:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 26)

Термін подання матеріалів

15 жовтня 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ
 
17.11.2017 15:36
Автор: Літкевич Олена Романівна, магістр економіко-правового факультету Київського кооперативного інституту бізнесу і права
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює виникнення нових суспільних відносин, які потребують новітніх моделей правового регулювання. На сьогодні пріоритетним напрямком удосконалення вітчизняного законодавства про працю є захист інтересів працівника та дотримання європейських стандартів у галузі трудових відносин.

Особливої актуальності набуває проблема вдосконалення правової регламентації відносин у сфері використання найманої праці.

Примусове запровадження неповної зайнятості, надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням, невиплата допомоги в разі тимчасової непрацездатності, порушення строків розрахунку в разі звільнення; порушення порядку виплати заробітної плати, нарахування та перерахунку розмірів відшкодування втраченого заробітку, порушення норм трудового законодавства щодо укладення, зміни та припинення трудового договору, негативно впливають на соціально-трудові взаємовідносини між працівником і роботодавцем, спричиняють виникнення індивідуальних трудових спорів, що є свідченням суттєвих прогалин у законодавстві про працю.

Українська держава відноситься до тієї когорти країн, у якій кількість трудових спорів, що розглядаються в судах, досить значна. І на сьогодні тенденція до їх зменшення дуже низька. У зв’язку з цим постає проблема ефективного та швидкого вирішення трудових спорів.

Україна як європейська держава визначила для себе євроінтеграційний шлях розвитку, зокрема й у сфері трудового права.

Громадяни України здобули також право звертатися за захистом до Європейського суду з прав людини. Громадяни України, які вважають свої права серед передбачених Конвенцією про захист прав і основоположних свобод людини порушеними та що не знайшли належного захисту на національному рівні, дістали можливість звернутися до Страсбурзького суду з індивідуальною заявою [1]. Наявність великого числа звернень за розв’язанням спорів, в тому числі і трудових, до Європейського суду з прав людини, свідчить про проблеми ефективного суддівства в Україні.  

У більшості країн Європи вже тривалий час трудові спори вирішуються спеціалізованими трудовими судами, функціонування яких представляє інтерес для України.

В зарубіжних країнах трудові суди або входять до єдиної судової системи  або являють собою автономну систему судів, наділених широкою юрисдикцією. Діяльність судів із трудових справ свідчить про ефективний захист прав та інтересів працівників, сприяє примиренню сторін трудового договору шляхом досягнення компромісу, попередженню трудових конфліктів [2].

Всебічний і кваліфікований розгляд справи забезпечується професійними суддями – фахівцями у галузі трудового права, а також непрофесійними суддями – юристами-практиками, які мають досвід роботи і добре знають трудове законодавство. Особливістю судів із трудових справ є участь представників працівників і роботодавців у розгляді трудових спорів. Все це дає змогу кваліфіковано, швидко і ефективно розглянути справу і винести справедливе рішення [2].

Таким чином, можна констатувати, що сьогоднішня ситуація розгляду цивільних справ в судах, в т. ч. і тих, що виникають із трудових відносин, свідчить, що не завжди українці задоволені результатом розгляду справ в судах, що змушує їх звертатися до Європейського суду з прав людини, очікуючи на правдиве розв’язання спору. Це свідчить про те, що судова система в Україні є недосконалою і потребує реформи. Відсутність в нашій державі спеціалізованих трудових судів, які є в більшості європейських держав, також говорить про відсутність ефективного розгляду справ, що виникають із трудових відносин. Тому новий Трудовий кодекс України має обов’язково врахувати такі положення

Література:

1. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини: ратифікована Законом України від 17.07.1997 р. та протоколи до неї: №№ 1, 2, 4, 7 та 11 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13 / 2006. – № 32. – С. 270. 

2. Чанишева Г.І. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. - № 2. – С. 75-82.

__________________________

Науковий керівник: Калініченко О.Ф., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, Київський кооперативний інститут бізнесу і правадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У ПОЛОНІ, ЯК ОДНОГО З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
17.11.2017 14:57
ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВИКОРИСТРАННЯ В УКРАЇНІ
06.11.2017 23:42
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше