:: LEX :: Конференції 2022 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43) (21-22.09.2022)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 60)

Термін подання матеріалів

16 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 43) (21-22.09.2022)

Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 
 
THE INFLUENCE OF THE PRACTICE OF THE ECTHR ON THE FORMATION OF THE CONTENT OF THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE AND ITS IMPLEMENTATION
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Koval Iryna, doctor of Law, professor, dean of the Faculty of Law, Vasyl’ Stus Donetsk National University; Byelomyestnov Oleksandr, postgraduate student, Vasyl’ Stus Donetsk National University
19.09.2022 20:41
 
 
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Білецька Ганна Андріївна, кандидат медичних наук, кафедра криміналістики, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
21.09.2022 22:33
 
 
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Боднарчук Олег Григорович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного права Навчально-наукового інституту Державного податкового університету
21.09.2022 22:53
 
 
АРИСТОТЕЛІВСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Ванджурак Роман Васильович, аспірант кафедри Філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, керівник Адвокатського бюро Романа Ванджурака, адвокат
21.09.2022 21:58
 
 
ЗМІНИ В АДВОКАТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1992 РОКУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Ковтун Світлана Олегівна, викладач кафедри судоустрою, прокуратури, адвокатури ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
20.09.2022 12:03
 
 
ЩОДО ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЗА КОРДОНОМ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Корнєва Поліна Михайлівна, старший викладач кафедри міжнародного приватного права і порівняльного правознавства, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
21.09.2022 21:48
 
 
«КИЕВЛЯНИН» ПРО ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ПОЧАТКУ ХХ ст.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
29.08.2022 16:20
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Лишенюк Валентина Костянтинівна, аспірантка, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
07.09.2022 20:01
 
 
ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕТЬМАНА КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Лісогорова Катерина Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Бершадська Діана Романівна, студентка ІV курсу факультету адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Нежиборець Анастасія Олександрівна, студентка ІV курсу факультету адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
26.08.2022 16:01
 
 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Мартиновський Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
19.09.2022 19:30
 
 
 
РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У ЗАХИСТІ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Марченко Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
21.09.2022 23:09
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРІВ НА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ІНТЕРНЕТ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Мешков Владислав Владиславович, аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»
07.09.2022 13:20
 
 
ДЕРЖАВА ЯК ЮРИДИЧНА ОСОБА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Оверченко Анастасія, студентка, Державний податковий університет
21.09.2022 22:46
 
 
ПРОБЛЕМАТИКА ЛАКОНІЧНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Пірог Артем Сергійович, студент I курсу магістратури юридичного фaкультету, Дніпровський нaціонaльний університет імені Олеся Гончaрa
19.09.2022 20:04
 
 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Романець Людмила Миколаївна, кандидат історичних наук, ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ»; Гінетова Тетяна Леонтіївна, зав. сектором Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ
24.09.2022 22:00
 
 
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 1990 – 2010 рр.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Романюк Іван Миронович, доктор історичних наук, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Гінетова Тетяна Леонтіївна, зав. сектором Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ
24.09.2022 21:56
 
 
МИТНА СПРАВА ПОЛЬЩІ НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ: 100 РОКІВ ТОМУ ТА СЬОГОДНІ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Русенко Святослав Ярославович, аспірант, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
29.09.2022 21:59
 
 
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Саадулаєв Анзор Ібрагімович, аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України
12.09.2022 11:26
 
 
ГОСПОДАРСЬКО ПРАВОВА РОЛЬ ПАРАФІЯЛЬНОГО СВЯЩЕНИКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ СЕЛЯНИНА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 1923 – 1939 РР.
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Старка Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського Національного Педагогічного Університету ім. Володимира Гнатюка; Баран Богдан Миколайович, асистент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського Національного Педагогічного Університету ім. Володимира Гнатюка
26.09.2022 13:48
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОДОННИХ ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У КІБЕРПРОСТОРІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Трушкевич Валерія Валеріївна, аспірантка кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
21.09.2022 22:23
 
Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше