:: LEX :: Конференції 2017 :: Юридична наука на сучасному етапі (14.12.2017)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 16


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Юридична наука на сучасному етапі (14.12.2017)

Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 
 
DEFENCE ACQUISITIONS – FACTORS AFFECTING CORRUPTION RISK
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Sergii Zaderiienko, Ph. D., associate professor, professor of Department of logistics and routine military activities management, Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
15.12.2017 17:33
 
 
ФОРМУВАННЯ ПРОАКТИВНОГО ІНТЕРАКЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОТАРІАТОМ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Аршава Інна Олександрівна, приватний нотаріус, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної психології та психології управління Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна
05.12.2017 08:45
 
 
ПРИТЯГНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Бідюк Дарина Анатоліївна, студентка, Національний авіаційний університет; Поляцко Анна Володимирівна, студентка, Національний авіаційний університет
15.12.2017 16:52
 
 
СІМЕЙНЕ ПРАВО В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Біліченко Валерій Віталійович, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ університету внутрішніх справ підполковник поліції, м. Дніпро, Україна
05.12.2017 18:15
 
 
СПІЛКУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (КРИМІНАЛІТЕТОМ)
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Біліченко Валерій Віталійович, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ університету внутрішніх справ, підполковник поліції, м. Дніпро, Україна
10.12.2017 10:53
 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
[Секція 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право]
Автор: Блінова Ганна Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
15.12.2017 18:56
 
 
ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ З ПРИНЦИПОМ САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Автор: Буназів Каріна Василівна, студентка, Донецький національний університет імені Василя Стуса
15.12.2017 17:28
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Ващенко Надія Сергіївна, здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2017 17:11
 
 
ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКУ ПОКАРАННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: В’юник Максим Вікторович, асистент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
15.12.2017 17:50
 
 
ПОНЯТТЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
[Секція 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право]
Автор: Головень Євгенія Євгеніївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2017 17:21
 
 
 
НОВІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ СПОРУ У РЕГЛАМЕНТІ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ В РЕДАКЦІЇ ВІД 01 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Дев’яткіна Марія Сергіївна, аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка
11.12.2017 16:42
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Зарубей Вікторія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри досудового розслідування Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ; Безчастна Анастасія Вікторівна, слухач магістратури Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ
15.12.2017 18:47
 
 
ОКРЕМІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Зубанський Микола Костянтинович, здобувач вищої освіти 6 курсу 3групи, Львівський державний університет внутрішніх справ
15.12.2017 17:40
 
 
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ЛЕГАТУ (ДОЦІЛЬНІСТЬ ОТОТОЖНЕННЯ ЛЕГАТУ З ДОГОВОРОМ ДОРУЧЕННЯ)
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, юрисконсульт 1-ої категорії Служби приміських пасажирських перевезень Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», викладач Республіканського інституту освіти, блогер сайтів «Liga.net» та «Korrespondent.net»
15.12.2017 17:20
 
 
ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Кудра Ірина Андріївна, студентка Національного авіаційного університету
11.12.2017 16:46
 
 
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Майданевич Григорій Анатолійович, здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України
15.12.2017 18:07
 
 
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ОКРЕМІ МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОЛІЗІЇ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]
Автор: Островська Зоряна-Вікторія Петрівна, здобувач вищої освіти, факультет № 6, Львівський державний університет внутрішніх справ
29.11.2017 23:21
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
Автор: Павлушин Вячеслав Андрійович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2017 17:17
 
 
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТИВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Рибачук Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально-наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
12.12.2017 17:14
 
 
ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Салім Владислав Володимирович, аспірант, Науково-дослідний інститут публічного права
15.12.2017 18:02
 
Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше