:: LEX :: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ З ПРАВОВОЮ СИСТЕМОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 20)

Термін подання матеріалів

04 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 12


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ З ПРАВОВОЮ СИСТЕМОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
31.03.2012 16:16
Автор: Камолих Дар’я Андріївна, студентка магістратури Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]

Дослідження процесу інтеграції правової системи України та правової системи Європейського Союзу останнім часом набуває неабиякої актуальності в аспекті скорішого набуття Україною членства в Європейському Союзі з метою забезпечення створення нових можливостей для розвитку не тільки правової, економічної, політичної складових, а й ідеологічної, культурної свідомості українського суспільства. Однак відсутність єдиних Європейських правових стандартів, дотримання чи імплементація яких забезпечила б об’єднання з правовою системою Європейського Союзу, ускладнює входження України в Європейське співтовариство.

Для вирішення зазначеного завдання нами було проаналізовано особливості правової системи Європейського Союзу, а також напрями гармонізації правових систем України та Європейського Союзу, на підставі чого зроблено такі висновки.

По-перше, правова система України, з метою її узгодження з правовою системою Європейського Союзу, вимагає запровадження конституційного механізму, який би містив сукупність засобів і методів, які б забезпечили гармонізацію національного та міжнародного права. Загальні засади такого механізму взаємодії зазначених правових систем мають закріплюватись, на наше переконання, в Конституції, а сама процедура визначатись в проекті Закону «Про нормативно-правові акти».

Об’єктивна необхідність трансформації національної правової системи з метою її узгодження з правовою системою Європейського Союзу вимагає ухвалення Концепції правової реформи, яка б передбачала реформування правової системи України у відповідності із європейськими стандартами.

Зазначена Концепція має об’єднати в собі основні принципи створення та функціонування правового механізму взаємодії (узгодження) правових систем Європейського Союзу та України.

Реформування правової системи України згідно із положеннями вищевказаної Концепції має відбуватися з урахуванням таких основних ідей: реформування правової системи України має здійснюватися одночасно з реформуванням інших складових соціальної системи суспільства (в економічній, політичній, соціальній сферах тощо); таке реформування має ґрунтуватися на основних принципах і нормах міжнародного права з метою забезпечення інтеграції з європейськими міждержавними правовими системами.

Основними шляхами такої правової реформи варто визнати такі основні положення: оптимізація органів державного управління, усунення дублювання їх повноважень, підвищення професійного рівня державних службовців тощо; визначення в проекті Закону «Про нормативно-правові акти» місця і ролі норм міжнародного права в системі права України, на підставі чого сформулювати основні принципи права України, структуру системи права тощо; підвищення ефективності нормотворчої та правозастосовчої діяльності державних органів, окреслення критеріїв оцінки ефективності їх роботи; запровадження на законодавчому рівні структури системи права, в якій визначити основні правові інститути та галузі права, порядок створення нових галузей, а також визначення критеріїв розмежування права на публічне і приватне; наведення основних форм (джерел) права України та встановлення ієрархії між ними; встановлення за правило використання в законотворчій і нормотворчій діяльності використання загальновизнаних норм і принципів права; систематизація законодавства шляхом створення кодифікованих нормативних актів за основними сферами правового регулювання та зменшення кількості підзаконних нормативно-правових актів; встановлення процедури приведення правової системи України згідно із міжнародними правовими стандартами.

Ефективність правового механізму взаємодії (узгодження) правових систем Європейського Союзу та України має забезпечуватись системою правових засобів, яка має включати: виявлення особливостей правових систем Європейського Союзу та України за допомогою проведення їх компаративного (порівняльно-правового) дослідження; формування оптимальних та дієвих форм і засобів проведення гармонізації законодавства з метою зближення обох вищевказаних систем; окреслення рівнів і меж гармонізації та сфер її застосування; прийняття відповідних колізійних норм тощо.

Наприкінці варто зауважити, що необхідною умовою належного функціонування правового механізму взаємодії правових систем Європейського Союзу та України є фіксація основних його положень у Конституції та законах України, обов’язкове визначення в них співвідношення міжнародного права, права Європейського Союзу та України тощо.

Лише такий підхід, на наше переконання, може забезпечити повне зближення України з об’єднаною Європою не лише в законодавчій сфері, але й в інших сферах суспільного життя (політичній, економічній, соціальній тощо).допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
31.03.2012 15:35
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНИМ РУХОМ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО СЕКТОРУ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
10.04.2012 19:31
УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: РОЗВИТОК У ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ – ХХ СТ.
07.04.2012 11:28
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше