:: LEX :: Конференції 2019 :: Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 16) (15.10.2019)
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 16) (15.10.2019)

Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 
 
COORDINATION LEGAL TECHNOLOGY IN THE ISLAND OF MEN
[Секція 1. Теорія держави і права. Філософія права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
10.10.2019 13:54
 
 
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ У ДЕРЖАВАХ КАВКАЗУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Акімов Михайло Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
09.10.2019 17:45
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗАБІРЖОВОГО РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ
[Секція 5. Господарське право. Господарське процесуальне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Фінансове право. Банківське право]
Автор: Антонишина Наталія Вікторівна, аспірант Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України
14.10.2019 11:47
 
 
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРАДИГМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИБОРЧИХ ЦЕНЗІВ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Барабанов Дмитро Миколайович, бакалавр права, Господарський суд Дніпропетровської області
14.10.2019 20:21
 
 
СПАДКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Блінова К.О., студентка групи 41, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж
14.10.2019 11:30
 
 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРІОД ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Бутирін Євген Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ
01.10.2019 17:10
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, професор Полтавського інституту бізнесу, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
15.10.2019 15:00
 
 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Дудка Григорій Геннадійович, студент 2 курсу СВО магістр, історико-юридичного факультету Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна
10.10.2019 18:32
 
 
КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ФОРМИ ЗАПОВІДАЛЬНИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Кернична Софія Ярославівна, докторантка, кафедра міжнародного приватного права, Факультет права і адміністрації Ягеллонського Університету, м. Краків, Польща
16.10.2019 11:28
 
 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ З ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ ПІДПИСІВ НА ДОКУМЕНТАХ В АСПЕКТІ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Кияниця Ліна Володимирівна, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
15.10.2019 20:41
 
 
 
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Ковальський Олег Володимирович, студент магістратури юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
25.10.2019 09:16
 
 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ.
[Секція 7. Історія держави і права. Історія політичних і правових вчень]
Автор: Кузенко Марія Петрівна, студентка ІІ курсу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»
16.10.2019 11:21
 
 
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]
Автор: Медвідь Олександра Олександрівна, аспірантка кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
13.07.2020 19:41
 
 
«РОБОЧІ БУДИНКИ» В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ «ТЮРЕМНОГО ВЕСТНИКА»)
[Секція 9. Історія країн світу та міжнародні відносини]
Автор: Моісеєва Тетяна Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Одеського національного політехнічного університету
14.10.2019 11:41
 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Мороз Олена Володимирівна, студентка 2 курсу СВО магістр, історико-юридичного факультету Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна
12.10.2019 18:13
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. – ПОЧАТКУ XX СТ.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Подолянчук Вікторія Станіславівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
11.10.2019 17:01
 
 
ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Савицька Анжела Володимирівна, студентка 2 курсу СВО магістр, історико-юридичного факультету Херсонського державного університету, м. Херсон, Україна
14.10.2019 11:01
 
 
СТАТІ РАЙОННИХ ГАЗЕТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ХАРКІВЩИНІ В 1941-1943 Р.Р.
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Скрипниченко Юрій Федорович, вчитель історії, магістр «Управління навчальним закладом», здобувач кафедри «Історія України» Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
30.09.2019 10:16
 
 
ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКИХ НОРМ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]
Автор: Троян Юрій Юрійович, студент магістратури юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
24.10.2019 11:07
 
 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПІДХОДИ У ВИВЧЕННІ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ (1939 – СЕРЕДИНА 1950-Х РОКІВ)
[Секція 8. Історія становлення української державності]
Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету
16.10.2019 11:18
 
Відображено [1-20] з 23 Сторінки: 1 2 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше