:: LEX :: Конференції 2024 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 57) (16-17.01.2024)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 57) (16-17.01.2024)

Відображено [1-20] з 31 Сторінки: 1 2 
 
РОЗДУМИ СТОСОВНО ПРЕДМЕТУ МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, докторант кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
14.01.2024 22:31
 
 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Бойправ Лілія Олегівна, студентка юридичного факультету Національного університету «Чернігівська політехніка»
08.01.2024 20:15
 
 
ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бондарчук Анна Іванівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
12.01.2024 20:20
 
 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДІЇ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Бондарчук Анна Іванівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
12.01.2024 20:23
 
 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Васьківська Марина Володимирівна, студентка ОР «Магістр», спеціальності «Право», ОП «Приватне та публічне право», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
16.01.2024 12:30
 
 
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІВАХ
[Секція 6. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право. Інформаційні технології]
Автор: Вінтонів Христина Михайлівна, кандидат історичних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Мельник Катерина Віталіївна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
16.01.2024 13:02
 
 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАКОНОПОРУШЕННЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Волошенюк Олександр Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ
09.01.2024 12:23
 
 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ТА ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Горгола Марина Іванівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
14.01.2024 22:14
 
 
СУТНІСТЬ ОБОВ’ЯЗКУ СПАДКОЄМЦЯ ВІДШКОДУВАТИ ВИТРАТИ НА ПОХОВАННЯ СПАДКОДАВЦЯ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Горгола Марина Іванівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
14.01.2024 22:18
 
 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Євдокимова Тетяна Фадіївна, студентка, Полтавський університет економіки і торгівлі
12.01.2024 20:28
 
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ/ІНСТИТУТУ НАУКОВОЇ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ОДЕСІ: ДО 110-РІЧЧЯ ЗАКЛАДУ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Єфремова Наталя Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»; Горяга Оксана Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави і права НУ «Одеська юридична академія»
11.01.2024 12:25
 
 
МІСЦЕ КАТУВАНЬ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Каленченко Володимир Дмитрович, здобувач ступеня доктора філософії, ПВНЗ «Європейський університет»
12.01.2024 20:06
 
 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Карпишина Ольга Олегівнa, здобувачка 2 курсу СО «Магістр» юридичнoгo фaкультету, Донецький національний університет iменi Вaсиля Стусa
30.12.2023 21:53
 
 
ОПТИМІЗАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Краковська Анжеліка Євгеніївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса; Морозова Олена Володимирівна, здобувачка вищої освіти СО Магістр Донецького національного університету імені Василя Стуса
11.01.2024 12:42
 
 
ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Красовський Олег Олександрович, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України
11.01.2024 12:03
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Макушев Петро Васильович, доктор юридичних наук, професор, Університет митної справи та фінансів
11.01.2024 12:33
 
 
РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ «ВОЄННИЙ СТАН» ТА «НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН» ПРИ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Огородник Дмитро Миколайович, здобувач ступеня доктора філософії, ПВНЗ «Європейський університет»
11.01.2024 12:54
 
 
ЕВОЛЮЦІЯ ПРИРОДИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Пацурківський Петро Петрович, студент ІV курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
16.01.2024 12:49
 
 
РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Прокопенко Вадим Олександрович, здобувач ступеня доктора філософії ПВНЗ «Європейський університет»
11.01.2024 12:51
 
 
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Савчук Роман Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, директор, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»
11.01.2024 12:15
 
Відображено [1-20] з 31 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше