суді відповідно до наказу ДСА України № 104 від 30.07.2014 [13] кількісний склад суддів становить 24 одиниці. 

За таких умов очевидно, що задля забезпечення рівномірного навантаження на суддів та своєчасного розгляду і вирішення адміністративних справ навіть тимчасова передача справ з ОАСК потребує збільшення кількісного складу суддів КОАС. Такий шлях удосконалення президентського законопроекту «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва» уявляється найпростішим для реалізації, адже викладення в іншій редакції ст. 2 Розділу I «Загальні положення» та п. 2 Розділу ІI «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту передбачатиме певне збільшення кількісного складу в Київському окружному адміністративному суді й лише одну передачу справ до нього від Окружного адміністративного суду міста Києва, а не дві передачі, як це зараз передбачено законопроектом. При цьому, і це найголовніше, такий шлях не потребуватиме зайвих організаційних зусиль та бюджетних витрат потрібних для утворення нового суду. 

Більш складним є шлях, який передбачає трансформацію засад законодавчого визначення виключної підсудності з розгляду і вирішення адміністративних справ, передбачених частиною першою статті 27 КАСУ, через зміну юрисдикції цієї категорії справ з територіальної на інстанційну. Так, можливо більш доречним став би перерозподіл компетенції з розгляду справ, зазначених в частині першій статті 27 КАСУ, між Апеляційним адміністративним судом в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, та Верховним Судом. Приміром, адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Національного банку України можна було б віднести до інстанційної підсудності Верховного Суду шляхом внесення відповідних змін до частини четвертої статті 22 КАСУ. Інші адміністративні справи, визначені в частині першій статті 27 КАСУ, в тому числі, з приводу оскарження нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади віднести до інстанційної підсудності апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ та Київську область, шляхом внесення відповідних змін до частини другої статті 22 КАСУ. Наразі таким судом відповідно до Указу Президента України «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» від 29 грудня 2017 року № 455/2017 [14] є Шостий апеляційний адміністративний суд. 

При цьому, для оптимізації навантаження на апеляційні адміністративні суди доцільно було б включити до апеляційного округу з юрисдикцією Третього апеляційного адміністративного суду Черкаську область, а Чернігівську область включити до апеляційного округу з юрисдикцією Сьомого апеляційного адміністративного суду, про що обов’язково зазначити в запропонованому законопроекті «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».  

Література: 

1. Проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646 (дата звернення 10.05.2021).

2. Питання мережі та кількісного складу суддів адміністративних судів України : Указ Президента від 13 жовтня 2008 року  №922/2008. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922/2008#Text (дата звернення 10.05.2021).

3. Про утворення місцевих адміністративних судів, затвердження їх мережі : Указ Президента України від 16 листопада 2004 року № 1417/2004. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417/2004#Text (дата звернення 10.05.2021).

4. Про визнання таким, що втратив чинність, та відновлення дії деяких указів Президента України : Указ Президента України від 16 жовтня 2008 року №940/2008.  URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/940/2008#Text (дата звернення 10.05.2021).

5. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 липня 2005 року №2747-IV. Відомості Верховної Ради України.2005. № 35-36. № 37. ст.446.

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження : Закон України від 13.05.2010 року № 2181-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. №26. ст.272. 

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів : Закон України від 17 березня 2011 року № 3156-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №39. ст.396. 

8. Про державну допомогу суб’єктам господарювання : Закон України від 1 липня 2014 року № 1555-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 34. ст.1173.

9. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ : Закон України від 15 січня 2020 року № 460-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 29. ст.194.

10. Відповідь на запит на публічну інформацію : Лист ОАСК від 05.05.2021 р. № 09-16/17/21.

11. Відповідь на запит на публічну інформацію : Лист КОАС від 07.05.2021 року № 02-47/3830/2021.

12. Кількісний склад суддів Окружного адміністративного суду міста Києва становить 49 осіб.  URL : https://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/pro_sud/info_sud/862781/ (дата звернення 10.05.2021).

13. Довідка про стан організації діяльності Київського окружного адміністративного суду протягом 2014 року.  URL : https://adm.ko.court.gov.ua/sud1070/inform/rez_dovidka14 (дата звернення 10.05.2021).

14. Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах : Указ Президента України від 29 грудня 2017 року № 455/2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455/2017#Text (дата звернення 10.05.2021).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ СФЕРИ ІТ В УКРАЇНІ
14.05.2021 19:49
ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧИ МІРА БЕЗПЕКИ?
12.05.2021 19:15
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше