:: LEX :: СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 39)

Термін подання матеріалів

09 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
 
02.02.2010 20:30
Автор: Юшкевич Олена Геннадіївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Сьогодні питання здійснення адміністративних процедур в Україні, подібних до європейських зразків, посідає центральне місце у становленні науки адміністративного та адміністративно-процесуального права.
Адміністративна процедура має певну структуру – внутрішню будову – систему різноманітних адміністративних проваджень, розмежованих цілями, завданнями й предметом здійснюваних публічною адміністрацією управлінських дій. Кожне провадження має чотирирівневу структуру: дії – етапи – стадії – провадження. Провадження проходить декілька фаз розвитку або стадій, які послідовно змінюють одна одну. У більшості стадій провадження можна виділити етапи – сукупність дій, спрямованих на досягнення певної внутрішньостадійної проміжної мети. Для етапів характерна наявність певних безпосередніх цілей та завдань, а також кола суб’єктів їх здійснення.
Необхідно звернути увагу на те, що є дві моделі адміністративної процедури, які мають різну структуру. Перша, модель процедури підготовки та видання нормативного акту, друга, – модель процедури з підготовки і прийняття індивідуальних актів.
І. Процедура підготовки та видання нормативного акту може бути представлена у вигляді такого алгоритму:
- постановка питання про необхідність видання нормативного акту (виявлення ініціативи);
- розв’язання питання про розробку проекту документа;
- підготовка до роботи над проектом документа;
- додаткова проробка матеріалу з питань плану, систематизації матеріалу, конкретизації проблематики;
- підготовка проекту документа;
- попереднє обговорення проекту документа з зацікавленими службами та підрозділами, візування документа;
- обговорення проекту документа у керівника (на колегії, оперативній нараді);
- прийняття та затвердження документа;
- у разі потреби державна реєстрація нормативного акта в органах Міністерства юстиції;
- публікація (розмноження) документа і доведення його до виконавців та заінтересованих відомств, служб, посадових осіб.
Досить складна процедура підготовки й прийняття нормативних актів має на меті максимально попереджати виникнення суперечливих, безперспективних або навіть дискредитуючих систему актів.
ІІ. Процедура з підготовки і прийняття індивідуальних актів (адміністративне провадження) складається з:
1. Стадія порушення адміністративної справи.
1.1. Етап подання звернення до публічної адміністрації.
1.1.1. Дії Заявника щодо складання звернення.
1.1.2. Дії Заявника щодо безпосереднього подання звернення до публічної адміністрації.
1.2. Етап відкриття адміністративного провадження.
1.2.1. Дії публічної адміністрації щодо розгляду підстав для прийняття звернення.
1.2.2. Дії публічної адміністрації щодо безпосереднього прийняття звернення Заявника та відкриття адміністративної справи.
2. Стадія підготовки адміністративної справи до розгляду.
2.1. Етап збору інформації щодо вирішення адміністративної справи.
2.1.1. Дії щодо прийняти рішення про витребування документів та інших матеріалів;
2.1.2. Дії щодо наведення необхідних довідок;
2.1.3. Дії щодо призначення експертизи;
2.1.4. Дії щодо вирішення питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста, перекладача.
3. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи.
3.1. Етап розгляду адміністративної справи.
2.2.1.1. Дії щодо підготовки для розгляду адміністративної справи.
2.2.1.2. Дії щодо дослідження доказів (заслуховуються пояснення осіб, які беруть участь у адміністративній справі, показання свідків, досліджуються письмові та речові докази) з точки зору їх достатності і достовірності, на основі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, необхідних для правильного вирішення справи.
2.3.2. Етап вирішення адміністративної справи.
2.3.2.1. Дії щодо ухвалення адміністративного акту.
2.3.2.2. Дії щодо проголошення адміністративного акту.
2.4. Стадія перегляду адміністративного акту в апеляційному порядку (апеляційне провадження).
2.5. Стадія перегляду адміністративного акту в касаційному порядку (касаційне провадження).
2.6. Стадія виконання прийнятого адміністративного акту (виконавче провадження)*.

Література:
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов]. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
_______________________
* Враховуючи те, що стадії перегляду адміністративного акту в апеляційному, касаційному порядку та виконання прийнятого адміністративного акту самі утворюються із структурних елементів, які за назвою і змістом подібні до трьох обов’язкових стадій провадження, тому вони і отримали назву „проваджень”, оскільки за своєю сутністю набагато змістовніші у порівнянні із іншими стадіями адміністративного процесу.

e-mail: elena-jush@rambler.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
29.01.2010 20:04
ЗОВНІШНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
29.01.2010 20:02
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
28.01.2010 23:31
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
22.01.2010 11:46
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „КРЕДИТНА СПІЛКА”
22.01.2010 11:44
МІЖНАРОДНІ ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
21.01.2010 16:21
ЩОДО РОЗУМІННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ПРИНЦИПУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
14.01.2010 19:02
«ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ»: СУВОРА АБО КОНТЕКСТУАЛЬНА НЕЯВНА ДЕФІНІЦІЯ?
10.02.2010 00:39
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО–ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НЕУРЯДОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
06.02.2010 15:35
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
04.02.2010 20:40
© 2006-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше