:: LEX :: Конференції 2018 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 2) -16.04.2018-
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 2) -16.04.2018-

Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 
 
ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СУДОЧИНСТВА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Ангеленюк Анна-Марія Юріївна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.04.2018 10:27
 
 
ПОРЯДОК ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗГІДНО ПРАВ ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД 1743 р.
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Ангеленюк Анна-Марія Юріївна, кандидат юридичних наук, Львівський державний університет внутрішніх справ
17.04.2018 10:35
 
 
ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бежевець Алла Михайлівна, старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності, факультет соціології і права, КПІ ім. Ігоря Сікорського
16.04.2018 12:55
 
 
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Бистрова Юлія Вікторівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий співробітник НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
06.04.2018 15:07
 
 
КОЛІЗІЯ В ПРОЦЕСАХ ПЕРЕДАЧІ БУДИНКІВ ОСББ НА БАЛАНС
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Воронов Климентій Євгенійович, студент 1 курсу освітнього рівня магістр, юридичний факультет, «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя, Україна
03.04.2018 09:16
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УХВАЛЕННЯ ТАКТИЧНОГО РІШЕННЯ ПРИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Глівьяс Дмитро Іванович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
27.04.2018 14:47
 
 
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО ПРАВ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
07.04.2018 18:10
 
 
ЩОДО ГРУПОВОГО МЕТОДУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Жуков Андрій Андрійович, перший заступник начальника ДПІ, що координує роботу підрозділів податкової міліції ГУДФС у м. Києві
27.04.2018 15:37
 
 
ТАКТИКА ДОПИТУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Козлов Ігор Олександрович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
26.04.2018 15:47
 
 
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Кужим Катерина Олегівна, студентка ІІ курсу Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава, Україна
14.04.2018 10:57
 
 
 
НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Літвінова Олена Валеріївна, майор поліції, викладач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ; Кулєшова Наталія Сергіївна, курсант 4-го курсу навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ
11.04.2018 12:32
 
 
E-SUD – ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОЗРАЧНОГО И ОТКРЫТОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Мухитдинова Фируза Абдурашидовна, доктор юридических наук, профессор Ташкентского государственного юридического университета; Хайитов Шерзод Рахматуллаевич, преподаватель кафедры "Теории и истории государства и права" Ташкентского государственного юридического университета
16.04.2018 13:37
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Падалка Андрій Миколайович, кандидат юридичних наук, в. о. завідувача кафедри фінансових розслідувань факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
26.04.2018 15:51
 
 
ЕВТАНАЗІЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Резнік Юлія Степанівна, кандидат юридичних наук, викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді Національної академії прокуратури України
16.04.2018 14:07
 
 
ПРАВО НА ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Співак Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри господарського та адміністративного права ФСП, Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
16.04.2018 13:58
 
 
БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ ЗА САМОСТІЙНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного університету
14.04.2018 11:13
 
 
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ: ЧАС СТВОРЕННЯ (ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ)
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного університету
14.04.2018 11:15
 
 
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Цицюра Олександр Ярославович, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
27.04.2018 06:51
 
 
РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Цісар Ганна Ігорівна, студентка ННІ Права Університету ДФС України
16.04.2018 13:23
 
 
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ТАКТИЧНОГО ПРИЙОМУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Щербина Катерина Володимирівна, курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України
27.04.2018 15:16
 
Відображено [1-20] з 20 Сторінки: 1 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше