:: LEX :: ЗМІНИ В АДВОКАТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1992 РОКУ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗМІНИ В АДВОКАТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 1992 РОКУ
 
20.09.2022 12:03
Автор: Ковтун Світлана Олегівна, викладач кафедри судоустрою, прокуратури, адвокатури ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

У 1991 р. почалася робота над проектом нового закону про адвокатуру. Але через низку причин, і перш за все - відсутність у державних чиновників і адвокатського співтовариства єдиного погляду на проблему ролі і місця адвокатури в демократичному суспільстві, ця робота була закінчена лише 19 грудня 1992 р. підписанням Президентом України закону «Про адвокатуру»[1]. Тим самим була закрита остання сторінка діяльності адвокатури в Україні, побудованій на організаційних засадах, закладених в період радянської влади.

20-22 вересня 1990 р. у м. Києві відбувся Установчий з’їзд адвокатів, на якому була утворена Спілка адвокатів України – незалежна, самоврядна організація, метою якої стало об’єднання зусиль адвокатів республіки для формування демократичної правової держави; підвищення рівня юридичної допомоги, ролі й авторитету адвокатури в суспільстві й державі; сприяння законодавчому закріпленню індивідуальної, приватної адвокатської діяльності; досягнення адвокатурою повної самостійності та самоврядування; захист професійних прав і соціальних інтересів адвокатів, їхніх честі та гідності; поширення історичних традицій української адвокатури; розвиток і поглиблення міжнародних зв’язків адвокатів.

До складу обраного Установчим з’їздом правління САУ увійшли представники 22 колегій адвокатів, а згодом всі області України, АР Крим, міста Київ та Севастополь утворили відділення САУ.

Окрім Конституції України, діяльність адвокатського самоврядування в Україні у сучасний період регулюється, зокрема, такими національними нормативно-правовими актами : 1. Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 2. Законом України «Про безоплатну правову допомогу» 2011 р. 3. Правилами адвокатської етики 2017 р. 4. Положенням про раду адвокатів України 2012 р. 5. Положенням про вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури 2012 р. 6. Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 2013 р. 7. Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України 2013 р. 8. Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів 2012 р. 9. Положенням про помічника адвоката 2013 р. 10. Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні 2013 р. 11. Програмою складання адвокатського іспиту 2013 року. 12. Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 2013 р. 13. Програмою проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 2013 р. 14. Нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність регіональних та загальнонаціональних органів адвокатського самоврядування. 15. Стратегією розвитку НААУ до 2020 р. [2]. 16. Стратегією НААУ на 2021-2025 роки [3], та іншими.

Що ж до міжнародних стандартів, які регулюють діяльність органів адвокатського самоврядування в Україні, то можна віднести Хартію основоположних принципів діяльності європейських адвокатів та Кодекс поведінки європейських адвокатів, які хоча і не діють в Україні, але використовуються КДКА як джерело права під час прийняття рішень з дисциплінарних справ.

Слід зазначити, що прийняття нового Закону «Про адвокатуру» у тому вигляді, в якому він є на сьогодні, тобто із недостатністю забезпечення та гарантування професійних прав адвоката, що входило би в обов’язки органів адвокатського самоврядування, викликало жваву дискусію серед адвокатів та інших осіб, які на професійній основі надають послуги у сфері права та юридичної допомоги, щодо практичної доцільності набуття статусу адвоката для того, аби такі послуги надавати.

Очевидним позитивним наслідком Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 р. №5076-VІ, є передусім, утворення єдиної адвокатської спільноти замість розрізнених адвокатських організацій. Проте декілька років дії  Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дозволяють виявити певні недоліки теоретичного та практичного характеру, пов’язані із реалізацією завдань адвокатського самоврядування, функціонуванням системи органів адвокатського самоврядування, здійсненням ними повноважень. Концентрація правових можливостей спостерігається у національних органах адвокатського самоврядування, адже до їх компетенції віднесено вирішення питань, які б ефективніше вирішувалися на місцевому рівні. Делегування повноважень на нижчий рівень може стати шляхом удосконалення системи органів адвокатського самоврядування, сприятиме оптимальному співвідношенню централізації та децентралізації управління в адвокатурі [4, с. 175].

Література:

1. «Про адвокатуру» : Закон України від 19.12.1992 р. №  2887-XII / Верховна Рада України офіц. веб-портал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-12#Text.- Заголовок з екрана. Закон втратив чинність. 

2. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки : Указ Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015 / Верховна Рада України : офіц. веб-портал. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

3. Стратегія НААУ на 2021 - 2025 роки[Електронний ресурс] : Затверджено рішенням Ради адвокатів України від 02 липня 2021 року № 38 / Верховна Рада України офіц. веб-портал. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr038871-21#Text.

4. Бакаянова Н. М. Про децентралізацію системи органів адвокатського самоврядування. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 3. С.  75–177.  URL: http://lsej.org.ua/3_2015/50.pdf.

____________________

Науковий керівник: Шутак Ілля Дмитрович, доктор юридичних наук,  професор, професор кафедри права ЗВО «Університет Короля Данила», Член-кореспондент НАПрНУ, Заслужений діяч науки й техніки УкраїниCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ВАКЦИНАЦІЇ В УКРАЇНІ
21.09.2022 22:33
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше