:: LEX :: АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
 
11.06.2014 16:25
Автор: Макушев Петро Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загально-правових дисциплін ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Інформаційне забезпечення кожної державної служби є важливим елементом її функціонування. Особливої важливості набуває інформаційне забезпечення державних служб, діяльність яких пов’язана і застосуванням державного  примусу. У попередніх роботах нами було сформульовано визначення інформаційного забезпечення діяльності Державної виконавчої служби України (ДВС України)  як частини управлінської діяльності з аналізу, планування і підготовки управлінських рішень, яка представляє собою непереривний процес обробки та використання інформації про стан функціонування системи державної виконавчої служби, яка здійснюється за допомогою інформаційних засобів та методів, призводить до формуванням інформаційних фондів, та спрямована на забезпечення належного функціонування системи державної виконавчої служби України [4, c. 73]. 

Основними видами роботи ДВС України відповідно до покладених на неї завдань у сфері інформаційного забезпечення є: 1) забезпечення доступу державних  виконавців  до  баз  даних  і реєстрів,  у  тому  числі  електронних,  що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти; 2) забезпечення ведення Єдиного державного  реєстру  виконавчих  проваджень; 3) здійснення аналітичного,   інформаційного  та   методологічного  забезпечення роботи структурних підрозділів територіальних органів  Мін'юсту  України,  що  забезпечують  реалізацію  повноважень  ДВС  України; 4) організація ведення обліково-статистичної  звітності  та аналіз стану виконання рішень державними виконавцями; 5) надання роз'яснення та рекомендації державним  виконавцям  з питань примусового виконання рішень; 6) організація розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань,  пов'язаних  із  діяльністю   ДВС   України,   структурних підрозділів    територіальних   органів   Мін'юсту   України,   що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України; 7) організація освітньо-роз'яснювальної роботи,  в тому числі  в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання її завдань [5]. 

Автоматизоване робоче місце для роботи державних виконавців (АРМ ДВ) є частиною системи інформаційного забезпечення ДВС, яка у свою чергу є складовою єдиної інформаційної системи органів юстиції [3]. 

 АРМ ДВ призначений для автоматизації роботи державних виконавців, пов’язаної з веденням виконавчих проваджень. АРМ може бути використаний для вирішення наступних задач:  реєстрація виконавчих документів (ВД), що надійшли до органу ДВС; прийняття до виконання виконавчого провадження (ВП); реєстрація дій державних виконавців в ході ведення виконавчого провадження;  формування та друк постанов; реєстрація сум грошових коштів, стягнутих за ВД; реєстрація зведених виконавчих проваджень (ЗВП);  передача матеріалів виконавчого провадження до іншого органу ДВС; пошук інформації про ВД та ВП у базі даних РВП; формування та друк витягів з РВП; формування та друк відомостей виконаних дій; формування та друк статистичних звітів за даними, що містяться в РВП [1]; ведення журналів обліку ВП та реєстрації ВД; формування та друк супровідних листів, актів, розпоряджень тощо; ведення книг обліку депозитних сум [2].

При формуванні, удосконаленні та експлуатації АРМ ДВ, на наш погляд слід керуватися такими принципами: орієнтація на безпапірну технологію; повинен забезпечуватися доступ до даних із будь-якої точки системи незалежно від місця їх фізичного зберігання; інформація в системі повинна бути класифікована за темами і ступенями конфіденційності, доступ користувачів до інформації повинен дозволятися відповідно до цієї класифікації; відкрита інформація повинна бути доступна всім користувачам, у тому числі не із складу органів ДВС;  повинен бути єдиний центр управління, який здійснює її адміністрування, в тому числі управління і контроль за доступом до інформації; відкритість для інтеграції її з іншими інформаційними системами; технічні й програмні засоби повинні забезпечувати достатню продуктивність, надійність і необхідний рівень безпеки даних; взаємна інтегрованість із АРМ працівників інших органів юстиції, судових та правоохоронних органів.  Реалізація зазначених принципів в процесі експлуатації АРМ ДВ як елементу системи інформаційного забезпечення ДВС дозволить підвищити ефективність діяльності державних виконавців та реалізацію поставлених перед цією службою завдань.
Література:

1. Державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України Інструкція користувача АРМ «ВП-Виконавець». — версія 1.06 — Київ-2007

2. Інструкція користувача комп’ютерної програми «ВП-Виконавець» Електронний ресурс] —  Режим доступу до журн. :  http://www.informjust.ua/files/IC_VP_Uma_v_4-3-0.pdf

3. Кісельов М. Про створення єдиної інформаційної системи органів юстиції   //  Право України. – 1997. - № 3 [Електронний ресурс] —  Режим доступу до журн. :   http://www.informjust.ua/text/106

4. Макушев П.В. Персональні дані як елемент системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України // Право і суспільство 2013 - № 4 – С. 70-76

5. Положення про Держану виконавчу службу України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 року № 385 //  Урядовий кур'єр  від 19.04.2011 № 71допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
27.05.2014 21:29
СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЦЕНТРУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
27.05.2014 21:25
СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОНИ В УКРАЇНІ
11.06.2014 22:16
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше