:: LEX :: Конференції 2023 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 53) (18-19.09.2023)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 61)

Термін подання матеріалів

16 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 26


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 53) (18-19.09.2023)

Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 
 
TO THE ISSUE OF EUROPEAN INTEGRATION AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW OF UKRAINE
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Ernest Gramatskiy, Ph.D. in Law, Associate Professor of Civil Law Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv
22.08.2023 14:00
 
 
ENERGY SECURITY OF THE EUROPEAN UNION: REDEFINING THE CONCEPT AMID THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Yana Benedyk, PhD, Associate Professor, Chair of Comparative and European Law, Educational and Scientific Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
19.09.2023 15:02
 
 
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Андросович Любов Григорівна, старший викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики ННГІ Національної академії Служби безпеки України
14.09.2023 10:04
 
 
ПРОЦЕС ПОКАРАННЯ РФ ЗА ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Апанасько Іван Володимирович, магістрант, Маріупольський державний університет
07.09.2023 15:03
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЗНАННЯ У ФРАНЦІЇ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Баранець Володимир Анатолійович, аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ
02.09.2023 11:00
 
 
ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ІСТОРІЇ ТА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Вайс Кароліна Володимирівна, аспірантка кафедри модерної історії України та зарубіжних країн Факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
14.09.2023 20:03
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Васильченко Дар’я Ігорівна, магістрант, факультет міжнародних відносин, Національний авіаційний університет
15.09.2023 15:32
 
 
НЕГАТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НЕ БУТИ ПІДДАНИМ КАТУВАННЮ, АБО НЕЛЮДСЬКОМУ ЧИ ТАКОМУ, ЩО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ, ПОВОДЖЕННЮ АБО ПОКАРАННЮ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Волошкевич Геннадій Андрійович, кандитат юридичних наук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
12.09.2023 12:47
 
 
ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Гайду Сергій Васильович, аспірант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, Донецький національний університет імені Василя Стуса
22.08.2023 14:11
 
 
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Голодник Юрій Андрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету України
14.09.2023 20:17
 
 
 
ДОСТУП ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Дмитрюк Іван Олександрович, студент 3 курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
15.09.2023 15:42
 
 
ЩОДО ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ КРИПТОВАЛЮТИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Добровольська Володимира Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права і процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»
18.09.2023 15:25
 
 
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Лисак Ангеліна Андріївна, аспірантка кафедри кримінально-правової політики та кримінального права, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
15.09.2023 14:12
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ДЕЛЕГОВАНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Лисенко Анна Володимирівна, аспірант, кафедра прав людини та юридичної методології, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
15.09.2023 16:41
 
 
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЗА НАПРЯМОМ «ПРАВА ЛЮДИНИ»
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Малолітнева Веста Костянтинівна, доктор юридичних наук, Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»
19.09.2023 14:42
 
 
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Мартиновський Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
02.09.2023 10:41
 
 
ФУРІН ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ: ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОРІЧЧЯ НА ПОСТАТЬ МЕДИКА І ДИРЕКТОРА
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Мінченко Марина Василівна, аспірантка кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
18.09.2023 15:12
 
 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ РЕАДМІСІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ МОЛДОВА
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Науменко Наталія Миколаївна, Голова Державної міграційної служби України
18.09.2023 15:17
 
 
ЩОДО ВИДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ, У ЯКИХ МОЖЕ БУТИ СФОРМОВАНО ВИСНОВОК ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Озадовський Ілля Леонідович, аспірант кафедри Економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18.09.2023 15:29
 
 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У 1991 РОЦІ ТА ПЕРЕХІД ДО ДЕМОКРАТІЇ
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Побережець Ганна Степанівна, кандидат історичних наук, Миколаївський національний аграрний університет
12.09.2023 12:27
 
Відображено [1-20] з 29 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше