:: LEX :: Конференції 2022 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 44) (19-20.10.2022)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 44) (19-20.10.2022)

Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 
 
THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE LIABILITY
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Zvarych Roksolana, Third-Year Law Student, Ivan Franko National University of Lviv
17.10.2022 20:15
 
 
ПИТАННЯ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ У ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Білецька Ганна Андріївна, кандидат медичних наук, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
22.10.2022 20:09
 
 
ПЕРЕХІД У ЦИФРУ vs ПРАВА ЛЮДИНИ: ЯК ДОСЯГТИ ПОТРІБНОГО БАЛАНСУ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Вакарєва Карина Олександрівна, аспірант 2-го року навчання, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
04.10.2022 11:45
 
 
ВІЙСЬКОВА АГРЕСІЯ ЯК ОБСТАВИНА НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ ПРИ ВИКОНАННІ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Горобець Надія Сергіївна, доктор філософії в галузі права, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету
21.10.2022 17:27
 
 
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Горовий Богдан Олександрович, студент, Міжрегіональна академія управління персоналом
25.10.2022 11:08
 
 
ЕТАПИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ВЧЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗКРИТТЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Жуков Андрій Андрійович, здобувач кафедри права ПВНЗ «Університет сучасних знань»
27.10.2022 17:11
 
 
ІНСТИТУТ ПРОКУРАТУРИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Колесник Віктор Дмитрович, студент, Міжрегіональна академія управління персоналом
25.10.2022 10:56
 
 
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПЕРШЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Колонюк Віктор Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, вчений секретар Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; Форіс Юлія Борисівна, молодший науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
27.10.2022 17:14
 
 
ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 130 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Корнієнко Євгенія Вікторівна, кандидат юридичних наук, головний науковий консультант відділу з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України
17.10.2022 21:20
 
 
ВПЛИВ ВІЙНИ ЯК ФОРС-МАЖОРНОЇ ОБСТАВИНИ НА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Криган Еліна Романівна, студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
19.10.2022 17:30
 
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Невара Лілія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Гарбар Світлана Анатоліївна, студентка, спеціальність «Міжнародне право», Державний торговельно-економічний університет, м. Київ
21.10.2022 17:24
 
 
ВИТОКИ ПОЛЬСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (КІНЕЦЬ XVI – КІНЕЦЬ XVIII СТ.), ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬЩІ 3 ТРАВНЯ 1791 РОКУ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Патлачук Василь Никифорович, доктор юридичних наук,професор кафедри теоретико-правових дисциплін, ННІ права Державного податкового університету
19.10.2022 16:43
 
 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ПІДСТАВІ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ДОКТРИН ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Патлачук Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри загальноосвітніх дисциплін Чернігівського інституту імені Героїв Крут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжнародна академія управління персоналом»
19.10.2022 17:03
 
 
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ БУЛІНГУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Піщенко Геннадій Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ; Соловей Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук
27.10.2022 17:16
 
 
ДО ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Рувін Олександр Григорович, доктор юридичних наук, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
27.10.2022 17:17
 
 
ТЕОРІЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Садченко Олександр Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
27.10.2022 17:18
 
 
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ДИТИНИ ЗА КК УКРАЇНИ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Сікан Ольга Миколаївна, аспірантка кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»
18.10.2022 13:33
 
 
СПОГАДИ ПРО АКАДЕМІКА МИХАЙЛА СЕГАЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Форіс Юлія Борисівна, молодший науковий співробітник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України
27.10.2022 17:20
 
 
ПОНЯТТЯ ТА ОКРЕМІ ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Фролов Олександр Павлович, завідувач навчальної лабораторії кафедри кримінальних розслідувань навчально-наукового інституту економічної безпеки Державного податкового університету
27.10.2022 17:21
 
 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПУ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ТА РІВНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВОЮ УСІХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Чечет Олександра Валентинівна, студентка 3 курсу ННІ права, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка
13.10.2022 10:24
 
Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше