:: LEX :: ОЦІНОЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 50


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОЦІНОЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ
 
08.04.2010 19:28
Автор: Грицак Ольга Вікторівна, аспірантка Інституту держави і права ім. В.Корецького
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Оціночна термінологія в юриспруденції, зокрема, в сучасному цивільному праві, не є новелою в цілковитому розумінні, і з метою простеження тенденцій його розвитку в цьому аспекті ми проаналізували чимало історичних пам’яток. Неабиякий інтерес серед цих надбань правової спадщини являють Литовські статути 1529,1566, 1588 р. В якості емпіричної бази цього дослідження нами був взятий Литовський Статут 1529 р. (надалі - Статут), оскільки цей документ має більш фундаментальний характер. Отже, нашою метою є порівняння сучасних цивільно-правових норм та одного з кодексів феодального права в аспекті використання оціночної термінології.
В багатьох нормах Статуту містяться вислови щодо «людей добрых, сведомых». Ми вбачаємо, що ці слова у розумінні князя Сигізмунда можна розглядати в двох значеннях. По-перше, ці епітети характеризували осіб, які були законослухняними, правосвідомими громадянами, що підтверджує існування заборони злочинцеві знаходитися серед інших громадян (п. 29 розд. 7 ЛС 1529 р.). А в іншому значенні належність особи до «добрих людей» означало її правосуб’єктність. Наприклад, зазначені особи могли бути свідками (п. 2 розд. 8 ЛС 1529 р.), і саме в цій нормі законодавець зробив спробу окреслити, які люди є «добрими». З аналізу норми, на нашу думку, в сучасному розумінні даній характеристиці відповідали б такі неодноразово згадані у Цивільному кодексі України (надалі – ЦК) критерії добросовісності та розумності суб’єктів. До того ж синонімом «сведомости» можна вважати термін «дієздатність». Отже термін «добрые сведомые люди» в сучасності набув більш чіткої форми, хоча й остаточно не втратив «оціночність».
В обох актах використовуються посилання на звичай як регулятор цивільно-правових відносин. У Статуті часто вживаються вислови, які мають оціночний характер: «старый обычай», «стародавний обычай» а в ЦК же про давність звичаю не зазначається, проте вказується, що він є усталеним . До того ж в Статуті не визначено, за допомогою яких критеріїв, після сплину якого проміжку часу слід вважати звичай давнім, оскільки не передбачалася можливість його фіксації у певному документі, на відміну від ЦК, тобто в сучасному законі бачимо більш чітку інтерпретацію.
Неодноразово в джерелах, що порівнюються, використовуються і посилання на справедливість. Проте в ЦК цей термін вживається лише в якості загальної засади цивільного законодавства, іншими словами, вбачається, що всі правові норми осягнуті нею. А в Статуті також міститься аналогічна норма, що «правы хрестиянские» створюються завдяки «достаточному умышленею умислом добрым». Як бачимо, обидва джерела осягнуті позитивними началами, хоча й ці вислови – як «справедливість» (розумність та добросовісність), так і «умисел добрый» мають оціночний характер . Щодо використання власне категорії «справедливість» в контексті Статуту, то аналіз його норм дозволяє зробити висновок, що ця категорія використовується в значенні «правосуддя» та «правомірність». Тому що в цьому акті наявне багаточисельне вживання вислову «справедливость чинити» та відповідно вживаються вислови на кшталт «хто бы теж не справедливе на кого вел,сам тым мает каран быти». Як бачимо, в цих випадках термін «справедливість» позбавлений оціночного характеру.
Отже, сучасний цивільний закон, незважаючи на масив оціночної термінології, є більш якісним з точки зору юридичної техніки у порівнянні з волевиявленнями литовських князів. Але, нажаль, досконалість закону не є гарантією його виконання…

Література:
1.Литовський статут 1529 р.//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/litva.html 2. Цивільний кодекс України //Офіц. вісник України.-2003.- №11-ст.461

e-mail: Olja_@bigmir.net
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
30.03.2010 21:02
ПРАВО ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
28.03.2010 07:52
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ОБЛАСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
28.03.2010 07:47
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ
09.04.2010 23:58
ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
08.04.2010 21:09
КОНКУБІНАТ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
08.04.2010 21:06
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
08.04.2010 21:03
ПРАВОВА ПРИРОДА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
08.04.2010 21:02
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ФІКТИВНОГО ШЛЮБУ
08.04.2010 07:55
ПРАВОВА ПРИРОДА ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ЗВ’ЯЗКУ З СУСПІЛЬНОЮ НЕОБХІДНІСТЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
07.04.2010 20:52
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше