:: LEX :: REALIZACJA PRAWA DO INDYWIDUALNOŚCI UCZNIÓW I STUDENTÓW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 1


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

REALIZACJA PRAWA DO INDYWIDUALNOŚCI UCZNIÓW I STUDENTÓW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH
 
03.02.2020 17:01
Автор: Profatilo Halina Romanivna, Doktorant Wydziału Prawa Cywilnego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

W rozumieniu Kodeksu cywilnego Ukrainy każda osoba ma możliwość swobodnego wyboru form i sposobów manifestowania swojej osobowości, które nie są zabronione przez prawo i nie są sprzeczni z moralnymi standardami, które kształtują się w społeczeństwie. Dlatego kwestia korzystania z osobistego niematerialnego prawa do indywidualności przez uczniów i studentów instytucji edukacyjnych oraz zasadności zawężenia tego prawa przez instytucje edukacyjne jest istotną. Ustanowienie wymagań dotyczących odzieży, zakaz noszenia niektórych elementów ubioru, fryzury lub wymagań dotyczących wyglądu jest naruszeniem prawa na indywidualność. Tak więc, w szczególności biorąc pod uwagę postanowienia Zatwierdzonej „Koncepcji realizacji polityki Państwa Ukrainskiego w zakresie reformy szkolnictwa średniego ogólnokształcącego„ Nowa ukraińska szkoła ”na okres do 2029 r.” zatwierdzonej dekretem Gabinetu Ministrów z dnia 14 grudnia 2016 r. №988-p, w Ukrainie wprowadza się zasadę centralizmu dzieci, deklaruje się reformę podejścia do nauczania oraz promuje się partnerstwo między nauczycielem a uczniem, mające na celu rozwój jego osobowości [1]. Podobne podejścia określono w zaleceniu 2006/962/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) „W sprawie podstawowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie” z dnia 18 grudnia 2006 r., Który stanowi, że edukacja i cały proces edukacyjny muszą zapewniać osobisty rozwój człowieka [2]. Można argumentować, że na różnych poziomach edukacji: od przedszkola do szkoły wyższej deklarowana jest potrzeba zapewnienia instytucji edukacyjnej warunków rozwoju tożsamości uczniów i studentów. Pojęcie „indywidualności” obejmuje zestaw mentalnych właściwości cech i doświadczeń każdej osobowości, które odróżniają ją od innych osób. Struktura indywidualności obejmuje szereg cech jednostki, związanych z jej tożsamością narodową, kulturową, religijną, językową i inną, wyrażone w: - wyglądzie (fryzura, odzież); - sposób mówienia (obejmuje barwę, styl wypowiedzi, rodzaj użytych słów); - zachowania (nawyki i inne cechy charakteru); - inne cechy, które wyróżniają wnioskodawcę między innymi. Prawo do indywidualności w swojej treści leży w zdolności wnioskodawcy: a) posiadać określoną osobowość; b) wykorzystywać swoją osobowość; c) do tworzenia i zmiany ich osobowości; d) ubiegać się o ochronę w przypadku jakiegokolwiek naruszenia prawa do indywidualności. Ochrona tego prawa jest wykonywana na podstawie iw sposób przewidziany w rozdziale 3 i art. Art. 275–280, 1166–1168 Kodeksu cywilnego Ukrainy. Stwierdzamy, że po pierwsze, instytucja edukacyjna jest pozbawiona prawa do dyktowania warunków, które utrudniają korzystanie z prawa do jednostki świadczącej usługi edukacyjne. Po drugie, każdy osoba ubiegająca się o edukację ma możliwość sądowego odwołania się od naruszonego prawa. Naszym zdaniem jedynie aktywna praktyka sądowa kwestionująca działania administracji instytucji edukacyjnej, których celem było utrudnienie korzystania z prawa do indywidualności, może zmienić podejście do procesu edukacyjnego. Z tego powodu na poziomie legislacyjnym proponuje się zakazać lokalnym instytucjom edukacyjnym tworzenia takich warunków, które utrudniałyby korzystanie z prawa do indywidualności przez uczniów i studentów.

Lista wykorzystanej literatury:

1. Koncepcja realizacji polityki państwa w zakresie reformy powszechnego szkolnictwa średniego „Nowa szkoła ukraińska” na okres do 2029 r. Została zatwierdzona dekretem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 14 grudnia 2016 r. Nr 988-p. Tryb dostępu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80

2. Zalecenie 2006/962 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) „W sprawie podstawowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie” z dnia 18 grudnia 2006 r. 

3. Kodeks cywilny Ukrainy. Tryb dostępu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ПАРТНЕРІВ У СПІВПРАЦІ З НАУКОВИМ ПАРКОМ
31.01.2020 16:53
ВОЛЯ ТА ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНІВ МАЛОЛІТНІМИ ТА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ
06.02.2020 22:42
ПРОДАЖ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
06.02.2020 21:40
ДО ТЕОРІЇ ПРО ПЕРЕРИВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ІЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ ПОЗОВУ
06.02.2020 21:16
ЩОДО ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
06.02.2020 09:41
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
04.02.2020 15:09
ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ: ЗАКОН І РЕАЛЬНІСТЬ
04.02.2020 14:55
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше