:: LEX :: Конференції 2024 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62) (13-14.06.2024)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62) (13-14.06.2024)

Відображено [1-20] з 41 Сторінки: 1 2 3 
 
ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS OF GDPR IMPLEMENTATION IN INTERNATIONAL COMPANIES
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Vladyslav Drapii, Master of International Law, Partner, «Drapii, Skliarov and Partners” LLC, Kyiv, Ukraine
03.06.2024 13:37
 
 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Анпілогова Бажена Юріївна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
13.06.2024 11:15
 
 
ПРОВАДЖЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЗИТИВНОЇ ҐЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРАВОСУДДЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Барсук Марина Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, суддя Північного апеляційного господарського суду
13.06.2024 11:11
 
 
МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОПІЮ ВІДЕОІГРИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Батраченко Артем Сергійович, магістр, Університет митної справи та фінансів
05.06.2024 17:32
 
 
ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
17.06.2024 11:21
 
 
ФОНОВІ ДЕСТРУКТИВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ ОБУМОВЛЮЮТЬ КАДРОВУ КРИЗУ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бєлоусов Володимир Дмитрович, кандидат юридичних наук
13.06.2024 11:07
 
 
CУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Бондаренко Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
13.06.2024 10:53
 
 
ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗУМІННЯ В МЕЖАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ»
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Гуртова Ксенія Миколаївна, викладачка кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ
03.06.2024 14:10
 
 
СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ЩОДО ПРЕВЕНЦІЇ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Джемула Ілона Юріївна, здобувачка 2 курсу СО «Бакалавр» юридичнoгo фaкультету, Донецький національний університет iменi Вaсиля Стусa
27.05.2024 14:02
 
 
СЕПАРАТИЗМ У КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЇ. ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Запорожченко Юлія Василівна, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
05.06.2024 17:24
 
 
 
ГЕНЕЗИС АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Квакуша Андрій Сергійович, аспірант кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ
17.06.2024 11:29
 
 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ У НАВЧАННІ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Косс Володимир Андрійович, аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ
13.06.2024 11:45
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ПРАЦІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Костенко Владислав Геннадійович, кандидат юридичних наук, суддя Ковпаківського районного суду міста Суми
13.06.2024 11:02
 
 
ТЕОРІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Лисюк Ярослав Юрійович, аспірант Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
07.06.2024 13:00
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ЯК ФУНКЦІЯ РЕГЛАМЕНТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Лінецький Сергій Володимирович, помічник-консультант народного депутата України
12.06.2024 13:45
 
 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ У ХОДІ ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Ліхота Олександр Валерійович, кандидат економічних наук, Північноукраїнський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Чернігів)
13.06.2024 11:39
 
 
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКА У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Лубінець Дмитро Валерійович, доктор філософії
13.06.2024 11:22
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО СИНХРОНІЗАЦІЮ ХРОНОЛОГІЧНИХ МЕЖ ТА ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ РОЗВИТКУ КРАЇН ЗАХОДУ ТА СХОДУ В НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Мінаєв Андрій В’ячеславович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Мінаєва Тетяна Василівна, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії краю Чернівецького обласного краєзнавчого музею
14.06.2024 14:55
 
 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Міщеряков Георгій Андрійович, аспірант Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України
12.06.2024 14:18
 
 
ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Наумова Анастасія Олександрівна, здобувачка вищої освіти, Донецький національний університет імені Василя Стуса
03.06.2024 14:19
 
Відображено [1-20] з 41 Сторінки: 1 2 3 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше