:: LEX :: ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43)

Термін подання матеріалів

21 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 77


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ
 
11.06.2014 16:33
Автор: Бобер Софія Юріївна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Одне з найважливіших рішень, яке слід прийняти будь-якій демократичній державі, полягає у впроваджені найефективнішої виборчої системи, яка б найбільшою мірою відображала волю громадян. Вибір виборчої системи має вагомий вплив на політичне життя країни і навіть визначає в певній мірі  її майбутнє. Дуже часто  один раз запроваджена виборча система залишається практично незмінною, а політичні інтереси стабілізуються навколо неї, виходячи із закладених нею реалій. Тому рішення щодо прийняття виборчої системи є особливо важливим, адже від цього залежить збереження на довгий час здорового політичного клімату в державі та покращення рівня життя громадян. В залежності від виборчої системи, яка встановлена в державі, права громадян при формуванні органів державної влади, можуть або розширюватись, або ж звужуватись.

 Вихід України на демократичний шлях розвитку спонукає до глибокого вивчення сучасного стану її виборчої системи та перспектив її розвитку. Адже вибори є одним з основних механізмів отримання влади в демократичній державі.

В  «Юридичній енциклопедії» поняття виборчої системи трактується як порядок організації і проведення виборів до представницьких органів державної влади, місцевого самоврядування і здійснення громадянами своїх виборчих прав [1, 362]. 

Відомо, що при тих самих результатах голосування, але залежно від застосовуваної виборчої системи, буде цілком різний кінцевий розподіл місць, виборці можуть  мати рівні можливості при реалізації свого виборчого права. Залежно від того, який порядок голосування прийнятий, той самий виборчий корпус в той же час може створити протилежну за складом парламентську більшість. Не варто забувати ще й про те, що внаслідок суспільно-політичного розвитку, певних культурних особливостей, та національних традицій впроваджується той чи інший тип політичної системи.

За порядком визначення результатів виборів розрізняють такі виборчі системи: мажоритарну, пропорційну та змішану.

    Мажоритарна система є найстарішою серед виборчих систем. Назва її походить від французького «majorite», що означає «більшість». Мажоритарною вважається система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати, один або кілька, від округу одержують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними. Її застосовують  у таких провідних країнах світу, як США, Великобританії, Франції, Італії та ін.

У цій системі закладені можливості формування ефективно працюючого і стабільного уряду; вона дозволяє значним, добре організованим політичним партіям легко перемагати на виборах і створювати однопартійні уряди. В той же час, для розподілу парламентських мандатів має значення тільки факт одержання кандидатом відносної більшості голосів; голоси, віддані всім іншим кандидатам, до уваги не беруться і пропадають; значна частина виборців країни залишається не представленою в органах влади; партія, що одержала на виборах менше голосів, ніж її суперники, може виявитися представленою в парламенті більшістю депутатських місць; дві партії, що набрали однакову або приблизну кількість голосів, проводять в органи влади неоднакове число кандидатів [3,45].

Вибори президента Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також нашої держави, проводяться на основі мажоритарної системи абсолютної більшості.

 Основним її недоліком є наявність другого туру виборів, хоча, саме в такий спосіб вона враховує інтереси й побажання більшості виборців – 50% +1 голос [2,383]. Переваги мажоритарної системи абсолютної більшості полягають в її потенційному демократизмі, оскільки вона враховує інтереси й побажання більшості виборців. 

Другим видом виборчих систем є пропорційна система, що передбачає визначення результатів виборів, за якими депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраних кожною з них у межах виборчого округу. Під час формування нижніх палат парламентів чи однопалатних парламентів пропорційна виборча система застосовується переважною більшістю країн Євросоюзу. Їй віддають перевагу Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Італія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Чехія. Голосування при цьому відбувається за  партійними списками, які зазвичай, за винятком Іспанії, є відкритимиШвеція [4,86].

Змішана виборча система є поєднанням мажоритарної і пропорційної виборчих систем. При цьому за пропорційною і мажоритарною системою може обиратися різна кількість парламентаріїв. У Німеччині, Росії, Литві, Грузії, Болгарії половина обирається за пропорційною, інша - за мажоритарною системою, а в Угорщині — 2/3 та 1/3 від загальної кількості депутатських місць відповідно [5, 266-275].  За змішаною системою виборець отримує два голоси: один подає за одного із кандидатів, а другий — за один зі списків. 

У сучасній Україні половина депутатів Верховної Ради обирається за пропорційною системою з жорсткими списками - виборець голосує за список партії, що він обирає в цілому. Вона найпростіша і найдешевша. Друга – за мажоритарною відносної більшості (ч. 2 ст.1 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від  15.05.2014 р [6]). Також мажоритарна виборча система відносної більшості голосів діє в Україні під час другого туру виборів Президента України.  Як вже згадувалося вище, перший тур проводиться за мажоритарною системою абсолютної більшості [8].Також вибори депутатів районної та обласної ради проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах [9]. 

Отже, процес пошуку оптимальної виборчої системи в Україні відбувається в складних умовах перехідного суспільства. Основні параметри виборчих систем для кожного виду виборів не знайшли свого втіленняу Конституції України. Це спричинило вирішення проблеми обрання моделі виборчої системи в рамках відповідних виборчих законів, процес напрацювання яких є вкрай динамічним за умов швидкого розвитку відповідних політичних процесів. В Україні застосовуються різні виборчі системи: при виборах Президента України та на місцевих виборах – мажоритарна, при виборах народних депутатів України – змішана. Для знаходження шляхів удосконалення сучасної виборчої системи України досить важливо проаналізувати досвід інших країн у цій галузі. Найцікавішим для нас буде відповідний досвід тих країн, що мали з Україною схожі умови формування демократичних інститутів. Це, перш за все, країни Східної та Центральної Європи, що мають комуністичне минуле, та ті, які мають реальні напрацювання в даній сфері. 
Джерела:

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.:Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А-Г. – С. 672.

2. Виборче право України / Ред. В.Ф. Погорілко, М.І. Ставнійчук. – К.: Парламентське вид-во, 2003. – 383 с.

3. Рибачук М.Ф., Шкурат І.В. Виборча система України: від первіснообщинного ладу до епохи глобалізації / М.Ф. Рибачук, Шкурат І.В // Політичні науки. – 2003. - №21.С. З6 – 47.

4. Наход М. Взаємозв’язок виборчих систем із моделями управління виборчим процесом у європейських країнах / М. Наход // Ефективність державного управління. — 2011. — Вип. 26. — С. 86.

5. Поліщук І. Виборча система: оптимальна модель для України / І.Поліщук // Сучас . укр . політика. Політики  і політологи про неї. - 2011. - Вип. 23. –  С. 266-275. 

6. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 15.05.2014, підстава №1227-18 // Сайт Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/page5

7. Католик Я. Б. Аналіз нової редакції Закону України «Про вибори народних         депутатів України» в контексті зміни виборчої системи України / Я.Б.Католик //Актуальні проблеми політики. – 2013. - Вип. 50. - С. 314-321.

8. Закон України «Про вибори Президента України» від  22.05.2014 № 1276-18 // Сайт Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14

9. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих  рад та сільських, селищних, міських голів» від 20.04.2014 № 1197-18 // Сайт Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

________________________

науковий керівник: Жукорська Я. М.  к.ю.н. доцент кафедри публічного праваCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА – ЕЛЕМЕНТ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ
27.05.2014 13:03
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОМУ, ОБВИНУВАЧЕНОМУ ПРАВА НА ЗАХИСТ
16.06.2014 11:04
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
16.06.2014 11:00
ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КОЖНОГО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
16.06.2014 10:59
РОЛЬ ТА МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
12.06.2014 00:11
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ
12.06.2014 00:06
ОСОБЛИВОСТІ ГАРАНТІЙ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
11.06.2014 16:38
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше