:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 52) (4-5.07.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 52) (4-5.07.2023)

Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 
 
LEGAL REGULATION OF THE USE OF WOOD WASTE AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY DURING WARTIME
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Maryna Mykhailivna Zaveriukha, PhD, assistant professor of the Department of Agrarian, Land and Environmental Law of National University "Odesa Law Academy"
08.07.2023 14:32
 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС СПАДКОЄМЦЯ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАПОВІТУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Анохіна К.В., курсант навчальної групи СР-141 2 курсу, Навчально-наукового інституту права та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, рядовий поліції
04.07.2023 11:36
 
 
ДИКА ВІРА ЯК ПОКАРАННЯ ЗА «РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ»: НОТАТКИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету, Львівського національного університету імені Івана Франка
03.07.2023 19:09
 
 
ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ НАУКИ В УКРАЇНІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бортняк Катерина Василівна, доцент кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного інституту імені В. І. Вернадського
08.07.2023 13:55
 
 
НЬЮССКРОЛІНГ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Бугрим Валентин, академік, доктор філософії, журналіст і письменник, медіапсихоексперт, нейролінгвокомунікатор, м.Київ Україна
13.07.2023 12:47
 
 
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В ПАРАДИГМІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Виногородська Євгенія Сергіївна, докторант, Приватна установа «Освітня установа» «Європейський професійний докторат»
29.06.2023 14:47
 
 
КРОС-ДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ КОНТРАБАНДИ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ. ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ 2014-2023 РР.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Запорожченко Юлія Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
26.06.2023 15:30
 
 
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУСПІЛЬСТВІ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Капсамун Олег Георгійович, магістр, Національний університет «Одеська юридична академія»
28.06.2023 17:21
 
 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОТАРІУСОМ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ОСІБ, ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ЗА ОСОБЛИВИХ ОБСТАВИН
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Кияниця Ліна Володимирівна, аспірант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
15.07.2023 14:47
 
 
ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ПОВІТОВОГО МІСТА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
13.07.2023 11:53
 
 
 
РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ: РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ЦИФРОВОЇ КОМЕРЦІЙ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Лесько Наталія Володимирівна, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та інформаційного права, Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; Кіра Соломія Олегівна, магістр, Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
04.07.2023 11:08
 
 
МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Петришина Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
26.06.2023 16:28
 
 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Піддубна Аліна Валентинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківський національний університет внутрішніх справ
26.06.2023 21:36
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Плотнікова К.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Закриницька В.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
03.07.2023 18:35
 
 
ПОДАТКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ ПОВНОВАЖЕНЬ / TAX AUTHORITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES: REGULATORY CONSOLIDATION AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF THESE AUTHORITIES
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Сабадаш Наталія Олександрівна, аспірантка кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
26.06.2023 15:24
 
 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Сіваш Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
13.07.2023 11:59
 
 
ОCОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Товкун Людмила Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
08.07.2023 14:09
 
 
НАДЗВИЧАЙНА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Толкаченко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
30.06.2023 14:14
 
 
МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Хабарова Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
05.07.2023 19:56
 
 
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ У РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Холод Юрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ
05.07.2023 19:38
 
Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше