:: LEX :: ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 
27.05.2014 21:29
Автор: Лазаренко Дарина Валентинівна, здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

В умовах ринкової економіки експлуатація природних ресурсів здатна забезпечити значну частку бюджетних надходжень, виступаючи як основне джерело забезпечення ресурсної незалежності національної економіки. Тому нераціональне використання потенціалу природних ресурсів непоправне, можна припустити, що держава повинна здійснювати функції регулювання використання природних ресурсів [1].

Людина – це біологічна істота, і тому всі природні чинники та умови, в яких вона живе, впливають на її здоров’я. Активна трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взаємозв’язок людини і природи. Лише шляхом пристосування до навколишнього середо¬вища людина залишається жити на Землі. Сьогодні природне середовище, в якому діє людина, змінюється швидше порівняно з адаптивністю людини, що негативно відбивається на її здоров’ї [10].

Екологічну функцію нині визнано одним із найважливіших напрямків діяльності держави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на своїй території, збереження генофонду народу [11]. При цьому треба розуміти, що природні закони на відміну від юридичних – виключно об’єктивні: їх людина і держава не може встановлювати чи змінювати, до них люди можуть тільки пристосуватися та використовувати собі або на користь, або на шкоду. У найбільш лаконічному вигляді до основних законів екології Б. Коммонері відносить такі формули: - усе пов’язане з усім; усе мусить кудись діватися; природа знає «краще»; ніщо не минає даремно («за все треба платити»).

В Україні основні засади адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів зосереджені в принципах охорони навколишнього природного середовища визначених у Законі України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища». 

На основі вище зазначеного емпіричного матеріалу та методів наукового пізнання сформуємо основоположні засади адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів: раціонального використання природних ресурсів на благо нинішнього і майбутніх поколінь; пріоритетності вимог екологічної безпеки при використанні природних ресурсів; гарантування публічною адміністрацією екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; превентивний характер заходів при використанні природних ресурсів; обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів, лімітів використання природних ресурсів при використанні природних ресурсів; гласність і демократизм при прийнятті рішень, щодо вилучення із природи ресурсів; стимулювання суб’єкті господарювання до широкого впровадження новітніх технологій; збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; формування публічною адміністрацією у різноманітних осіб екологічного світогляду; науково обґрунтованого нормування використання природних ресурсів; платності використання природних ресурсів; компенсації шкоди заподіяної при розробці природних ресурсів.
Література:

1. Антонов А.Л. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / А.Л. Антонов ; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 19 с.

2. Григор'єв М.К. Взаємозв'язок соціальної екології, економіки і права: соціально-філософський аналіз: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / М.К. Григор'єв. — О., 2003. — 20 с.

3. Грушева Е.І. Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Т.І. Грушева. — Донецьк, 2008. — 20 с.

4. Кирєєва І.В. Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об'єктів: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / І.В. Кирєєва. — Х., 2008. — 20 с.

5. Котелевець А.В. Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / А.В. Котелевець. — Х., 2000. — 19 с. 

6. Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр: 25.00.02 / О.Я. Лазор. — К., 2004. — 36 с. 

7. Галунько В.В. Людина і держава: монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. : Університет «Україна», 2014. – 158 с.

8. Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 41, ст. 546.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
27.05.2014 21:25
СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
11.06.2014 22:16
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
11.06.2014 16:25
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше