:: LEX :: Конференції 2017 :: Досягнення і проблеми юридичної науки в сучасному світі (16.11.2017)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Досягнення і проблеми юридичної науки в сучасному світі (16.11.2017)

Відображено [1-20] з 49 Сторінки: 1 2 3 
 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
[Секція 8. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Андріяшевська Софія Романівна, студентка Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «Правознавство»
16.11.2017 22:33
 
 
РОЛЬ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Аршава Інна Олександрівна, приватний нотаріус, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної психології та психології управління, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
16.11.2017 23:05
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]
Автор: Безклуба Олена Олександрівна, студентка 2 року навчання за освітнім рівнем “Магістр”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
07.11.2017 19:46
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
[Секція 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Берцюх Мирослава Зіновіївна, магістр права, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
24.11.2017 17:45
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗНАРЯДЬ ТА ЗАСОБІВ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Бориславська Оксана Романівна, здобувач вищої освіти, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.11.2017 15:12
 
 
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
[Секція 8. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Бригінець Андріана Василівна, виконуючий обов'язки заступника начальника кафедри фінансових розслідувань, Університет державної фіскальної служби України
06.11.2017 23:35
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА КОРИСТУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМИ ЗОНАМИ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Варданян Кристина Гамлєтівна, студентка, 4 курс, 1 група, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:31
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Вишневська Інна Анатоліївна, студентка 4 курс, 17 група, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
20.11.2017 17:37
 
 
ЩОДО ДЕЯКИХ ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Гаджиєва Ельміра Єлшадівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
16.11.2017 23:15
 
 
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВІДХОДІВ НА ДОВКІЛЛЯ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Гизимчук С.С., студент 4 курсу 2 групи військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 14:50
 
 
 
РЕАЛІЇ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ВСЕСВІТНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Гребченко Марія Олегівна, здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:03
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ЛОГІЧНОСТІ І ЗБАЛАНСОВАНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Гуртовенко Олег Леонтійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат
14.11.2017 08:57
 
 
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТРАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
06.11.2017 23:42
 
 
ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У НАКАЗНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Вовкочин Інна Василівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
16.11.2017 22:01
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН ЩОДО ПРАВОСУДДЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Дяченко Сергій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України; Макарук Лілія Олександрівна, студентка групи ПБ-14-5 Університету державної фіскальної служби України
14.11.2017 21:08
 
 
ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ЯК ГАЛУЗЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Іркова Марія Володимирівна, студентка 17 групи 4-го курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
17.11.2017 15:06
 
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Куліш Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, заслужений юрист України; Федоришина Оксана Миколаївна, студентка-магістрантка навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
13.11.2017 18:22
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Легета Ірина Валеріївна, здобувач вищої освіти Навчально–наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
15.11.2017 22:11
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Літкевич Олена Романівна, магістр економіко-правового факультету Київського кооперативного інституту бізнесу і права
17.11.2017 15:36
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Лозо Олена Вячеславівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
13.11.2017 18:34
 
Відображено [1-20] з 49 Сторінки: 1 2 3 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше