:: LEX :: СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 35)

Термін подання матеріалів

16 вересня 2021

До початку конференції залишилось днів 50


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІ АСПЕКТИ
 
09.04.2010 23:58
Автор: Кухар Анна Олексіївна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Актуальність теми пов’язана з недостатнім рівнем розвитку законодавчого забезпечення, відсутністю судової практики. В результаті, ні в законодавстві, ні в науковій літературі не має відповідей на велике коло питань, що виникають або можуть виникнути у зв’язку із застосуванням програм сурогатного материнства.
Нормативно-правова база України регламентує відносини сурогатного материнства дуже вузько. На законодавчому рівні поняття сурогатного материнства не закріплено. Аналізуючи регулювання сурогатного материнства за нормативно-правовими актами, які зачіпають це питання, можна зробити висновок, що під сурогатним материнством розуміється один із видів ДРТ, за якого жінка (сурогатна мати), виношує і народжує дитину для подружжя.
Сурогатне має ґрунтуватись на договірних основах. Навколо правової природи договору про сурогатне материнство точаться дискусії. Окремі автори вважають, що договір про сурогатне материнство суперечить ст. 35 Конвенції про права дитини, де чітко встановлена заборона на торгівлю дітьми у будь-яких цілях і будь-якій формі. Інші автори надають перевагу цивільно-правовій природі договору (Мітрякова О.С.). Серед науковців також є схильність до визнання договору про виношування та народження дитини таким, що має сімейно-правову природу.
Суб’єктний склад договору про сурогатне материнство витікає з ч. 2 ст. 123 СК, де однією стороною виступає «інша жінка» (тобто сурогатна мати), а другою стороною – подружжя. Варто відмітити, що ст. 2 ЦК серед учасників цивільних відносин не виокремлює такого суб’єкта як подружжя. Враховуючи дане положення, коректним є визнання другою стороною договору чоловіка та жінки, які перебувають у шлюбі і спільно вступають у правовідносини.
Відповідно до ст. 632 ЦК ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У договорі про сурогатне материнство ціна складається з двох частин: 1) відшкодування сурогатній матері фактичні витрати, пов'язані з виконанням нею договору (витрати на харчування, медичні обстеження, лікарські засоби, курси з підготовки до пологів, втрачений заробіток тощо); 2) власне винагорода за виконання договору, що встановлюється за домовленістю між сторонами і не включає всі ті звичайні витрати, понесені сурогатною матір'ю під час вагітності та пологів.
Строк договору варто встановлювати шляхом вказівки на конкретні події. Тоді початком дії договору може бути момент імплантації генетичного матеріалу подружжя сурогатній матері, а моментом припинення - передача сурогатною матір'ю народженої дитини подружжю та виплатою їй вигороди.
У договорі між сурогатною матір’ю і подружжям має зазначатися предмет договору, права та обов’язки сторін (право подружжя на інформацію про фізичний і психічний стан сурогатної мати, її вік, про перебіг вагітності; право сурогатної матері на відшкодування своїх особистих і побутових витрат, пов’язаних з вагітністю; а також інші права і обов’язки сторін), компенсацію витрат сурогатній матері на медичне обслуговування, найменування медичного закладу, в якому буде здійснена пересадка ембріона та в якому надалі буде надаватись медична допомога, обстеження, умови і порядок виконання договору, порядок розрахунків, строк дії договору, відповідальність сторін у разі невиконання чи неналежного виконання умов договору. У випадку комерційного сурогатного материнства, в договорі варто встановити не лише суму винагороди, але й компенсацію у випадку, коли сурогатна мати забажає залишити дитину собі, а замовники (подружжя) не будуть заперечувати проти цього.

Література:
1. Конвенція про права дитини – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_021.
2. Митрякова Е.С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России. Дисс. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. С. 80.
3. Шевчук С.С. Договор оказания медицинских услуг: монография / С.С. Шевчук. Под научн. ред. А.А.Безуглова. – М.: АЭФП, 2005. С. 260.

e-mail: anna_net@bk.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
30.03.2010 21:02
ПРАВО ЛЮДИНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ
28.03.2010 07:52
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ОБЛАСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
28.03.2010 07:47
ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
08.04.2010 21:09
КОНКУБІНАТ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
08.04.2010 21:06
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ
08.04.2010 21:03
ПРАВОВА ПРИРОДА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
08.04.2010 21:02
ОЦІНОЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯННЯ ІСТОРІЇ І СУЧАСНОСТІ
08.04.2010 19:28
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ФІКТИВНОГО ШЛЮБУ
08.04.2010 07:55
ПРАВОВА ПРИРОДА ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ЗВ’ЯЗКУ З СУСПІЛЬНОЮ НЕОБХІДНІСТЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
07.04.2010 20:52
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше