:: LEX :: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ЯК СКЛАДОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 33)

Термін подання матеріалів

10 червня 2021

До початку конференції залишилось днів 24


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ЯК СКЛАДОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
17.01.2011 19:54
Автор: Негодченко Дар’я Олександрівна, ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Проблема торгівлі людьми зараз має стійку тенденцію до розповсюдження в глобальному масштабі, а після змін на політичній карті Європи 90-х років вона дедалі більше охоплює країни Східної Європи, до яких належить і Україна.
Вирішуючи цю проблему міжнародне співробітництво створило низку документів щодо запобігання їй. Основними серед них є:
-    Декларація про права дітей (1959 р.);
-    Декларація проти дискримінації жінок (1967 р.);
-    Віденська конвенція прав людини (1993 р.);
-    Пекінська Декларація Четвертої Всесвітньої Конференції з прав жінок (1995р.);
-    Програма боротьби з насильством жінок (1997 р.);
-    Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (2000р.);
-    Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацію проституції третіми особами (1948 р.);
-    Додаткова конвенція про скасування рабства, торгівлі та інститутів схожих на них (1956 р.);
-    Міжнародна угода про викоренення всіх форм расової нерівності (1965 р.);
-    Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 р.);
-    Конвенція про права дітей (1989 р.). [ 4, С.530].
Автор хотів би детальніше розглянути положення деяких з вище перерахованих міжнародно-правових норм.
Вагоме місце серед цих документів посідає Конвенція ООН 1949 року «Про боротьбу з торгівлею та експлуатацію проституції третіми особами». Відповідно до ст..1 – 4 цієї Конвенції кримінальними злочинами міжнародного характеру були визнані:
•    схиляння або зведення з метою проституції іншій особі, навіть за її згоди;
•    експлуатація проституції іншими особами;
•    утримання будинків розпусти або управління ними, участь в їх фінансуванні;
•    передача в оренду або в найм приміщень для використання з метою проституції, а також співучасть та підготовка до спроби цих діянь [ 2, С.161].
При аналізі статей цієї Конвенції, автор прийшов до висновку, що вона має стратегічний характер і основне місце посідає питання взаємодії країн-учасниць цього документа в боротьбі переважно з такими поняттями як експлуатація проституції і звідництво. Підтвердженням цього є стаття 14 Конвенції, яка говорить про зобов’язання країн-учасниць заснувати на своїх територіях спеціальні служби, основним завданням яких має стати координація і централізація результатів розслідувань, означених  у даному міжнародному документі.
Вагомий внесок у подолання проблеми торгівлі жінками зробила Декларація Європейських рекомендацій щодо ефективних заходів із запобігання боротьби з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації, яка була прийнята 26 квітня 1997 року. В ній зокрема зазначалось, що Держави-члени ЄС підтверджують свої наміри щодо максимального співробітництва у боротьбі з торгівлею жінками. [3, С.75].
Зазначена Декларація визначає торгівлю жінками як будь-які дії спрямовані на легальний або нелегальний ввіз, провіз, перебування або вивіз з території країни жінок з  метою їх прибуткової сексуальної експлуатації, з використанням примушення, зокрема насильства, погрози або ошукування, зловживанням службовим становищем або іншого тиску, внаслідок якого особа не має ніякого реального та задовільного вибору, як тільки скоритися цьому тиску. Також країни-учасниці зазначеної Декларації домовились розвивати існуючі програми співробітництва Європейської Співдружності з країнами, з яких прибувають жертви. 
Також вагомий внесок у подоланні зазначеного злочину було  сформовано у Пекінській Декларації 4 Всесвітньої Конференції ООН з проблем жінок (1995 р.) в якій було наголошено про нагальну потребу в скоординованих діях, спрямованих проти цього явища. Зокрема, на Конференції вказувалось, що для того, щоб ліквідувати торгівлю жінками і надати допомогу особам, які стали жертвами насильства внаслідок проституції та торгівлі, слід провести такі заходи:
-    розглянути питання про ратифікацію та забезпечити виконання вимог міжнародних конвенцій, які стосуються торгівлі людьми і рабства;
-    усунути чинники, що сприяють торгівлі жінками і дівчатами з метою проституції;
-      активізувати співробітництво та узгодити дії відповідних правоохоронних органів з метою ліквідації мереж торгівлі жінками [1,С.99].
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що  виконання заходів, котрі були прописані у положеннях вищезазначених  міжнародно-правових актах, сприяють ефективній боротьбі з торгівлею жінками та дітьми. Втілення зазначених положень можливе лише при застосуванні скоординованого підходу, в якому мають брати участь усі зацікавлені учасники –  державні, недержавні та міжнародні органи та організації, діяльність яких спрямована на  допомогу у вирішенні правових питань та на соціальний захист потерпілих від торгівлі людьми.

Література:
1.    Іващенко В. Проблеми боротьби з торгівлею жінками та дітьми в Україні // Підприємництво, господарство і право – 2003 – № 12 – С. 99 – 102.
2.    Концепція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами // Збірка матеріалів з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми. – К., 2000. – Книга 1. – С. 161 – 169.
3.    Кохан Г.Л., Боротьба з торгівлею людьми: порівняльний аналіз законодавства України з нормами міжнародних договорів України // Науковий вісник ДДУВС: Збір. наук. праць –  2006, - вип.. 3 – С. 69 – 80.
4.    Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками (теоретико-методологічний аналіз): Кол.авт. // Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. – К., 2003 – 532 с.

e-mail: life.7@mail.ru
 

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
25.02.2011 22:16
ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ «НЕВІДКЛАДНА СЛІДЧА ДІЯ» ТА «ПОЧАТКОВА СЛІДЧА ДІЯ»
24.02.2011 20:25
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ ПІДБУРЮВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
20.02.2011 10:48
ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО В ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННІ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ
20.01.2011 23:46
ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ЯК ПІДСТАВИ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ
18.02.2011 21:45
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕУТАНАЗІЇ
16.02.2011 20:07
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДІБРАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО ЯВКУ У ПІДОЗРЮВАНОГО
16.01.2011 10:54
ЩОДО ПОНЯТТЯ РЕЙДЕРСТВА
13.02.2011 11:33
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я
08.02.2011 21:33
МЕТОД АНАЛІЗУ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ЙОГО ВИКОРИСТВАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ СЕРІЙНИХ УБИВСТВ
03.03.2011 21:27
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше