:: LEX :: Конференції 2021 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 29) (10.02.2021)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 29) (10.02.2021)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
COORDINATION OF THE LICENSING OF THE USE OF RADIO FREQUENCIES IN THE REPUBLIC OF ESTONIA
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
11.01.2021 13:06
 
 
ПОВІТРЯНЕ БОМБАРДУВАННЯ БЕЛГРАДА У КВІТНІ 1941 РОКУ ЯК ПРИКЛАД ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ ВІЙНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Акімов Михайло Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
03.02.2021 17:53
 
 
ПРОЦЕС ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МЕЖІ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Білик Павло Петрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
08.02.2021 17:54
 
 
ВСТУП НА ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Бугайов Андрій Андрійович, магістр Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
05.02.2021 20:20
 
 
ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гнатів Михайло Володимирович, студент четвертого курсу юридичного факультету Західноукраїнського національного університету
10.02.2021 18:27
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 2011-2021 РОКИ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Заїка Дмитро Євгенійович, аспірант, кафедра кримінального права та кримінології факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ
04.02.2021 18:06
 
 
СОЗДАНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ОС WINDOWS
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Иванов Владимир Георгиевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Я. Мудрого
01.02.2021 15:56
 
 
БЕЗПІЛОТНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ЯК ЗАПОБІЖНИК ДТП ТА СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Кліпановський Андрій Петрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут Імені Ігоря Сікорського»
10.02.2021 18:13
 
 
КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА У ПОЛІТИЧНОМУ СВІТОГЛЯДІ ВУДРО ВІЛЬСОНА
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Ковач Анастасія Василівна, студентка факультету міжнародних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка; Пик Світлана Мирославівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, Львівський національний університет імені Івана Франка
10.02.2021 21:55
 
 
ПРОБЛЕМАТИКА НЕОБХІДНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ СУБʼЄКТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Корнута Людмила Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»
02.01.2021 17:58
 
 
 
ЩОДО НЕСУМІСНОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ ПРОКУРОРА ЗІ СТАТУСОМ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Кравчина Ірина Борисівна, старший викладач кафедри економіки та права, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
08.02.2021 18:01
 
 
ВИДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Лещинський Віктор Петрович, кандидат наук з державного управління, Київський національний університет будівництва та архітектури
26.01.2021 10:34
 
 
МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНОГО РІШЕНННЯ НА КОРИСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА З ПОСИЛАННЯМ НА ПОРУШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Овдієнко Тетяна Володимирівна, аспірантка кафедри цивільного процесу, 1 курсу, групи 19-20-03/081, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
11.01.2021 13:24
 
 
УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЯК ПРОЦЕС ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У 1917-1918 рр.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Оліфіренко Артем Олексійович, студент 1 курсу, Юридический институт правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
05.02.2021 18:39
 
 
БІЛОРУСЬ СЬОГОДНІ: ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2021
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Павлович Юрій Осипович, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Національна академія наук України
10.02.2021 18:06
 
 
ФОРМИ ГОЛОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. УКРАЇНА
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Пильгун Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, юридичний факультет, Національний авіаційний університет; Савченко Олена Олегівна, студентка юридичного факультету, Національний авіаційний університет
27.01.2021 10:06
 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АГІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, КАНДИДАТІВ НА ВИБОРНІ ПОСАДИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Прудкий Богдан Олександрович, аспірант кафедри конституційного права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка
10.02.2021 17:57
 
 
ФАКТОР ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАКОНОДАВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НОВІТНІЙ НАПРЯМОК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Сергєєв Кирило Олександрович, здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, адвокат, директор Адвокатського бюро “Сергєєв та партнери”
10.02.2021 18:18
 
 
КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ДІЯНЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Серкевич Ірина Ростиславівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ
08.02.2021 17:47
 
 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ (1991-2020 р.)
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Соловйова Алєся Борисівна, аспірантка, Інститут історії України Національної академії наук України
29.01.2021 15:42
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше