:: LEX :: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ НЕ НАДІЛЕНІ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 6


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ НЕ НАДІЛЕНІ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ
 
10.02.2011 21:23
Автор: Кощій Олена Володимирівна, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Оцінивши ґрунтовно зміст Кодексу адміністративного судочинства України – нормативно-правового акту, котрий визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства [1], не можемо не помітити, що ним закріплені такі правили провадження у адміністративних справах.
Порушення адміністративних справ в судах (відкриття провадження в адміністративній справі) здійснюється з урахуванням юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ й підсудності адміністративних справ. Адміністративна юрисдикція – по суті це коло справ, які належить розглядати за правилами адміністративного судочинства; завдяки адміністративній юрисдикції встановлюється категорії справ, котрі мають вирішуватися за правилами адміністративного судочинства, а також – перелік справ, на які не поширюється компетенція адміністративних судів. Зазвичай у процесуально-правовій літературі називають три чинники юрисдикції (підвідомчості) справ суду: 1) наявність та 2) характер спору про право, 3) особливий суб’єктний склад суду [2, с. 129; 3, с. 148].
До певної міри вказані правила провадження у адміністративних справах умовними й у сучасній адміністративній процесуальній літературі можемо виявити й інші способи представлення цих правил. Зокрема, називаються такі правила судового розгляду адміністративної справи [4, с. 334-338]:
1. Строк розгляду адміністративної справи визначений ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України. Як визначено цією нормою, адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше одного місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України.
2. Місцем розгляду адміністративної справи відповідно до ч. 3 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України є спеціально обладнане приміщення – зал судових засідань. Але в разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися за межами приміщення суду.
3. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді “Ваша честь”. Таке звернення дисциплінує учасників адміністративної справи, формує у них поважне ставлення як до особистості судді так і до органу державної влади – суду (ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України).
4. Ходом судового засідання керує суддя, який здійснював підготовче провадження (ч.ч. 1, 2 ст. 123 Кодексу адміністративного судочинства України).
5. Правосуддя в адміністративних судах здійснюється гласно і відкрито (ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України).
6. Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України, а також у разі неможливості розгляду справи у зв’язку з необхідністю заміни судді або залучення до участі у справі інших осіб (ч. 1 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України).

Література:
1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 35-36. − Ст. 446; Відомості Верховної Ради України. − 2005. − № 37. − Ст. 446.
2. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / [Банчук О.А., Коліушко І.Б., Корнута Р.І.] ; за заг. ред. Р.О. Куйбіди (видання друге, доповнене). − К. : Юстініан, 2009. − 976 с..
3. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [Армаш Н.О., Бандурка О.М., Басов А.В. та ін.] ; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. − К. : Прецедент ; Істина, 2009. − 823 с..
4. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : Навч. посіб. / Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. − Київ : Прецедент, 2007. – 531 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОКРЕМІ ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТУ РЕДАКЦІЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ» ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ»
31.01.2011 21:17
МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК МЕХАНІЗМ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
22.02.2011 21:19
НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
22.02.2011 21:00
ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО УКРАЇНИ
10.02.2011 21:27
ПІДСТАВИ НАБУТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРАЦІВНИКОМ МІЛІЦІЇ
10.02.2011 21:21
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше