:: LEX :: Конференції 2019 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 13) (13.06.2019)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 13) (13.06.2019)

Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 
 
COORDINATION OF THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES OF FINLAND
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
20.05.2019 14:36
 
 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОЗОВ» ТА «ПОЗОВНА ЗАЯВА»
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бороздуха Марія Ростиславівна, здобувач вищої освіти факультету соціології та права, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
13.06.2019 12:59
 
 
УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Геля Вікторія Олександрівна, студентка 3 курсу, факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
12.06.2019 14:42
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЮ ПРОВОКАЦІЇ ПІДКУПУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.06.2019 18:04
 
 
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гулик Андрій Григорович, кандидат юридичних наук, Львівський окружний адміністративний суд
10.06.2019 15:02
 
 
ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Дубинський Ігор Юрійович, аспірант кафедри адміністративного, кримінального права і процесу, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна
04.06.2019 16:56
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Іванова Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, докторант кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.06.2019 12:53
 
 
ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО БАНКРУТСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Колодійчук Назарій Романович, студент 4 курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
07.06.2019 18:29
 
 
РАДЯНСЬКІ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ТА ПРЕСА ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛОН (1940- 80-ТІ Р.)
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Левикін Володимир Валерійович, кандидат історичних наук, старший науковий співобітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної академії наук України
14.06.2019 12:21
 
 
ЗАРОДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Ликова Інна Анатоліївна, магістрант 6 курсу, факультету економіки та права Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
14.06.2019 12:11
 
 
 
CПІР ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Мазур Анатолій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів; Чернишов Артем Олексійович, студент 4 курсу Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів
12.06.2019 17:37
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОМЕРАХ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Макарова Світлана Олександрівна, студентка Університету митної справи та фінансів, Навчально-науковий інститут права та міжнародно правових відносин
06.06.2019 15:17
 
 
ЯКІВ ГАНДЗЮК ЯК СИМВОЛ МУЖНОСТІ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Макогончук Наталія Віталіївна, кандидат педагогічних наук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
14.06.2019 12:17
 
 
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИПРАВНИХ ВЧИНКІВ У КОНТЕКСТІ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Панченко Олександр Георгійович, адвокат, помічник-консультант, Комітет з питань запобігання і протидії корупції, Верховна Рада України
21.05.2019 19:19
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ АДВОКАТІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА ТРУДОВИМИ ДОГОВОРАМИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Плєхов Данило Олександрович, студент 1 курсу магістратури факультету Адвокатури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
27.05.2019 12:02
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА РОЗЕНКРЕЙЦЕРІВ У СВІТЛІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ РОЗЕКРЕЙЦЕРСЬКОГО РУХУ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Помазан Дмитро Юрійович, аспірант, природно-географічний факультет, кафедра історії, археології та філософії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
10.06.2019 15:27
 
 
РЕЛІГІЙНІ ПІДГРУНТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Радзілевич Дмитро Анатолійович, аспірант кафедри теорії та історії, Міжнародний гуманітарний університет
12.06.2019 14:33
 
 
РЕФОРМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Роговська Анастасія Ігорівна, студентка II курсу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
10.06.2019 15:19
 
 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНА - НАТО
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Сароян Марія Артемівна, студентка юридичного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
21.05.2019 19:25
 
 
ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Сароян Марія Артемівна, студентка юридичного факультету Дніпровського національного університету ім. О. Гончара
21.05.2019 19:29
 
Відображено [1-20] з 25 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше