:: LEX :: ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 
06.10.2023 15:33
Автор: Голодник Юрій Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету України
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]


Входження України до європейського політичного, інформаційного, економічного і правового простору визначено стратегічним пріоритетом зовнішньої політики держави [1, c. 146]. Це зобов’язує посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів, при виконанні своїх обов’язків  дотримуватися принципів та міжнародних стандартів, в тому числі й дискреційних повноважень. 

У діяльності правоохоронних органів нерідко бувають випадки коли посадова особа правоохоронного органу реалізуючи повноваження та діючи в межах визначеної компетенції, має право застосовувати норму права, що прямо чи опосередковано закріплена в нормативно-правовому акті.  Приймаючи таке рішення посадова або службова особа діє  на свій власний розсуд, яке є найбільш доцільним і правильним. Визначення поняття «дискреційні повноваження» на сьогодні визначається як на доктринальному рівні, так і на нормативному рівні.

У Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої  наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. №1395/5, зазначено, що дискреційні повноваження – це сукупність прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом, проектом нормативно-правового акта [2]. 

Закон України «Про адміністративну процедуру» від 17.02.2022 р.

№ 2073-IX, дискреційне повноваження визначає  як  повноваження, що надане адміністративному органу законом, обирати один із можливих варіантів рішення відповідно до закону та мети, з якою таке повноваження надано [3].

Науковці виділяють три основних види дискреції адміністративного органу:  дискреція щодо рішення/дії. Адміністративний орган має право самостійно вирішити, чи буде або не буде він приймати рішення/діяти;  дискреція щодо одного з варіантів рішення/дії. Адміністративному органу надається можливість прийняти одне з юридично допустимих рішень або вчинити одну із юридично допустимих дій; дискреція щодо способу дії. Адміністративному органу надається можливість самостійно вирішити, яким чином він буде діяти у конкретній ситуації [4, с. 6]. 

Натомість, слід врахувати, що  в Методології проведення антикорупційної експертизи, міститься вказівка, що  неналежним визначенням функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в нормативно-правовому акті, проекті нормативно-правового акта можуть бути: 1) наявність дискреційних повноважень, не обумовлених специфікою суспільних відносин, що регулюються нормативно-правовим актом, передбачається врегулювати проектом нормативно-правового акта, або відсутність юридичних засобів, що можуть забезпечити застосування дискреційних повноважень в обсязі і з метою, для якої ці повноваження надані особі: а) встановлення або розширення дискреційних повноважень в адміністративних процедурах, що, навпаки, потребують чіткого визначення компетенції органу (особи); б) перевищення межі дискреційних повноважень, тобто нормативно-правовий акт, проект нормативно-правового акта або пов’язані з ним інші акти не містять юридичних засобів, що дозволяють забезпечити використання дискреційних повноважень в чітко визначеному обсязі, необхідному для належного виконання особою, своїх прав і обов’язків з метою, задля досягнення якої їх було надано; в) неможливість у зв’язку зі способом викладення дискреційних повноважень визначити їх обсяг, а отже – встановити факт перевищення меж адміністративного розсуду; 2) неврегульованість процедури вирішення потенційного чи реального конфлікту інтересів, у разі можливості його виникнення; 3) відсутність чітких критеріїв оцінки діяльності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізмів контролю за її діяльністю; 4) невизначеність меж персональної відповідальності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за свої рішення, дії чи бездіяльність [2].

Щодо діяльності посадових осіб правоохоронних органів, то у  правозастосовній діяльності цих органів виникають ситуації, коли працівник правоохоронного органу повинен прийняти одне правомірне рішення, що витікає із норм закону. У такому разі реалізація повноважень правоохоронцем не буде вважатися дискреційними. При цьому в наукових дослідження звертається увага, що у кожній справі, де оскаржується рішення, дії чи бездіяльність адміністративного органу, для задоволення позову суд має встановити не лише протиправність поведінки адміністративного органу, а й порушення нею прав, свобод чи інтересів позивача.  Цей алгоритм є послідовним переліком питань, відповівши на які суд зможе перевірити, чи не була реалізація дискреційного повноваження протиправною. Водночас цей алгоритм не стосується перевірки судом питань, чи не порушив адміністративний орган у кожному конкретному випадку прав, свобод та інтересів позивача, заснованих на нормах матеріального права [4, с. 53].

Отже, в нормативно-правовому акті, який регламентує діяльність правоохоронного органу,  правоохоронця, іншої особи правоохоронного органу, яка  уповноважена на виконання функцій держави, повинно бути належним чином визначено функції, права, обов’язки та  відповідальність такої особи. У разі відсутності чітких формулювань, така особа може уникнути відповідальності при прийнятті дискреційного рішення.

Література:

1. Світличний О.П. Захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб нормами публічного та приватного права Науковий вісник НУБіП України: Серія «Право».  Київ, 2015.  Вип. 213, ч. 1. С.142 –147.

2. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р.  №1395/5. URL: https:// zakon. rada. gov.ua/laws/show/v1395323-17#n8

3. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 р. № 2073-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text

4. Целлер Е., Куйбіда Р., Мельник Р. Звіт: «Дискреція адміністративних органів і судовий контроль за її реалізацією». За ред. За ред. Красовського К.,  Черногоренка І. Київ, 2021. 54 с. Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СИМБІОЗ ІМПЕРАТИВНОГО І ДИСПОЗИТИВНОГО МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
06.10.2023 17:22
АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ, ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
05.10.2023 13:00
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше