:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 54) (12-13.10.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 54) (12-13.10.2023)

Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 
 
ЗВИЧАЙ У ПРОЕКТАХ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ХХІ СТ.
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
12.10.2023 13:46
 
 
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «АВТОНОМІЯ ПРАВОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ»
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Бордюк Христина Михайлівна, студентка юридичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка
12.10.2023 13:29
 
 
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Волковецький Данило Степанович, аспірант, Київський міжнародний університет
10.10.2023 15:26
 
 
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Голодник Юрій Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету України
06.10.2023 15:33
 
 
СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Гребельник Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри митної справи та товарознавства, Державний податковий університет; Косяк Олександр Вячеславович, магістрант, Державний податковий університет
12.10.2023 13:36
 
 
ДЕЯКІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Жук Ілона Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ
13.10.2023 18:53
 
 
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ, ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Калініченко Олександр Федосійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права, Київського кооперативного інституту бізнесу і права
05.10.2023 13:00
 
 
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОМС УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Калюжна Світлана Вікторівна, доктор філософії за спеціальністю 081«Право», доцент кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету
06.10.2023 16:27
 
 
ЗМІНА СТАНОВИЩА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ З СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ XIX СТОЛІТТЯ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Карабін Олександр Юрійович, аспірант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
10.10.2023 15:37
 
 
МЕНТАЛІТЕТ СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ: ПСИХОЛОГО-КУЛЬТУРУЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Коваленко Ольга Олександрівна, магістр історії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
07.10.2023 16:17
 
 
 
ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ В ПОВІТОВОМУ МІСТІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГУБЕРНСЬКОЇ ПРЕСИ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Кузнець Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
06.10.2023 17:06
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ МОДУЛЬНОГО ТИПУ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Кушнір Ярослав Вікторович, викладач кафедри фундаментально юридичних дисциплін юридичного факультету ПВНЗ «Буковинський університет»
05.10.2023 12:55
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ (XIX СТ.)
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Лісогорова Катерина Миколаївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
06.10.2023 16:56
 
 
ПРИРОДА СВОБОДИ ОСОБИ В ПРИВАТНОМУ ПРАВІ (ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ)
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Пацурківський Петро Петрович, студент ІV курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
12.10.2023 13:24
 
 
ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Писарєва Елла Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса
13.10.2023 16:13
 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Пристая Михайло Михайлович, аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Ужгородський національний університет
05.10.2023 12:48
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Сабадаш Наталія Олександрівна, аспірантка кафедри фінансового права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
09.10.2023 14:19
 
 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ СКАЛАТСЬКОГО ЗАМКУ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Смоляк Юлія Євгенівна, молодший найковий співробітник, НЗ «Замки Тернопілля», м. Скалат
06.10.2023 16:44
 
 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Трачук Лев Едуардович, студент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
09.10.2023 14:05
 
 
ДО ПИТАННЯ РОЗСУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Чубоха Надія Федорівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри цивільно-правових дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки
13.10.2023 18:59
 
Відображено [1-20] з 22 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше