:: LEX :: РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ РАД У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
26.11.2020 18:13
Автор: Зубицька Ірина Володимирівна, студентка 3 курсу, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Щебетун Ірина Степанівна, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

На сьогоднішній день існує проблема невисокої активності молоді щодо участі у суспільному та політичному житті в Україні, особливо це актуально для тих молодих людей, які мешкають у маленьких селах та селищах. Пояснюється це переважно тим, що їм, зазвичай, не вистачає базових умінь та навичок, під час проведення публічних виступів, практики адміністрування, роботі в команді, медіа грамотність чи управління проектами. Тільки незначна кількість молоді повноцінно реалізує себе в житті, намагаючись досягти чітких цілей і знайти своє місце в розвитку громади та суспільства.

Саме активна участь молоді, їх діяльність та ініціативи мають важливе значення в процесі розбудови демократичного та громадянського суспільства, під час обговорення та прийняття рішень місцевими радами, вирішення проблем на місцях. 

Дослідженням цієї проблеми займалися такі науковці: О.С. Арсентьєва, С.О Митрохін, І. І. Романюк, С. С. Щеглова, О. Кузьміна, А. Соколова, Є. Грачова, І. Артеменко та інші. Участь молоді має вагоме значення і вирішення питань будь-якої громади не мають обмежуватися тільки діяльністю місцевих рад. З метою підвищення ефективності діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є необхідність залучення молоді як членів територіальних громад до вирішення питань місцевого значення, до діяльности зазначених органів, зокрема шляхом створення консультативно-дорадчих органів - Молодіжних рад при місцевих радах.

Місцеві та регіональні органи влади, які є найближчими до молоді, можуть створити умови, за яких молоді люди не тільки мали б можливість познайомитися з принципами демократії на місцевому рівні, а й мали б можливість реалізувати їх на практиці.

Так, одним із засобів активізації участі молодого покоління в справах місцевого самоврядування є створення Молодіжної Ради (далі – Ради), яка виступає консультативно-дорадчим органом, що діє при місцевій раді. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз’яснення її цілей та завдань;

2) розроблення механізму взаємодії Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади і молодіжних громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

3) сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства;

4) вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у молодіжному середовищі;

5) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, соціального становлення та розвитку молоді [1].

Ключовою метою діяльності таких Рад є створення підґрунтя для підвищення рівня активності молоді, залучення її до процесу вирішення питань життєдіяльності своїх громад, формування почуття того, що їхня думка важлива і до неї прислухаються. Молодіжні Ради можуть стати тим соціальним майданчиком для розвитку демократичних поглядів, новим середовищем розвитку і формування професійних навичок, які потім сформують якісний кадровий резерв для муніципальних органів, освітніх та культурних установ тощо.

Як слушно зауважує О. С. Арсентьєва, попри значні позитивні зміни в громаді, молодь залишається мало інформованою, що спонукає до пошуку осередків проведення вільного часу і самореалізації у територіальних центрах, великих міст. Існує проблема неповернення молоді після навчання до рідного дому [2, с. 33].

За даними соціологічного дослідження «Молодь України – 2017» майже 47% опитаних, які мешкають в об’єднаних громадах, зазначають, що не відчувають змін для молоді після створення громад, 13% відчувають позитивні зміни, 87% молодих людей не бере участь у будь-яких заходах, які стосуються життя власного населеного пункту [3, с. 29], що є вагомою проблемою будь-якої територіальної громади на даний час.

Тому створення такої структури як Молодіжна Рада може забезпечити середовище для вільного вираження молоддю своїх проблем, що стосуються, зокрема, політики влади; запропонувати умови і можливості для висловлення свої пропозиції для місцевих і регіональних органів влади; надати можливості органам місцевого самоврядування консультувати молодь з конкретних питань; забезпечити організацію та проведення форумів, на яких розробляються, контролюються та оцінюються проекти за участю молодих людей; забезпечити умови для сприяння проведенню консультацій з асоціаціями та молодіжними організаціями; сприяти участі молоді в інших консультативних органах місцевих і регіональних влад [4, с.33-34].

На думку О. Яреми, умовами реалізації ефективної молодіжної політики на рівні громади може стати: 

− формування стратегічного бачення й обґрунтованих напрямів розвитку молодіжної сфери на рівні громади з урахуванням потреб і запитів молоді; 

− виділення молодіжної політики в окремий напрям роботи виконавчих органів ОТГ та відповідне фінансування такої діяльності; 

− формування молодіжної інфраструктури, що передбачає підтримку та розвиток діючих і створення нових молодіжних центрів/молодіжних просторів та запровадження діяльності молодіжних працівників [5, с. 5].

Отже, місцеві органи влади, зокрема, органи місцевого самоврядування, повинні створити всі необхідні умови для реальної можливості молодих людей брати участь в демократичних структурах і процесах, висловлення своїх думок і прийняття рішень, які впливатимуть на них та їхнє життя. Як казав Роберт Хард: «Жодних рішень для молоді без молоді», тому активна участь молоді у громадському та політичному житті країни, житті своєї територіальної громади має бути невід’ємною складовою в процесі побудови дійсно демократичного та громадянського суспільства. 

Література:

1. Про утворення Молодіжної Ради: постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р., №673. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/245424041 (дата звернення: 24.11.2020)

2. Арсентьєва О. С., Митрохін С.О. Реалізація молодіжної політики в умовах децентралізації: монографія. Сєвєродонецьк, 2018. 19 с. 

3. Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. URL:http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/9/Derjavna_dopovid_za_pidsymkami_20 16_roky.pdf (дата звернення: 24.11.2020)

4. Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті. URL: https://rm.coe.int/168071b58f (дата звернення: 24.11.2020)

5. Ярема О. Формування державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Молодіжна політика та молодіжна робота: матер. ІІ міжрегіональної наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 14 грудня 2017 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. С. 3-6.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
12.12.2020 12:33
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВЛАДИ
12.12.2020 12:16
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
11.12.2020 12:09
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
07.12.2020 12:07
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
07.12.2020 11:55
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше