:: LEX :: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ З НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 36)

Термін подання матеріалів

13 жовтня 2021

До початку конференції залишилось днів 18


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ З НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГ
 
23.05.2009 08:47
Автор: Мудик Світлана Михайлівна, слухач магістратури спеціальності «Державна служба» спеціалізації «Адміністративний менеджмент» Тернопільського національного економічного університету
[Трудове право та право соціального забезпечення]
Відповідно до Положення, Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог (ТМЦНВД) є установою комунальної власності, що здійснює нарахування і виплату державних допомог, передбачених чинним законодавством та є правонаступником Тернопільського міського центру з надання населенню субсидій [1]. Дана установа здійснює свою діяльність під керівництвом Управління праці та соціального захисту міської ради і підпорядковується йому, а отже всі страгічно важливі управлінські рішення приймаються лише за відповідного погодження.
До основних завдань функціонування ТМЦНВД належать: своєчасне призначення державних допомог, надання субсидій, підготовка документів на їх виплату і призначення; проведення розрахунків з підприємствами зв'язку та іншими установами за виплачені суми допомог і субсидій; надання допомоги підприємствам, організаціям і установам з питань підготовки документів для призначення допомог і субсидій; сприяння громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення допомог і субсидій; один раз в рік проведення інвентаризації справ і особових рахунків одержувачів допомог і субсидій; впровадження прогресивних форм організації праці; видача довідок одержувачам допомог; розгляд заяв, скарг громадян; проведення роз'яснювальної роботи серед населення з питань призначення допомог, надання населенню субсидій; виконання бюджетних програм соціального захисту населення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; прийняття та оформлення документів у відповідні до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги [1].
Останнім часом спостерігається зростання кількості осіб, що потребують соціального захисту. Відповідно зростає потреба у збільшенні кількості, видів та диверсифікації шляхів надання соціальних послуг.
Недержавний сектор України здатний сьогодні взяти на себе частину функцій із надання соціальних послуг на місцевому рівні. Шляхом до оптимізації системи надання соціальних послуг є впровадження нових механізмів взаємодії державного та недержавного секторів, використання вже існуючих ресурсів і потенціалу недержавних громадських організацій (НДО), які надають соціальні послуги у громаді.
В Україні лише 20 % недержавних організацій, які вирішують соціальні проблеми, отримують фінансову підтримку від органів влади (у середньому 17 % загального бюджету цих організацій). 10 % мають доходи від комерційної діяльності, наприклад соціального підприємництва. Частка доходів від такої діяльності складає в середньому 4 % бюджету організації.
Хоча Закон України «Про соціальні послуги» вносить у систему соціального захисту передумови реформування, однак він є недосконалим щодо забезпечення механізмів формування ринку соціальних послуг. Види послуг визначені не чітко, відсутня їх класифікація з урахуванням таких, які надаються НДО. Закон містить неоднозначні трактування професійної діяльності, визначення суб'єктів ліцензування тощо.
Гальмує розвиток ринку відсутність універсальних стандартів соціальних послуг, які б встановлювали рівні вимоги до суб'єктів надання послуг незалежно від форми їх власності. Чинні державні соціальні стандарти у сфері соціального захисту розроблені як нормативи забезпечення конкретних закладів системи Міністерства праці та соціальної політики або Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Кошти плануються з урахуванням витрат, що йдуть на утримання цих закладів. Такі стандарти не передбачають їх застосовування суб'єктами недержавної власності [2].
Для удосконалення діяльності представників територіальних громад щодо стратегічного управління органом місцевого самоврядування необхідно модернізувати існуючі механізми розповсюдження інформації з питань надання соціальних послуг (телефони довіри, інформаційні видання, соціальна реклама на листівках. Забезпечення життєдіяльності громадян через розвиток інноваційних соціальних технологій та впровадження низки відповідних заходів: проведення соціологічних досліджень щодо стану ринку соціальних послуг та співвідношення діючого законодавства та місцевих нормативних актів з механізмами вирішення існуючих у громаді соціальних проблем; створення моделі взаємодії всіх надавачів соціальних послуг з метою підвищення якості соціальних послуг, а через них рівня життя територіальної громади; створення "Центру партнерських зв'язків", призначеного для налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та неурядових організацій, та "Центру волонтерів" для залучення громадських організацій соціальної спрямованості до єдиної схеми надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади; вдосконалення методів проведення конкурсів соціальних проектів громадських організацій; створення механізмів поширення соціальної інформації для жителів територіальної громади шляхом діяльності інформаційної мережі електронних офісів (далі е-офіси) на базі: управління праці та соціального захисту населення, територіальних центрів та неурядових організацій з метою підвищення рівня життя і доступності соціальної послуги.
Створення інформаційної мережі надання соціальних послуг передбачається за такими напрямками: систематизація нормативної бази щодо соціального захисту населення для її використання як фахівцями соціальних служб та закладів, так і громадянами; створення персоніфікованої бази даних на всі категорії громадян, які отримують соціальну послугу та потребують соціальної допомоги; постійне оновлення банку даних соціальних послуг, які можна одержати; проведення серії семінарів і тренінгів, спрямованих на підвищення кваліфікації соціальних працівників, придбання нових навичок, підвищення якості соціальної послуги, зміна і наповнення її структури; узагальнення отриманого досвіду і поширення його в територіальній громаді з метою забезпечення життєдіяльності громади на якісному рівні.
Створення громадського центру соціальної інформації та соціальних послуг в структурі ТМЦНВД буде сприяти досягненню таких позитивних соціально-політичних результатів: підвищенню ефективності, якості, адресності, доступності та масовості надання соціальних послуг шляхом розширення чисельності офісів, куди можуть звертатися громадяни за соціальною послугою, зростанню рівня соціальної захищеності всіх категорій населення; розширенню спектру послуг; зменшенню ціни послуги шляхом залучення безкоштовної праці волонтерів та створення інформаційних офісів; адекватному перерозподілу соціальної відповідальності між державою і суспільством; скороченню можливостей корупції та протекціонізму з боку державних службовців завдяки звуженню їх повноважень у процесі вибору найбільш ефективних варіантів вирішення соціальних проблем та виконавців.
Отже, постійний зв'язок з населенням дозволяє на порядок підвищити об'єктивність визначення реальних проблем громади. Адже завдяки «імпульсам знизу» можна виявити ефективний шлях розвитку організації. Запровадження в практику закордонного досвіду роботи аналогічний структур з населенням та досвід інших областей України сприятиме створенню власного механізму дієвої співпраці з територіальною громадою.

Література:
1. Положення про Тернопільський міський центр з нарахування та виплати допомог
2. Сідельнік Л. Як залучити громадські організації до надання соціальних послуг // Громадянське суспільство. - 2008. - № 2(4), - С. 9, 10
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
07.05.2009 01:00
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше