:: LEX :: ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 34)

Термін подання матеріалів

14 липня 2021

До початку конференції залишилось днів 28


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 
29.02.2012 05:31
Автор: Стасюк Людмила Леонідівна, проректор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Серед злочинів проти довкілля виділяють ті, безпосереднім об’єктом яких є відносини у сфері охорони атмосферного повітря, передбачені ст. 241 КК України «Забруднення атмосферного повітря». Окрема методика розслідування таких злочинів в Україні не розроблена. А проблеми огляду місця події, використання при цьому спеціальних знань, розглянуті лише в кількох публікаціях.

2. Огляд місця події при розслідуванні зазначених злочинів проводиться негайно, що обумовлено складністю тривалий час зберегти обстановку місця події в незмінному виді в умовах виробничої діяльності підприємств і можливих змін погоди, і особливо складно у випадках, коли джерело забруднення перебуває на значній, іноді на десятки кілометрів, відстані від місця виявлення наслідків такого забруднення.

Негайно проведений огляд місця події дозволяє не тільки виявити та зафіксувати матеріальні сліди злочину проти довкілля, вчиненого шляхом забруднення атмосферного повітря, але й усвідомити обстановку правопорушення, механізм і масштаб негативних наслідків. Отримана при такому огляді криміналістично значима інформація може бути використана для висування слідчих та експертних версій, правильної оцінки показань потерпілого, свідка, обвинувачуваного, а також при призначенні різних видів судових експертиз (судово-хімічної, токсикологічної, радіологічної, технічної, технологічної, будівельно-технічної, агротехнічної, лісотехнічної, судово-медичної, медико-санітарної, екологічної та ін.).

3. До особливостей місця події по справах про забруднення атмосферного повітря варто віднести: множинність об’єктів огляду й видів забруднюючих речовин; значні розміри забруднених територій; різноманітність негативних наслідків вчиненого злочину.

4. По справах про забруднення атмосферного повітря, огляду можуть бути піддані такі об’єкти: ділянки місцевості; забруднений повітряний простір; виробничі й складські приміщення промислових, комунальних, сільськогосподарських підприємств і інших організацій, їх очисні споруди, пиловловлюючі й газоочисні установки; уражені шкідливими речовинами трупи людей, тварини, птахи й ін.

Прибувши на місце події, слідчий повинен оцінити умови огляду (ступінь забрудненості повітря й місцевості, визначити припустимість знаходження там учасників огляду, перевірити вжиття заходів індивідуального захисту й забезпечення безпеки, у разі, наприклад, небезпеки токсичного отруєння, радіоактивного зараження, вибуху).

Обов’язково надається допомога потерпілим, якщо вона не була надана раніше, здійснюється опитування очевидців і вживаються інші заходи, спрямовані на забезпечення умов проведення огляду.

5. На стадії загального (статичного) огляду слідчий зі спеціалістами оглядають місце забруднення атмосферного повітря, з метою: оцінки сутності події; визначення меж території, яка буде оглядатися, основних вузлів і об’єктів огляду; вживання додаткових заходів по охороні місця події, у разі необхідності; уточнення завдань учасників огляду, їх інструктажу; визначення послідовності огляду місця події.

Забруднення атмосферного повітря, як правило, супроводжується наявністю значних площ забрудненої території, тому орієнтуючу і оглядову фото- і відеозйомку доцільно проводити з вертольотів або інших легкомоторних літальних апаратів. На цій же стадії залежно від визначених меж огляду, наявності центральних і периферійних вузлів місця події обирається і методи огляду. Центральний вузол – насамперед саме джерело забруднення (місце викиду забруднюючої речовини, очисна споруда та ін.) або ділянка території, акваторія моря й т.п.). Довкола центрального вузла, іноді на значній відстані, можуть перебувати периферійні зони, причинно пов’язані із центром (примикають до зони забруднення, приміром, сільськогосподарські або лісові угіддя).

Визначений слідчим центральний вузол місця події піддається суцільному огляду, периферійні зони – вибірковому. У разі, якщо джерело забруднення відоме, то доцільно розпочати огляд з місця знаходження джерела, використовуючи ексцентричний спосіб огляду, тобто від центра до периферії. У випадку невстановлення джерела забруднення, огляд розпочинають із ураженої зони, застосовуючи концентричний спосіб огляду, тобто від периферії до центра. Слідчий може також пересуватися зворотнім шляхом від поширення шкідливих речовин, використовуючи фронтальний спосіб огляду. При цьому можлива комбінація двох, а то й усіх трьох способів огляду.

З метою виявлення джерела забруднення атмосферного повітря слідчий повинен враховувати відомості про напрям і силу вітру, характер рельєфу місцевості, температуру й швидкість течії води, висоту викидів, ступінь інтенсивності опадів та ін.

На стадії детального (динамічного) огляду, проводиться вузлова й детальна зйомка місця події. При цьому доцільно приділити увагу не тільки джерелу забруднення, але й наслідкам забруднення: місцям найбільшого зосередження трупів людей, тварин, птахів, ураженим забрудненням сільськогосподарським посівам.

6. Характерним для цього виду огляду є обов’язковий відбір проби у тому або іншому середовищі для подальшого попереднього дослідження або призначення відповідної експертизи з метою встановлення джерела забруднення, характеру й ступеня враження забрудненням об’єктів.

З місця події також вилучають по кілька екземплярів уражених тварин, птахів і рослин, які перебувають на місцях забруднень.

У зв’язку зі складністю відбору проб, їх зберіганням і перевезенням, проведення цієї роботи доручають спеціалістам відповідного профілю.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПРОВЕДЕННЯМ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ
30.01.2012 20:36
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЬ ПОДІЙ ПО КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ
29.02.2012 05:48
ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН СНД ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:44
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ОБУМОВЛЕНІСТЬ НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ
29.02.2012 05:41
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:38
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
29.02.2012 05:36
ПІДГОТОВКА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
29.02.2012 05:34
РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ У ВИКОНАННІ ПОКАРАНЬ ЩОДО ЗАСУДЖЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІХ
28.02.2012 07:58
ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПЕЦІАЛІСТА (ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ)
21.02.2012 12:03
РОЗШУКОВА РОБОТА СЛІДЧОГО
21.02.2012 11:49
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше